Top 20 # Xem Nhiều Nhất Xếp Hình Bằng Diêm / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Jetstartakeontheworld.com

Hướng Dẫn Làm Nhà Diêm Bằng Hình / 2023

Embed Size (px)

DESCRIPTION

huong dan lam nha diem phien ban 1

HNG DN LM NH DIM BNG HNHCHUN B: 10 HP DIM (3-5K) TH ATM MT MT PHNG (BN , NN NH) TIN HNH: SP HAI QUE DIM SONG SONG VI NHAU TRN CNG MT MT PHNG,CCH NHAU GN BNG MT QUE DIM

SP U 8 QUE DIM LN HAI QUE NY( KHONG CCH GIA CHNG L KHONG BNG CHIU RNG CA MT QUE DIM

TIP TC T 8 QUE DIM NM DC LN 8 QUE NM NGANG (LC NY)

TIEP THEO DAT HAI QUE DIEM NAM DOC NAM TREN 8 QUE DIEM NAM NGANG KIA.

TIEp TUC DAT HAI QUE NAM NGANG LEN TREN HAI QUE DOC VUA DAT

CU TIEP TUK NHU THE CHO DEN KHI TA TAO DUOC MOT CAI HOP CO CHIEU CAO LA 8 QUE DIEM

GIO THI TA RAI MOT HANG NGANG CO 8 QUE DIEM LEN TREN :

NHU VAY TA DA LAM DUOC MOT CAI HOP HINH VUONG MOI CANH CO 8 QUE KO TINH HAI QUE DIEM DUOI CUNG

NHIN BEN PHAI

NHIN PHIA TREN

TIP TUC… TA DAT 6 QUE DIEM LEN TREN 8 QUE NAY chúng tôi NEN NHO chúng tôi DAT 8 QUE DIEM THI NEN DAT DAO DAU DO CUA 8 QUE NAY VE NGUOC SO VOI 8 QUE DIEM DUOI CUNG CHO NO DEP. VA CUNG LAM NHU THE VOI 6 QUE KIA.

H TA DAT MOT NGON TAY DE NHE LEN PHIA TREN 6 QUE KIA.(CUNG CO THE DAT MOT QUE DIEM(NHU HINH)

SAU DO TA TIEN HANH XO CAC QUE DIEM XUONG CAC KHE HO LUK NYA TA DA chúng tôi LA PHAI THANG

SAP TUAN TU CHO HET HANG DOC(NHU HINH DUOI)

TIP TUC CHO CAC CANH CON LAI

H TA TIEN HANH F 4 PHIA LAI CH NO chúng tôi DUNG HAI CAI THE chúng tôi NHANG THUI NHA

KHI DA TAM TAM chúng tôi TAY AN chúng tôi THAY ON LA chúng tôi DU NGUYEN chúng tôi TAY CON LAI F 4 chúng tôi CAN DOI VA KO LUNG LAY

CAM THAY CAN DOI chúng tôi KHA CHAK chúng tôi TIEN HANH LAT NGUOC NO chúng tôi Y LA LEN NH E NHANG.

DAT 4 NGON TAY NHU HINH VE VA AN MANH XUONG… CHO DAU TRANG NHO chúng tôi DICH CUA CHUNG TA LA DE CHO CAC QUE DIEM XUONG SAT VOI CAI DAU DO O PHIA DUOI

CHINH LAI CHO THAT chúng tôi LA H TA CO THE YEN TAM BUOC QUAN TRONG NHAT CUA CHUNG TA DA chúng tôi THE CAM LEN NGAM NGIA DUOC ROI…^^ NHA TAY CHUT NHA….CHONG CHI DINH KO DUOC BOP MANH

NHU THE NAY LA ON….^^ H THI DON GIAN chúng tôi DE NGUYEN CAI DAU TRANG O PHIA chúng tôi CHU Y SE THAY RANG NO HOP LAI THANH MOT HINH VUONG.. 7×7… H TA XEP TIEP MOT HINH VUONG MAU DO BAO QUANH CAI HINH VUONG MAU TRANG

NAY.

XEP LAN LUOT BON PHIA…

KET QUA SE NHU THE NAY DAY

H BAN BOP MANH BON PHIA CHO NO THAT chúng tôi TIEP SAU DAU CHUNG TA CON GIA CO THEM MOT LOP NUA DE DAM BAO DIEM SE KO BI ROI RA.. XEP DOC chúng tôi TIEP THEO TA XEP chúng tôi DAT chúng tôi CHO NO chúng tôi MOT CHU Y NHO chúng tôi SE THAY MOT DAI MAU DO MA MOT DAI MAU TRANG KHI NHIN HINH PHIA chúng tôi BIET VI SAO LAI LAM VAY KO?? DON GIAN chúng tôi THE VUA CHAK CHAN LAI VUA DEP…^^ SAU KHI XEP DUOC NGOI NHA NAY CAC BAN CO QUYEN CHE BIEN DE KO CAI NAO GIONG CAI NAO.NHUNG TRUOC HET chúng tôi BAN NEN XEP NHU MAU NAY DA..

NEN DAT NGHIEM NHU THE NAY( PHIA TREN NHA)

BAN SAP DUOC CA 4 PHIA ROI chúng tôi ROI…H CHANG CO J KHIEN BAN CAN THAN chúng tôi CAI HOP LEN BOP THAT MANH BON PHIA CHO chúng tôi SAO CHO NO ON DINH HINH DANG VE THAT SU CHAK chúng tôi HUNG VAI CAI THU XEM …NHUNG DUNG DE ROI NHA. NO MAT CAI DAU DO CUA chúng tôi DEP…HIHI^^

H TA TIEN HANH LAM MAI CUA NHA chúng tôi DUNG NGON TAY DAY CAC QUE DIEM MAU DO O PHIA NGOAI LEN SAT MEP NHU HINH PHIA TREN XEM NAO. NO SE CO HINH DANG NHU HINH PHIA DUOI..

TA XEP TIEP NHU HINH PHIA DUOI..( DE LAM GIA DO CHO CAI MAI Y MA.^^)

NEN NHO NHU THE NAY…. SE XEP 3 LOP 8 QUE 2 LOP 6 2 LOP 4 2 LOP 2 1 LOP 1 THE LA XONG CAI MAI chúng tôi TU TU DAY DIEM LEN chúng tôi MOT QUE DIEM NHO DAY TU TU chúng tôi THEM MOT LOP LAI DAY LEN MOT TI SAO CHO CAC QUE DIEM DU LOT QUA KHE HO LA DUOC…( DE DAM BAO CHAK CHAN)

CUOI CUNG TA SE CO DUOC MOT CAI HINH CHU V NGUOC….. ^ …

DAY LA HINH CHUP KHI DA GAN LUN MAI NHA

NHIN CAI ANH NAY CAC BAN CO BIET CACH GAN MAI KO?????? DON GIAN THOI DUNG KO……

CAI FILE WORD HUONG DAN DAU TIEN DO MINH THUC HIEN CHAK CHAN SE KO HUONG DAN KI CANG chúng tôi HON HET CAC HINH ANH NAY DO DUNG DT CHUP NEN CUNG KO RO NET…NHUNG MONG RANG CAC BAN CO THE XEM DO DE THAM KHAO THEM TRONG QUA TRINH LAM NHA chúng tôi J SAI SOT MONG CAC BAN BO QUA…

xem offline http://media4.clip.vn/2546477d/media20/level1/0/0/12/399165.mp4 xem online: http://video.baamboo.com/watch/5/video/554594/phim-video-cliphuong-dan-lam-nha-diem.html CHUC CAC BAN SE TU TAY LAM DUOC CAI NHA DIEM CHO RIENG chúng tôi BAN BE …NGUOI YEU NHAN CAC DIEP QUAN chúng tôi NHA NHO NHUNG TAM HON RONG chúng tôi CUNG KO AI DAM CHE THANH QUA CUA CAC BAN LAM RA DAU……. HON NUA LAM LAN DAU CHAK CHAN SE KO DEP….NHUNG QUA DO CAC BAN SE RUT RA DUOC KINH NGHIEM DE LAM CAC LAN TIEP THEO NHANH HON , DEP HON VA chúng tôi LA CACH TAP LUYEN TINH KIEN NHAN HAY NHAT MA TO BIET DAY……

NGAY 7 THANG 10 NAM 2009 THIEN SON-K14TVT-DTU MUON LIEN LAK TRUC chúng tôi GOI SDT:01689956169.^^ NEU CO ICH THI CAM ON NHA!!!!hihi

Hướng Dẫn Làm Nhà Diêm Bằng Hình (Ver 2) / 2023

TRANSCRIPT

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

HNG DN LM NH DIM BNG HNHVersion 2

Theo hng dn ca file pdf mnh vit u tin hng dn cho cc bn lm 1 ci nh dim loi nh th c nhiu bn lm th v cha thnh chúng tôi nhiu bn lien lc trc tip vi mnh nh gip .tuy nhin do khong cch qu xa m vic gip qua in thoi th kh kh khn v tn km nn hm nay mnh vit li hng dn lm nh chúng tôi hnh nh vn l ca phin bn c..h h.v phng din kh nh gi ebook th khng chúng tôi xin php gi ebook cho n gn (quen ming mt ri ) .Nhng phn no cc bn lm c mnh xin php ni nhanh 😀 Chun b :1. 10 hp dim (3-5k). Theo mnh ngh y l mt vn nh nn mnh khng ni r chúng tôi nhin c my bn li mua nhm loi dim . Mnh s ni r lun loi dim mnh hay dng gip cc bn d dng hn trong vic lm

. Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng Page 1

HNG DN LM NH DIM BNG HNH2. Th ATM .thng th s cn 2 ci 3. 1 mt phng (lm cho d)

Tin hnh :

Sp 2 que dim song song nh hnh pha chúng tôi tip 8 que dim nm ngang nh hnh sau l n

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 2

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Tip tc t 8 que dim nm dc ln 8 que ny (xem hnh di)

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 3

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Cch bn ch k phn mnh ng khung li nh

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 4

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Nn st nh th ny th cc bc sau ny th mi d lm.c th hi kh nhng que u tin nhng cng ln cao n cng d dng Tip no : t 2 que nm ngang ln . 2 que ny c u ngc nhau (xem hnh no )

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 5

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Tip tc lm theo hnh nh : t 2 que nm dc ln 2 que nm ngang lc ny Vn ngc nhau nh

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 6

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Tip tc t 2 que ngang ri li 2 que dc y nh ban ny cho n khi nh hnh sau nh (cng sp thng hng chng no tt chng y.)

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 7

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Lm ti y chc khng kh khn g u cc bn nh Tip tc nh : gi cc bn ch cht . O_O.Theo nh hnh pha trn ta c th thy rng l : 2 dy que dim bn tri v bn phi lun ngc u chúng tôi khng ?. Bn tri l my ci chm mu xanh y. so snh vi bn phi l cc u que dim mu .gi ta ri lp trn cng th cng p dng quy lut tng chúng tôi l cc que dim ca 2 lp di cng v lp ta sp ri s c u ngc nhau Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng Page 8

HNG DN LM NH DIM BNG HNHXem hnh sau s r :

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 9

HNG DN LM NH DIM BNG HNHThy cha chúng tôi l tm n ri. Hnh chp vi gc khc ca ci ny (tm gi l hp O_< )

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 10

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

C gng lm sao ri cho tht u nh.t na bn s bit v sao nn tht u.(ging cho thng vi my que pha di lun th cng chúng tôi thng lm cng khng qu lo.) Gi ta t ln 8 que lc ny 6 que chúng tôi nhng que p , v cng c kch c cng ging nhau cng tt (y s l phn y ca ci chúng tôi bn khng ci nh mnh lm xong c ci y xu hoc phi khng :D.dim p ht l hay nht)

Ch : vn tun theo quy lut 2 lp trn di c u tri ngc chúng tôi chúng tôi trng lm yXem hnh 2 hnh pha di:

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 11

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 12

HNG DN LM NH DIM BNG HNH Gi th phn kh kh chu cho nhng bn tay c kch thc hi ln v cc bn tay hay b run O__O Ht th tht su, tht bnh tnh lm chúng tôi bt m hi tay ko dnh dim kh lm nh t 1 que dim nh hnh sau :

Theo nh hnh th mnh lm bng cch ny cho cc bn d hnh chúng tôi nhin tt nht l bn ngn tay tr ca tay tri dc bn tri ca 6 que chúng tôi nh hnh th 6 que dim nm chúng tôi bn t ngn tr nm dc chúng tôi vi ci v tr mnh dt ci que dim l n c. Nhng trc ht chun b mt s lng kha kh cc que dim tm gi l p bn phi d thao tc nh (trong hnh mnh la mt t pha gc phi ka :D.) Gi th cc bn ch cho mnh.Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng Page 13

HNG DN LM NH DIM BNG HNH Khi nhn dc t pha trn chúng tôi bn s thy dng nh mt li.(ly li ci hnh lc ny cho cc bn thy)

Thy ri th ta c th x thng xung thui.n gin 😀

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 14

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 15

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 16

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

n y c ai khng hiu on no khng chúng tôi l khng vn .Chng ta tip tc no Gi l phn mi ngi hay thc mc nht l ti sao cn ti 2 th ATM v mt s bn c ebook trc bo : sao n khng c cht Mnh s c gng hng dn tht k chúng tôi vng c th gip cc bn c phn no 2 th ATM nh hnh sau ri y nh chúng tôi nn qu mnh chúng tôi mnh h lun ci khung y ( nhm lc ny c gi l hp th chúng tôi k n.g cng c ^_^ ).Cm thy n st vo ri l rt t t ra nh.

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 17

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Chnh li nhng que lp di cng cho n ngay ngn thng hang cht ri ta tip tc *_< .

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 18

HNG DN LM NH DIM BNG HNH Nhn n st st nh th ny l c

Nh nhng rt 2 ci th ATM chúng tôi bn dung ngn tay ci ca tay tri.n va phi ln ch trng gia hnh vung mu cho chúng tôi nn qu nng chúng tôi thy lc bn thy chc chn ri l gi nguyn chúng tôi tay chúng tôi 4 pha cho u gim mnh.

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 19

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

p 4 pha chúng tôi bn chnh n lc no cm thy tht n mi bung ngn ci ra.p cht vo nh. Khi cc bn p chúng tôi c th cm n chúng tôi thui.c th .cn tc v y ny :D. Nh nhng lt ngc n li chúng tôi ci hnh vung mu xung di no

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 20

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

(khng c ngay ngn lm th phi . ^_^.khng sao) Dng c 2 chúng tôi 6 que dim (trn hnh l ang nm ngang) m nh chúng tôi cc que dim chm vo u ca ci hnh vung lc ny l chúng tôi qu h my ci u mt. Gi

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 21

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Nn chnh 4 pha li 1 ln na nh.p cht 4 pha. Ri n tip phn pha trong ca vun mu trng chúng tôi thy hi long ri th bung tay 😀 Thnh qu n 😀

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 22

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 23

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Chnh u 4 pha chun b cho cng vic tip theo (gia c tng v lm mi nh ^_< )

Ta tin hnh lm bc tip chúng tôi c tng nh: t ci khung nh xung (hnh vung 7×7 ton u xung di nh).cn thn ko nhm. Ta s tin hnh xp ln lt tng que dc xung bao quanh ci hnh vung mu trng (7×7.ci u nm pha di ri nn bn trn phi l mu trng thui O_< ).

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 24

HNG DN LM NH DIM BNG HNH Xem hnh nh :

hnh trn mnh theme dim c 2 chúng tôi chp t trn xung chúng tôi bn c th so chúng tôi s bn khi lm bc ny gp kh khn v dim n ri ra.l do : do lc trc cc bn cha p k 4 pha ca khng chúng tôi lm giai on ny cc bn c th cm khung nh hn ln tay v nh nhng x im.c th p st ci u cc que dim va x xung st bn di chúng tôi th n s bm cht chúng tôi khi x xong bn c th y ln ri p cht chúng tôi nht nn ty theo chiu rng ca mi khe h m ta chn dim cho ph hp.v ch khng nn cho dim qu nh hoc qu mng v nh th s xu.u tin chn que di nh. Thnh qu ca mnh.Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng Page 25

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Gi th c p cht thoi mi. Que no lng , ri ra th thay th lun. Ri ta tip tc qua bc th 2 ca qu trnh gia c tng nh Cm nghing ci khung nh gia c bc 1 nh th ny

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 26

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

(mnh trn bn cc bn d thy.).Lc ny lng bn tay l y ca cn chúng tôi ngn tay con li gi 1 pha ca nh dim. Ci nh khng cn gi :D. Cc bn ch dy u dim trong khung mnh nh du nh

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 27

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Cc bn y cao n chúng tôi ny lm cho khi x dim nm ngang n s khng kh khn nhiu v s lm lm v u khi cc bn c gng y dim qua. Ch tip hnh ny :

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 28

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

y v ta c cc u dim chúng tôi lp pha trn ny s l mu chúng tôi ni cch khc l que dim s c x t u bn kia sang Nh th ny :

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 29

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Lp ngoi v lp trong tri ngc v mu sc (hnh pha trn.)

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 30

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 31

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Khi lm ti mt th 3 th cc bn kh kh chúng tôi nhin.nu cc que dim dc hi ngn cc bn c th y cao ln. T na dim x xong ri y xung cng c. Mt th t l mt kh nht khi cc bn chúng tôi thn lm chúng tôi qu vi v.u que dim no to th khng chúng tôi no h th thay th lun.V y l b mt bn ngoi ca cn chúng tôi li mun ci nh xu bao gi . Xong ri n

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 32

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Gi ta lm ci mi nh

Lt ngc ci y chúng tôi u trng no n xung ht.

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 33

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

y.th l p Nhn nh :

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 34

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 35

HNG DN LM NH DIM BNG HNH hnh trn cc bn c th thy r sau khi y ln n nh th chúng tôi dy nm dc theo hng nhn m c mu trng xen k l mnh o chiu mt vi que cho n p y.c nhiu cch lm mi m . Nu khng o th n c th l 1 dy hoc 1 dy trng. ci dy ny hng chnh din ca mnh nh. Dim ta s x nh sau.:

Lp kia th lp ny phi l mu trng.u xui ui ngc y. Lm tng no th y my ci que dc ln cao tng y chúng tôi qu n d lng chúng tôi no tng lm theo ci video hng dn trn mng th bit.(mnh tng l 1 nn nhn T_T ) Xp n nh th ny nh :

Nguyn Hu Thin Sn K14 Tin Vin Thng

Page 36

HNG DN LM NH DIM BNG HNH

Hnh tng trng :

Note : y ch l thong s tham k

Làm Đẹp Instagram, Sắp Xếp Hình Ảnh Bằng App Giant Square Và Preview / 2023

Sau bài viết tăng follow trên instagram được nhiều người quan tâm, mình đã trở lại để chia sẻ cho bạn những cách làm instagram của mình long lanh hơn.

Hiện tại, instagram là kênh tiềm năng, có tốc độ tăng trưởng khá cao ( search Google để biết thêm chi tiết) mà những người làm kinh doanh không thể bỏ lỡ.

Cho dù nhiều “đại gia” nhạy bén với công nghệ đã bước trước và thu được hàng trăm đơn hàng trên instgram mỗi ngày, nhưng hãy phấn chấn lên vì không có gì là quá muộn.

Nếu bắt đầu xây dựng các chiến lược kinh doanh từ bây giờ, bạn không thể bỏ qua cách làm instagram đẹp ngay lập tức bằng app Giant Square và Preview.

Ứng dụng Giant Square

Hãy tạo một điều gì đó đặc biệt hơn bằng ứng dụng Giant Square. Mà chờ lát, Giant Square có thể mang lại thần kì gì cho cả mình và bạn vậy?

Bạn đã từng trầm trồ khi thấy các Hot Instagram tạo được những bước tranh lớn trên trang của mình chưa?

Chắc chắn rằng những chuyên gia về photoshop hoặc Snapseep sẽ thấy chuyện này dễ như ăn kẹo, nhưng phải làm sao khi bạn chỉ mới nhập gia và không có quá nhiều thời gian để tường tận mọi thứ?

Giant Square sẽ giúp bạn chia một bước ảnh lớn thành 3,6 đến 9 bước ảnh nhỏ với khổ vuông bằng nhau. Sau đó bạn có thể dùng những bước ảnh này để tải lên Instagram để thu hút thêm nhiều “tín đồ” yêu cái đẹp.

Nhấn vào đây để tìm hiểu Khóa học kinh doanh trên Instagram từ @caocaobycaochen – Cá nhân xây dựng thương hiệu với hơn 200k followers và mang về đơn hàng đều đặn mỗi ngày.

Ngoài ra, Giant Square còn cho phép bạn sử dụng các chức năng khác như:

Square Editor – tạo bức ảnh với khung ảnh trắng: Mình dùng chức năng này sống ảo hơi bị nhiều luôn, tuy nhiên khi xây dựng visual cho instagram bán hàng thì cũng áp dụng nhiều không kém đấy.

Collage Maker (gộp ảnh): Gộp nhiều bức ảnh lại với nhau để tạo nên những concept vô cùng sáng tạo.

Picture Effect (bộ lọc màu): Có những hệ màu tương đổi deep, tuy nhiên với mình thì VOSCO vẫn là chuẩn đẹp nhất ở thời điểm hiện tại.

Mình hơi bị thích Giant Square nó có khả năng chia ô đơn giản, không quá cầu kì phức tạp như Snaseep nhưng vẫn phải thừa nhận điểm trừ rằng “hắn” luôn bỏ một cái water mark nhỏ xiu lên góc phải của bước ảnh trong ô cuối cùng.

Tuy nhiên bạn có thể khắc phục được vấn đề này bằng cách lựa chọn gói In-app với trị giá 22.000đ thôi.

Mình dành khá nhiều lời khen cho Preview vì app cho phép xem trước giao diện khi đăng lên Instagram, nó giúp bạn vạch ra một kế hoạch hình ảnh đẹp mắt & nhanh chóng.

Chắc chắn là khi đăng vô tội vạ hình ảnh lên instagram thì trang của bạn sẽ không có gì đặc biệt đâu ạ.

Vì vậy ứng dụng Preview là người bạn thân vô cùng quan trọng để bạn xem trước mình sẽ make up Instagram của mình như thế nào.

Nó cho phép bạn sắp xếp lại bố cục hình ảnh một cách thẩm mỹ nhất. Ngoài ra, nền tảng này còn giúp bạn lên lịch, quản lý hastag phân tích và đăng lại,…. Thật ra là còn nhiều điều thú vị khác nữa, mình sẽ giới thiệu trong bài viết khác nha.

Cách làm đẹp instagram

Có nhiều cách làm instagram xịn hơn, nhưng sắp xếp hình ảnh bằng app Giant Square và Preview là một phương pháp đơn giản, dễ thực hiện bạn có thể thử ngay và luôn.

Giai đoạn 1: Thao tác trên Giant Square

Bước 1: Truy cập phần mềm Giant Square

Bước 2: Chọn mục Giant Square (chia bước hình thành các ô nhỏ)

Bước 3: Chọn số lượng ô mà bạn muốn (có thể chọn dọc hoặc ngang)

Bước 4: Nhấp vào biểu tượng 2 bức ảnh ở góc trái bên dưới màn hình

Bước 5: Truy cập Camera Roll hoặc thư mục có hình ảnh để chọn hình ảnh bạn muốn chia

Bước 6: Chọn Export, Giant Square sẽ tự động lưu hình ảnh bạn vào điện thoại

Giai đoạn 2: Xem lại các hình ảnh trên ứng dụng Preview

Bước 1: Truy cập ứng dụng Preview

Bước 2: Chọn dấu cộng phía trên cùng ở góc phải màn hình

Bước 3: Add hình ảnh đã chia từ ứng dụng Giant Square vào Preview

Bước 4: Nhấp vào từng ô ảnh nhỏ để thay đổi vị trí sao cho phù hợp với bức ảnh gốc (để xóa bạn cùng chọn vào bức ảnh cụ thể và cho vào biểu tượng thùng rác ở góc trái màn hình).

Mách nhỏ: Bạn muốn có thêm kiến thức về instagram, muốn tăng follow, thậm chí kinh doanh online trên kênh instagram?

Nhấn vào đây để tìm hiểu Khóa học kinh doanh trên Instagram từ @caocaobycaochen – Cá nhân xây dựng thương hiệu với hơn 200k followers và mang về đơn hàng đều đặn mỗi ngày.

Hướng Dẫn Vẽ Que Diêm Bằng Illustrator / 2023

Tài liệu hướng dẫn học illustrator

Bước 1: Bạn mở file với kích thước tùy ý dùng công cụ Rectangle Tool và tô màu đen. Vẽ như hình dưới và đổ màu Gradient như hình vẽ

Tiếp tục sao chép hình chữ nhật này thêm một lần nữa và đổ màu như hình dưới

Chọn 2 hình chữ nhật này sau đó bạn vào object/Blend như hình dưới  để có sự pha trộn màu phù hợp:

Bước 2: Tạo thêm 1 hình chữ nhật có chiều rộng tương tự. Chọn chế độ màu là Gradient và opacity bằng 0%

Bước 3: Tạo ra một hình chữ nhật chiều cao bằng một vài điểm của Gradient giống như hình chữ nhật trong suốt.

Chọn 2 hình chữ nhật vừa tạo ở lớp trên tiếp tục vào Object/blend để trộn màu

Bước 4: Bạn dùng công cụ Elipse. Tạo ra 1 vòng tròn trung tâm như hình dưới

Bước 5: Dùng công cụ Derect selection Tool (A)  và kéo vòng tròn như hình dưới bằng Pen Tool

Bước 6: Tô màu Gradient từ tâm nâu đen sang màu sáng của nó

Bước 7: Sao chép và dán lên trên và tô màu đen. Dùng công cụ Pen tạo ra những nơi thanh diêm bị đốt cháy

Bước 9: Sử dụng công cụ Elipse Tool tạo 1 vòng tròn sau đấy dùng Derect Selection Tool để làm như hình dưới

Kết quả ta sẽ được hình như thế này

Tin tức khác:

+ Học thiết kế web với wordpress

+ Khóa học thiết kế web cho sinh viên

+ Khóa học thiết kế web cho người đi làm