Top 11 # Xem Nhiều Nhất Cách Tải Tờ Khai Quyết Toán Thuế Tncn Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Jetstartakeontheworld.com

Tải Về Mẫu Tờ Khai Quyết Toán Thuế Tncn Mới Nhất

Trích khoản 3, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

“b.2.1. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

– Bản chụp các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

– Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.”

Như vậy khi cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế bắt buộc phải có Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN. Tờ khai này ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Tải về Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 02/QTT-TNCN)

Mời bạn đọc tải về TẠI ĐÂY.

Hướng dẫn ghi Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 02/QTT-TNCN)

Điền thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân gồm các chỉ tiêu từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [21]. Các chỉ tiêu này điền khá đơn gain. Cụ thể như sau:

[01] Kỳ tính thuế: ghi theo năm của kỳ thực hiện khai thuế.

[02] Lần đầu: đánh dấu “x” vào ô vuông nếu bạn khai thuế lần đầu.

[03] Bổ sung lần thứ: Nếu không phải lần đầu thì điền số lần bạn làm quyết toán thuế vào ô vuông.

[04] Tên người nộp thuế: điền đầy đủ họ, tên của người nộp thuế.

[05] Mã số thuế: điền mã số thuế của cá nhân nộp thuế.

[06] Địa chỉ – [07] Quận/huyện – [08] Tỉnh/thành phố: điền đầy đủ địa chỉ của cá nhân.

[09] Điện thoại – [10] Fax – [11] Email: điền đầy đủ thông tin, nếu không có thì bỏ trống.

[12] Số tài khoản ngân hàng: ghi rõ số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng mở tài khoản.

[13] Tên đại lý thuế: điền tên đại lý thuế nếu cá nhân ủy quyền quyết toán cho đại lý thuế.

[14] Mã số thuế: điền mã số thuế của đại lý thuế nếu có.

[15] Địa chỉ – [16] Quận/huyện – [17] Tỉnh/thành phố: điền địa chỉ của trụ sở đại lý thuế (nếu có).

[18] Điện thoại – [19] Fax – [20] Email: điền thông tin liên lạc của đại lý thuế (nếu có).

[21] Hợp đồng đại lý thuế: điền rõ số, ngày của Hợp đồng đại lý thuế.

Các chỉ tiêu cần tính toán

Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ: [22] = [23] + [26]

Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]

Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]

Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [36]=[37]+[38]+[39] + [40]

Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]

Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ [45] = [35]-[36]-[41] < 0

Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48]

Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [49]=[45]-[46]

Hướng Dẫn Làm Tờ Khai Quyết Toán Thuế Tncn

– Trường hợp cá nhân cư trú ký Hợp đồng trên 03 tháng thì kê khai vào PL này.

– Chỉ tiêu từ 07 – 09 tự điền

– Trường hợp có cá nhân nào ủy quyền cho doanh nghiệp thì bấm vào ô vuông. Còn về chi tiết các trường hợp được ủy quyền thì vào đây xem: Những trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Chỉ tiêu [11] tổng:

– Tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ lương công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có HĐLĐ từ 03 tháng trở lên, bao gồm cả các khoản tiền công – lương nhận do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lân.

Chi tiết:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

Tổng thu nhập: tổng các khoản thu nhập: tiền công, lương, thù lao và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền công lương gồm cả các khoản trợ cấp, phụ cấp…

Các khoản được miễn thuế bao gồm:

– Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ ban đêm được trả lương cao hơn ngày thường

– Tiền phụ cấp thuê nhà không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)

– Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí không vượt quá quy định trong quy chế của doanh nghiệp. Quy chế tiền thương lương, phụ cấp… không được vượt quá mức, nếu vượt quá sẽ bị tính vào thu nhập tính thuế.

– Tiền phụ cấp trang phục không quá 5 triệu mỗi năm (nếu nhận bằng đồ vật thì được miễn toàn bộ)

– Tiền ăn trưa, giữa cá không vượt quá 680k/ tháng. Trường hợp doanh nghiệp tự nấu ăn, mua cơm, phiếu ăn cho nhân viên thì được miễn toàn bộ

Chỉ tiêu [12] làm việc trong khu kinh tế:

Các khoản thu nhập chịu thuế mà doanh nghiệp trả thu nhập trả cho CN do làm việc tại khu kinh tế, không gồm thu nhập được miễn giảm theo hiện định tránh đánh thuế 02 lần nếu có.

Chỉ tiêu [13] theo hiệp định:

Khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ để xét giảm thuế, miễn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế 02 lần.

Chỉ tiêu [14] Tổng tiền giảm trừ gia cảnh:

– Tổng các khoản giảm trừ do cá nhân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc.

Trong đây:

– Giảm trừ cho người phụ thuộc = 3,6 triệu/ người x Tổng tháng đã tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong kỳ

+ Nếu cá nhân ủy quyền DN quyết toán thì giảm trừ cho người phụ thuộc được tính đủ theo TT phát sinh nếu CN có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo đúng quy định của pháp luật.

– Giảm trừ cho bản thân = 9 triệu/ tháng x Tổng tháng đã tính giảm trừ trong năm

+ Nếu CN ủy quyền QT cho doanh nghiệp thì giảm trừ cho bản thân được tính đủ 12 tháng tức 108 triệu/năm

Chỉ tiêu [15] Từ thiện, khuyến học, nhân đạo:

Khoản đóng góp vào các khu nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già các khoản chi đóng góp vào quỹ từ thiện, khuyến học, nhân đạo có mục đích làm từ thiện không nhằm mục đích lợi nhuận.

Chỉ tiêu [16] bảo hiểm được trừ:

Khoản đóng góp bảo hiểm gồm: BHXH, BHYT, BHTN, BH trách nhiệm nghề nghiệp với một số ngành nghề phải tham gia BH bắt buộc.

Chi tiết: BHXH: 8% ; BHYT: 1,5%% ; BHTN: 1%.

Ví dụ 3: Hàng tháng nhân viên Quỳnh trích bảo hiểm là 500 ngàn đông (trừ vào lương của Quỳnh) vậy số tiền nhập vào chỉ tiêu số [16] là 500 ngàn x 12 tháng = 6 triệu đồng

Chỉ tiêu [17] quỹ hưu trí tự nguyện được trừ:

Tổng các khoản đóng góp vốn vào quỹ hưu trí tự nguyện theo tt phát sinh nhưng tối đa không vượt quá 1 triệu / tháng. Bao gồm cả đóng góp vào nhiều quỹ.

Chỉ tiêu [20] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế

Số thuế được giảm = 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế CN nhận được do làm việc trong KKT

Chỉ tiêu [20] = [18] x thuế suất biểu thuế lũy tiến x {[12]/([11] – [13])} x 50% Chỉ tiêu [21] tổng số thuế phải nộp:

Tổng thuế phải nộp của CN ủy quyền quyết toán tay

Chỉ tiêu [21] = ([18] x thuế suất biểu thuế lũy tiến) – [20] Chỉ tiêu [22] số thuế đã nộp thừa:

Nếu hiện ra chỉ tiêu này thì các bạn làm thủ tục hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau.

Chỉ tiêu [23] số thuế còn phải nộp:

Nếu hiện ra chỉ tiêu này thì các bạn mang tiền thuế đi nộp.

2. Cách tải tờ khai quyết toán thuế TNCN đã nộp

Một số doanh nghiệp sau khi đã tiến hành nộp tờ khai quyết toán thuế tncn muốn xem lại kết quả sau khi đã hoàn thành quyết toán nhưng không biết phải làm như thế nào? Chúng tôi sẽ đưa ra một số các tư vấn, hướng dẫn cụ thể cách tải tờ khai quyết toán thuế TNCN để các bạn có thể thực hiện.

Bước 1. Truy cập vào hệ thống Thuế điện tử Việt Nam http://nhantokhai.gdt.gov.vn/

Bước 2. Đăng nhập tài khoản doanh nghiệp vào hệ thống

Đăng nhập MST để xem lại quyết toán thuế TNCN đã nộp

Bước 3. Chọn kê khai trực tuyến để lấy lại dữ liệu tờ khai đã nộp

Tờ khai: chọn mẫu tờ khai bạn muốn xem lại.

Loại tờ khai và kỳ kê khai: điền theo thông tin bạn muốn xem lại.

Lưu ý: một số mẫu tờ khai gửi trước 2014 hoặc khi doanh nghiệp gửi bằng định dạng file PDF sẽ không có kết quả trả về.

Sau đó chọn Tiếp tục

Bước 4. Dữ liệu tờ khai Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân đã nộp

Bước 5. Lưu lại, tải lại tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã nộp

Hệ thống sẽ kết xuất kết quả tờ khai trên màn hình để bạn có thể xem trực tiếp.

Điện thoại: 0902483186

Email: taxserviceshn247@gmail.com

Mọi nhu cầu xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ- KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ

Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Tncn 2012

Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2012

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm – Friday 18/01/2013 – 187122 lượt xem.

Về đối tượng khai quyết toán thuế:

♦ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế.

♦ Cá nhân cư trú thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu:

– Có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp;

– Có yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ sau.

♦ Đối với cá nhân mua bán chứng khoán trong năm 2012, sau khi kết toán phần lãi chứng khoán với thuế suất 10% (tính theo thuế suất đã giảm 50%), nếu có chênh lệch thừa hoặc thiếu thuế thì làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

♦ Đối với người nước ngoài khi kết thúc làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân là người nước ngoài kết thúc làm việc tại Việt Nam, đã thực hiện quyết toán thuế trước 31/12, sau đó cá nhân quay lại Việt Nam và làm việc đến hết năm đó thì cuối năm cá nhân thực hiện quyết toán thuế với thu nhập chịu thuế từ ngày 1/1 đến ngày 31/12.

Về việc uỷ quyền quyết toán thuế:

• Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng dài hạn (trên 3 tháng) duy nhất tại một nơi trong năm dương lịch nếu có yêu cầu thực hiện quyết toán thì có thể uỷ quyền quyết toán thuế cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay, kể cả trường hợp cá nhân làm việc chưa đủ 12 tháng trong năm nhưng có thu nhập duy nhất tại một nơi.

• Cá nhân đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và huỷ chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân); cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng;cá nhân ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đã khấu trừ 10% hoặc 20% (kể cả trường hợp có thu nhập duy nhất tại một nơi) nếu có yêu cầu quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì tự quyết toán, không uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán: chậm nhất là ngày 1/4/2013.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.

Tờ khai 09/KK-TNCN

– Bổ sung thêm Phụ lục 26/MT-TNCN đính kèm Tờ khai. Toàn bộ dữ liệu trên Phụ lục 26/MT-TNCN được hỗ trợ tự động lấy từ Tờ khai 09/KK-TNCN, không cho sửa các chỉ tiêu trên Phụ lục này.

– Khi in Tờ khai 09/KK-TNCN năm 2012 không hỗ trợ in mã vạch trên Phụ lục này (tương tự như các Phụ lục khác kèm Tờ khai), có hỗ trợ kết xuất ra excel

– Đối với ứng dụng HTKK,QTTNCN: kết xuất excel 2003; Nhận vào iKTKK cổng Tổng cục là file excel 2003. Tại trung tâm dữ liệu: Nhận file excel định dạng Office 2003, 2007 vào hệ thống QLT-TNCN qua website.

Tờ khai 05/KK-TNCN.

– Các ứng dụng HTKK, QTTTNCN: Bổ sung thêm Phụ lục 27/MT-TNCN đính kèm Tờ khai. Toàn bộ dữ liệu trên Phụ lục 27/MT-TNCN được hỗ trợ tự động lấy từ dữ liệu cá nhân uỷ quyền quyết toán thay trong bảng kê 05A/BK-TNCN có thu nhập tính thuế ở bậc 1, không cho sửa các chỉ tiêu phụ lục này.

– Khi in Tờ khai 05/KK-TNCN năm 2012 không hỗ trợ in mã vạch trên phụ lục này kèm Tờ khai (tương tự như các phụ lục khác). Khi kết xuất tờ khai ra file excel thì gồm đầy đủ tờ khai và các phụ lục 05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN, riêng phụ lục 27/MT-TNCN chỉ hỗ trợ kết xuất và in dữ liệu tổng cộng trong đó có tổng số cá nhân thuộc diện miễn thuế và tổng số thuế TNCN được miễn. Khi kê khai trên ứng dụng hỗ trợ kê khai vẫn hỗ trợ ra dòng chi tiết trên Phụ lục 27/MT-TNCN

File Excel Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Tncn Mới Nhất

Để giúp người nộp thuế cá nhân cũng như tổ chức nộp thuế TNCN cho người lao động chính xác và thuận lợi hơn. Hôm nay, ad xin giới thiệu

+ Bảng lương 12 tháng của tất nhân viên có hợp đồng trên 3 tháng + Bảng lương của tất cả các cá nhân ký hợp đồng dưới 3 tháng. + Bảng kê phụ lục 05-1BK TNCN + Bảng kê phụ lục 05-2BK TNCN + Bảng kê phụ lục 05-3BK TNCN

Hình ảnh: File Excel Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016.

1.Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập

Hồ sơ bao gồm: Tờ khai số 05/KK-TNCN và các phụ lục kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC như 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN. Với những cá nhân (có/không có mã số thuế) đã đăng ký và có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo thông tư 111/2013/TT-BTC thì cần khai vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN để tính giảm trừ gia cảnh.

Gửi hồ sơ

Các bước thực hiện quyết toán thuế TNCN

Nơi nộp hồ sơ: Hồ sơ bao gồm: Các bước thực hiện

+ Đóng trang bìa tệp vào hồ sơ bản giấy và gửi đến Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý.

2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (Trường hợp có số thuế phải nộp thêm hoặc đề nghị hoàn / bù trừ thuế vào đợt khai kế tiếp trừ khi cá nhân thuộc diện ủy quyền và đã ủy quyền quyết toán thay)

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán Thuế TNCN chậm nhất là ngày 30/03/2016.

Xử phạt đối với hành vị nộp hồ sơ Quyết toán Thuế TNCN quá thời hạn quy định:

– Từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo. – Từ 01 ngày đến 10 ngày: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng. – Từ trên 10 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng. – Từ trên 20 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng. – Từ trên 30 ngày đến 40 ngày: Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng. – Từ trên 40 ngày đến 90 ngày hoặc quá 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Nguồn: tổng cục thuế

Tham gia khóa học bạn sẽ được:

1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.