Cách Đổi Tên, Sửa Tên, Đính Chính Thông Tin Trên Học Bạ

--- Bài mới hơn ---

 • 5 Cách Sửa Lỗi Iphone Bị Đơ Màn Hình Cảm Ứng Hiệu Quả Nhất
 • Cách Sửa Màn Hình Iphone Bị Đơ, Không Sử Dụng Được
 • Hướng Dẫn Fix Ipad Bị Treo Táo Đơn Giản Dễ Thực Hiện
 • 3 Cách Sửa Gọng Kính Bị Lỏng (Rộng) Hoặc Chật Tại Nhà
 • Sửa Gọng Kính Bị Rộng Như Thế Nào?
 • Các đổi tên trên học bạ? Tên trên học bạ không đúng với giấy khai sinh thì phải làm thế nào? Trình tự, thủ tục đính chính thông tin học bạ, sửa thông tin học bạ khi đổi tên theo quy định mới nhất?

  1. Các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

  Theo quy định pháp luật hiện hành thì người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền thực hiện các yêu cầu nhằm mục đích để sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa những nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp cụ thể như sau:

  Thứ nhất, được cơ quan có thẩm quyền thực hiện quyết định cho thay đổi hoặc cải chính hộ tịch. Theo quy định người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện có thẩm quyền như sau:

  Một là: Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

  Hai là: Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

  Ba là: Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.

  Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện ký Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc cấp cho người có yêu cầu, công chức làm công tác hộ tịch ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và cùng người đi đăng ký hộ tịch ký vào sổ.

  Thứ hai, được xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật Dân sự. Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính. Người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Giấy tờ phải nộp cụ thể như sau:

  Thứ tư, được đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh. Chủ tịch UBND cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

  Thành phần hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ gồm có các giấy tờ như sau:

  -) Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ;

  -) Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

  -) Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

  -) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

  Trong trường hợp tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ quy định tại các quy định được nêu ở trên là bản sao không có chứng thực thì người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu; người tiếp nhận hồ sơ phải ký xác nhận, ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

  Để thực hiện việc chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ theo quy định của pháp luật thì người có văn bằng chứng chỉ cần chỉnh sửa phải làm các thủ tục như sau:

  – Người đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại mục 2 đã trình bày ở trên cho cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ;

  – Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lòi bằng văn bản và nêu rõ lý do;

  – Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng quyết định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trong văn bằng, chứng chỉ. Quyết định chỉnh sửa phải được lưu trong hồ sơ cấp văn bằng, chứng chỉ.

  – Căn cứ quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ ghi đầy đủ thông tin về văn bằng, chứng chỉ, các nội dung được chỉnh sửa của văn bằng, chứng chỉ vào phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

  Nội dung chính của quyết định chỉnh sửa và áp dụng việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

  Khi tiến hành chỉnh sửa thì quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ gồm các nội dung chính sau:

  – Họ, chữ đệm, tên; ngày tháng năm sinh của người có văn bằng, chứng chỉ (ghi theo văn bằng, chứng chỉ đã cấp);

  – Tên, số hiệu, ngày tháng năm cấp của văn bằng, chứng chỉ;

  – Nội dung chỉnh sửa;

  – Lý do chỉnh sửa;

  – Hiệu lực và trách nhiệm thi hành quyết định.

  Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được áp dụng đối với cả văn bằng, chứng chỉ được thực hiện đối với tất cả các văn bằng chứng chỉ có nội dung sai sót cần chỉnh sửa theo quy định pháp luật hiện hành.

  4. Học bạ cấp 3 bị sai tên đệm phải làm gì để chỉnh sửa lại?

  Xin chào luật sư Dương Gia! Cho tôi xin phép được hỏi Luật sư câu hỏi: Trong thời gian học cấp 3 tôi không được biết sổ học bạ ghi bị sai tên đệm (nhà trường giữ đến khi ra trường) dẫn đến khi cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng bị sai tên đệm so với giấy khai sinh gốc/chứng minh nhân nhân.Nay tôi đang theo học lớp Đại học có cần sử dụng đến bằng cấp 3 thì phát hiện bị sai tên đệm. Do vậy, để sửa lại cho đúng tôi phải làm gì? Rất mong sớm nhận được tư vấn của Luật sư để tôi hoàn thiện thủ tục. Xin trân trọng cám ơn!

  Trường hợp này bạn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 22, Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ:

  Điều 22. Các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

  Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau:

  1. Được cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch;

  2. Được xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

  3. Được bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch;

  4. Được đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh.”

  Đối với các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ quy định tại Điều 22 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT:

  Cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ ra quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ đồng thi tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

  Người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ và đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đã sáp nhập, chia, tách, giải thể hoặc có sự điều chỉnh về thẩm quyền thì người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ.

  Theo quy định tại Điều 21 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định về Thẩm quyền chỉnh sửa cấp văn bằng, chứng chỉ:

  Người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ và đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đã sáp nhập, chia, tách, giải thể thì người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

  Thẩm quyền cấp văn bằng được quy định như sau:

  – Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp;

  – Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp;

  – Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm do người đứng đầu cơ sở đào tạo giáo viên hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có ngành đào tạo giáo viên cấp;

  – Văn bằng giáo dục đại học do giám đốc đại học, hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo và cấp văn bằng ở trình độ tương ứng cấp;

  – Giám đốc đại học cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu trực thuộc (trừ các trường đại học thành viên).

  Như vậy bạn thuộc trường hợp khoản 1 Điều 22 và khoản 1 Điều 23 của Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT nên thuộc trường hợp quy định về việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

  – Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ;

  – Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

  – Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

  – Giấy khai sinh và các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ

  Các tài liệu trên có thể là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

  Nếu cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì có quyền yêu cầu người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

  Nếu tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Gậy Tự Sướng Đúng Cách
 • Cách Sửa Giày Bị Rách Và Thủng Lỗ Nhanh Nhất
 • Cách Sửa Giày Đá Bóng Bị Bung Đế
 • 10 Cách Khôi Phục Tập Tin Excel Bị Lỗi
 • File Excel Bị Lỗi.. Và Cách Phục Hồi Hiệu Quả Nhất !
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Học Bạ Học Sinh Thcs, Thpt

  --- Bài mới hơn ---

 • Iphone Bị Đơ Chậm – 5 Cách Khắc Phục Hiệu Quả Nhất
 • 6 Cách Khắc Phục Điện Thoại Bị Loạn Cảm Ứng Không Bấm Được 2022
 • Áp Dụng Ngay 5 Cách Mở Khóa Vali Kéo 3 Số Khi Quên Mật Khẩu
 • Cách Mở Khóa Vali 3, 4 Số Khi Quên Mật Mã【Đơn Giản Nhất】
 • Cách Sửa Màn Hình Máy Tính Bị Đen Win 7 Thành Công 100%
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã cỏ hướng dẫn sừ dụng học bạ tại trang 16 đối với học bạ trung học cơ sở (THCS) và trang 12 đối với học bạ trung học phổ thông (THPT); Trong thời gian qua, Sở GDĐT nhận thấy việc quản lý, sử dụng học bạ của học sinh ở một số trường còn nhiều khiếm khuyết. Nhằm đảm bảo thực hiện một cách đồng bộ, khoa học, thống nhất trong quản lý, sử dụng học bạ của học sinh, Sở GDĐT hướng dẫn sử dụng học bạ học sinh THCS, THPT như sau:

   

  1.    Học bạ là hồ sơ pháp lý ghi nhận kết quả học tập và rèn luyện học sinh do trường trung học lập và quản lý. Học bạ chỉ trả lại cho học sinh khi thôi học, chuyển trường, tổt nghiệp ra trường.

  2.    Học bạ lập thành văn bản trên giấy theo mẫu của Bộ GDĐT; có dấu xác nhận của Sở GDĐT; có đủ chữ ký trực tiếp (không sử dụng chữ ký cỏ sẵn) của giáo viên chù nhiệm, hiệu trưởng (phó hiệu trưởng); có đủ dấu nhà trường đóng giáp lai giữa hai trang liên tiếp (kể các trang bìa) và xác nhận chữ ký của hiệu trưởng (phó hiệu trướng) có bản sao giấy khai sinh kèm theo được dán liền với học bạ tại trang bìa 2.

  3.    Chỉ ghi kết quà học tập và rèn luyện của học sinh vào học bạ sau khi đã có kết quả tương ứng trên sổ gọi tên và ghi điểm, kết quả ghi ở học bạ phải hoàn toàn trùng khớp với kết quả ghi ở sổ gọi tên ghi điểm,

  4.    Chỉ sử dụng mực màu đen để ghi và ký vào học bạ, riêng nội dung sửa chữa được ghi bằng mực màu đỏ.

  5.    Sử dụng chữ thường để ghi học bạ, riêng họ, đệm và tên học sinh được ghi bàng chữ in hoa có dấu.

  Quy ước viết tắt: Ban Khoa học Tự nhiên: KHTN; Khoa học Xã hội – Nhân văn: KHXH-NV; ban Cơ bản không viết tắt; Giáo dục quốc phòng – An ninh: GDQP-AN; giáo viên bộ môn: GVBM; giáo viên chủ nhiệm: GVCN;

  Kết quả xếp loại hạnh kiểm: Tốt:T, Khá: K, Trung bỉnh: Tb, Yếu: Y;

  Kết quả xếp loại học lực: Giỏi: G, Khá: K, Trung bỉnh: Tb, Yếu: Y, riêng loại Kém ghi là: Kém.

  6.       Sử dụng chữ số Ả – Rập để ghi học bạ, đối với nhừng số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và tháng một, tháng hai phải ghi thêm chữ số 0 ở bên trái; đối với những số chỉ năm phải có đủ 4 chữ số của mỗi năm; đối vói số thập phân dùng dấu phẩy ngăn cách giữa phần nguyên và phân thập phân; đôi với điểm trung bình môn. trung bình học kì, trung bình cả năm là sô nguyên phải có thêm dấu phẩy và chữ số 0 sau dấu phẩy.

  7.       Địa danh (trước ngày, thảng, năm hiệu trưởng kỷ): Ghi theo địa danh huyện, thành phố (đối với trường trực thuộc Sở GDĐT) hoặc xã, phường, thị trấn (đối với trường trực thuộc Phòng GDĐT) nơi đặt địa điểm của trường.

  8.       Sửa chữa khi ghi sai điểm hoặc ghi sai các nội dung khác: Người ghi sai điểm hoặc ghi sai các nội dung khác dùng bút mực màu đỏ gạch 1 nét ngang nội dung cần sửa chữa, ghi các nội dung sửa chữa bên phải phía trên nội dung vừa gạch ngang.

  9.       Học bạ phải được giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ, không làm mất, làm hỏng, tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định; được bảo quản lưu giữ trong túi đựng hồ sơ học sinh cùng với các giấy tờ khác.

  10.   Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra đôn đốc việc quản lý, bảo quản và ghi, hoàn thiện học bạ; khen thưởng đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt và xử lý kỷ luật đối vởi tập thể cá nhân vi phạm.

  Trình duyệt không hỗ trợ iframe.

  Phòng GDTrH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gói Phục Hồi Giày Bị Rách
 • Giày Vans Rách Và Những Cách Khắc Phục Bạn Đã Biết Chưa?
 • Sửa Giày Bị Rách Như Thế Nào Cho Đẹp Nhất Mà Không Lộ?
 • #1: Sửa Giày Bị Rách Như Thế Nào Để Không Bị Lộ?
 • Lỗi Tập Tin Excel, Cách Khắc Phục File Excel Bị Lỗi Hiệu Quả Nhất
 • Học Hỏi Cách Sửa Máy Giặt Không Cấp Nước Đơn Giản

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sửa Máy Giặt Toshiba Không Cấp Nước
 • 7 Nguyên Nhân Máy Giặt Không Vào Nước
 • Cách Sửa Máy Giặt Panasonic Không Cấp Nước
 • Hướng Dẫn Cách Sửa Máy Giặt Không Vắt Được, Cách Sửa Máy Giặt
 • Cách Sửa Máy Giặt Không Vắt Được
 • Nguyên nhân nào khiến máy giặt không vào nước?

  Có nhiều lý do khiến máy giặt không cấp nước vào bên trong. Tìm hiểu qua nguyên nhân khiến máy giặt gặp sự cố để áp dụng phương pháp khắc phục nhanh chóng.

  – Máy giặt không vào nước bởi vì nguồn cấp nước không đủ nước cho máy giặt.

  – Máy giặt không cấp nước để giặt vì bạn cho vào quá nhiều quần áo so với quy định.

  – Thêm một lý do khác tại sao máy giặt không vào nước vì áp suất nước thấp. Vậy nên nước chảy vào máy giặt chậm hoặc yếu.

  – Không thể bỏ qua trường hợp van cấp nước bị vỡ, bị thủng, bị tắc nghẽn bên trong khiến nước không cấp vào máy giặt được.

  – Lưới lọc ở đầu van cấp nước bị dính nhiều rong lá, bụi bẩn cũng gây cản trở quá trình cấp nước.

  – Một trường hợp khác là van xả nước có vấn đề, không thể đóng lại được. Vậy nên nước cấp vào bao nhiêu xả ra bấy nhiêu khiến bạn không giặt được.

  – Và lý do khác nữa khiến máy giặt không cấp nước là do bo mạch bị hư. Đây là bộ phận chính điều khiển mọi hoạt động của máy giặt. Nếu bo mạch bị hư có khiến máy giặt không cấp nước.

  Dựa vào từng nguyên nhân gây ra sự cố máy giặt không cấp nước để biết cách sửa máy giặt không cấp nước hiệu quả. Với trường hợp máy giặt không xả nước vậy hãy tham khảo qua cách sửa máy giặt không xả nước tại nhà.

  Tham khảo cách sửa máy giặt không cấp nước chính xác nhất

  1. Làm đầy bồn chứa

  Với nguyên nhân máy giặt không cấp nước vì thiếu nước ở bồn chứa các bạn nên thêm nước vào bồn. Hãy kiểm tra thường xuyên bồn chứa để khi cần giặt luôn đảm bảo đủ nước. Trong quá trình giặt nếu thiếu nước máy sẽ ngừng hoạt động. Sau khi đã thêm nước vào bồn hãy thử hoạt động lại máy giặt. Nếu máy giặt hoạt động bình thường thì đã giải quyết được vấn đề.

  2. Giặt đủ cân nặng quần áo quy định

  Tùy vào kích thước các loại máy giặt khác nhau sẽ có những quy định về cách dùng. Các máy giặt thường có số kg quy định với quần áo giặt thích hợp. Vậy nên các bạn lưu ý không cho quá nhiều quần áo vào bên trong. Tình trạng đồ giặt quá tải có thể khiến máy giặt không hoạt động hoặc nhanh bị hư hơn.

  3. Áp suất nước yếu

  4. Kiểm tra van cấp nước

  Với tình trạng van cấp nước bị kẹt không thể cho nước chảy vào thì máy giặt không hoạt động. Để áp dụng cách sửa máy giặt không cấp nước trường hợp này hãy kiểm tra van cấp nước. Nếu van cấp nước đóng thì hãy mở, van cấp nước bị hư thì thay mới. Còn nếu van cấp nước bị mắc kẹt thì tìm cách khắc phục. Không thể khắc phục được thì bạn nên thay mới.

  5. Vệ sinh lưới lọc van cấp nước

  Vai trò của lưới lọc van cấp nước là lọc bụi bẩn, cặn bã, rong rêu không chảy vào máy giặt. Vậy nên các bạn cần kiểm tra và vệ sinh lưới lọc để đảm bảo độ thông thoáng. Nhờ đó nước mới có thể chảy mạnh vào bên trong khi máy giặt hoạt động. Nếu lưới lọc bị hư hỏng hay quá bẩn hoặc cũ các bạn có thể suy nghĩ thay mới.

  6. Kiểm tra van xả nước

  7. Kiểm tra và sửa lỗi bo mạch

  Nếu máy giặt không vào nước vì lỗi bo mạch, vậy các bạn cần áp dụng cách sửa máy giặt không cấp nước khác. Tình trạng bo mạch chủ của máy giặt bị lỗi thì các bạn không thể tự mình sửa chữa. Thay vào đó hãy liên hệ đến địa chỉ điện lạnh uy tín để được hỗ trợ. Thợ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm sẽ biết cách khắc phục lỗi này nhanh chóng nhất.

  Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 73 Đường 12,KP A,P.Tam Bình -Q.Thủ Đức-TPHCM
  • Email: [email protected]
  • Tổng đài: 0976.384.019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sửa Máy Giặt Không Cấp Nước Tại Nhà
 • Hướng Dẫn Cách Tự Sửa Chữa Máy Giặt Không Cấp Nước
 • Cách Đổi Url Tên Người Dùng Facebook Lần 2
 • Cách Sửa Giờ Bài Đăng Trên Facebook Hỗ Trợ Quản Lý Fanpage Hiệu Quả
 • Cách Sửa Thời Gian Nhắn Tin Trên Messenger Cho Chính Xác
 • Tự Sửa Van Cấp Nước Máy Giặt – Cung Cấp Van Cấp Nước Chính Hãng .

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Lắp Vòi Nước Máy Giặt Toshiba Đúng Cách
 • Hướng Dẫn Cách Sửa Chữa Quạt Hơi Nước Chi Tiết Từ A – Z
 • (Sửa Nhanh) Sửa Quạt Hơi Nước Điều Hòa Quạt Làm Mát Tại Nhà Hà Nội
 • Sửa Quạt Điều Hòa, Quạt Hơi Nước, Quạt Điện Tại Hà Nội Uy Tín, Giá Rẻ
 • Cách Khắc Phục Lỗi Khi Sử Dụng Chữ Ký Trong Gmail
 • Tự sửa một số lỗi ở van cấp nước máy giặt .

  Máy giặt nước cấp liên tục cả khi ngắt nguồn điện .

  Hiện tượng này là do van cấp nước hong 100% , Roăng cao su không giữ được áp lực nước hoặc van cấp nước đã quá bẩn làm kênh nấm cao su không giữ được nước .

  Khắc phục như sau : Dùng tualovit và lục giác 6 cạnh tháo van cấp nước vệ sinh sạch sẽ từng bộ phận , nhất là nấm cao su . Nếu không được có thể bạn phải thay mới vì van cấp nước đã hỏng .

  Máy giặt nước cấp yếu  .

  Hiện tượng nước cấp yếu ở máy giặt rất phổ biến , khi dùng máy giặt một thời gian mà bạn thấy nước cấp yếu hẳn thông thường là đã lâu ngày gia đình không vệ sinh lưới lọc trên van điện từ .

  khắc phục như sau : trước tiên khóa vòi nước – xoáy đoạn ống cấp nước kết nối với máy giặt . vệ sinh màng lọc trên van cấp nước là xong . nên vệ sinh thường xuyên 3 tháng /lần .

  Máy giặt không cấp nước :

  nguyên nhân có thể do : -Bồn chứa hết nước cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nước không cấp vào máy giặt ,Bạn phải bảo đảm rằng nước được bơm vào bồn chứa đủ để cấp nước cho máy giặt thực hiện một chu kỳ giặt hoàn thiện hoặc vòi nước đã bị khóa .

  Trường hợp van cấp nước bị đứt cuộn từ cũng thường xuyên sảy ra , dùng đồng hồ vạn năng . dùng thang x1 ôm đo vào hai tiếp điểm van cấp nước nếu đồng hồ lên là sống , không nên là đã chết .

  Với hiện tượng cuộn từ đã hỏng ta nên thay thế bằng van cấp nước chính hãng .

  Cung cấp van cấp nước chính hãng máy giặt .

  Trung tâm điện lạnh Bách khoa có đội ngũ tho sua may giat tai ha noi đến thay thế van cấp nước máy giặt tận nhà trong khu vực Hà Nội. Kỹ thuật có mặt sau 30 phút. Không tính thêm bất kỳ chi phí nào.

  Chúng tôi cam kết cung cấp van cấp nước máy giặt chính hãng các loại như Electrolux , Toshiba , Hitachi , Sanyo Aqua,Samsung , LG , Panasonic … với các dòng máy nhập khẩu châu âu và máy nhật điện 110v , cam kết bảo hành dài hạn, tận nơi.

  Trường hợp quý khách không thể tự thay thì có thể gọi ngay đến trung tâm sửa máy giặt của chúng tôi để có kỹ thuật đến thay thế, sửa chữa ngay tận nhà theo số máy 0948 071 456 hoặc địa chỉ gần bạn nhất để đảm bảo phục vụ nhanh nhất .

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Nhân Và Cách Sửa Lỗi Màn Hình Xanh Của Windows
 • Cách Khắc Phục Và Sửa Lỗi Màn Hình Xanh Windows 10
 • Hướng Dẫn Sửa Màn Hình Máy Tính Bị Màn Hình Xanh
 • Máy Tính Bị Xanh Màn Hình Và Cách Khắc Phục Bạn Nên Biết
 • Sửa Lỗi Wifi Bị Chấm Than Vàng Đơn Giản Trong Chớp Mắt
 • 3 Cách Đồng Bộ, Sao Lưu Danh Bạ Android Lên Gmail (Update 2022)

  --- Bài mới hơn ---

 • Trung Tâm Cskh Điện Lực Miền Bắc
 • Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Và In Hóa Đơn Tiền Điện Chính Xác Nhất – Công Ty In Tiết Kiệm – Dịch Vụ In Ấn Giá Rẻ Hàng Đầu Tại Hà Nội
 • Cách Cài Đặt Yandere Simulator ▷ ➡️ Creative Stop ▷ ➡️
 • Pubg: Army Assault – Tải Ứng Dụng
 • Tải Game Pubg Mobile Vn Trên Điện Thoại Android, Ios
 • Bạn vừa mới chuyển sang sử dụng điện thoại Android mới và quên lưu danh bạ vào thẻ nhớ SD của mình? Bạn có muốn đồng bộ hóa tất cả danh bạ trên thiết bị Android lên tài khoản Gmail (hay còn gọi là tài khoản Google) của mình hay không?

  Cách đồng bộ hóa danh bạ Android với Gmail theo cách thủ công

  Bạn cảm thấy quá mệt mỏi với việc xuất/nhập danh bạ Android của mình và muốn có một giải pháp hoàn hảo để xử lý danh bạ trên điện thoại Android của mình?

  Phần này sẽ hướng dẫn cho bạn cách đồng bộ hóa danh bạ các nhóm liên hệ trên Google với thiết bị Android bằng phương pháp đồng bộ hóa chính thức của Google.

  Làm theo cách bước sau để lưu danh bạ Android vào tài khoản Gmail theo cách thủ công.

  Chú ý: Đồng bộ hóa thủ công sẽ làm mới dữ liệu tài khoản của bạn cho tất cả các ứng dụng của Google, bao gồm cả những ứng dụng đã tắt tính năng tự động đồng bộ hóa.

  Bước 1: Mở Cài đặt (Settings) trên điện thoại thông minh của bạn.

  Bước 2: Lựa chọn Tài khoản & Sao lưu (Accounts).

  Bước 3: Nếu như bạn có nhiều tài khoản, hãy lựa chọn một tài khoản bạn muốn cập nhật.

  Cách sao lưu danh bạ trên Android bằng cách xuất file .vcf

  Bạn có thể lấy danh bạ được lưu trữ trên ổ cứng hoặc thẻ SIM của thiết bị và xuất chúng thành tệp .vcf. Điều này cho phép bạn nhập các liên hệ đó và thiết bị điện thoại mới.

  Bước 1: Mở ứng dụng Danh bạ mặc định trên điện thoại Android của bạn.

  Bước 2: Nhấn vào Dấu ba chấm ở phía góc phải trên chọn Cài đặt (Settings).

  Bước 3: Trong màn hình Cài đặt (Settings), thì bạn hãy nhấn vào Xuất (Export). Nếu như bạn có nhiều tài khoản, hãy lựa chọn một tài khoản bạn muốn xuất danh bạ của mình.

  Bước 4: Chọn Xuất sang tệp .vcf.

  Bước 5: Sau khi đã có tệp .vcf, bạn cần lưu trữ nó ở một nơi an toàn, chẳng hạn như trên bộ nhớ di động như thẻ SIM hoặc thẻ nhớ hoặc các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Gmail.

  Cách nhập danh bạ điện thoại từ tệp .vcf

  Để tải lên tệp .vcf đã lưu trữ của bạn lên điện thoại Android mới của bạn:

  Bước 2: Trong trình quản lý bạn hãy điều hướng đến nơi bạn đã lưu tệp (Google Drive, thẻ nhớ, v.v).

  Bước 3: Sau khi bạn đã chọn tệp .vcf, thì hệ thống sẽ tự động nhập dữ liệu danh bạ vào điện thoại Android của bạn.

  Cách sao lưu danh bạ Android với tài khoản Google bằng ứng dụng Google Contact

  Bước 1: Đầu tiên, bạn cần tải phải ứng dụng Danh bạ (Contact) từ cửa hàng Google Play. Sau đó hãy nhấn Mở để khởi động nó lên.

  Bước 2: Trong ứng dụng Danh bạ, thì bạn hãy nhấn vào ba dấu gạch ngang ở góc trái màn hình. Chọn Cài đặt.

  Bước 3: Kéo xuống phía dưới và chọn Nhập (Import). Nếu bạn đã xuất ra file .vcf thì hãy chọn Tệp .vcf và điều hướng tới file .vcf. Nếu không thì hãy chọn Thẻ SIM để đồng bộ danh bạ từ điện thoại vào ứng dụng Danh bạ.

  5

  /

  5

  (

  1

  vote

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Phần Mềm Itaxviewer. ⋆ Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử Eiv
 • Top 5 Phần Mềm Nén Ảnh, Giảm Dung Lượng Hình Ảnh Miễn Phí
 • Cách Chép Nhạc Vào Usb Ôtô Nghe Không Bị Lỗi
 • Game Grand Theft Auto Vice City Hd Việt Hóa
 • Hướng Dẫn Cách Giải Nén File Apk Trên Máy Tính
 • Cách Sửa Khóa Kéo Balo Nhanh Cấp Tốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Khắc Phục Lỗi Open With Bị Mất Trong Windows 10
 • Sửa Chữa Lắp Đặt Thay Phao Tự Ngắt Bồn Nước
 • Sửa Phao Cơ, Phao Điện Tự Động Ngắt Nước Cho Bồn Nước Inox
 • Sửa Chữa Lắp Đặt Thay Phao Tự Động Bồn Nước Giá Tốt Bảo Hành 2 Năm
 • Phao Điện Tự Động Bồn Nước Tại Nhà
 • Cách sửa khóa balo bị hỏng khi gặp sự cố?

  – Thông thường, một dây kéo gồm 2 hàng răng cưa, được cố định hai bên vải. Ở cuối hàng răng cưa có một thanh trượt gọi là dây kéo. Khi con trượt được kéo từ đầu dãy ziczac đến cuối dãy ziczac, giá đỡ bọc răng sẽ ráp hai giá lại với nhau tạo thành một đường thẳng.

  1. Xử lý hiện tượng kẹt dây khóa balo

  Khi dây kéo bị kẹt, bạn phải xem xét có chướng ngại vật dưới thanh trượt hay không, chẳng hạn như vải, tóc, v.v. Do đó, cách sửa balo bị hư hỏng là bạn nên lấy bớt đồ bên trong balo ra.

  Nếu khóa vẫn không hoạt động hoặc không di chuyển được, hãy bôi nhiều sáp lên trên, vì sáp có chứa parafin (trong sáp nến, nến cốc …), xà phòng hoặc son dưỡng môi, cần cọ rửa sạch sẽ và để lại vết lởm chởm. Xếp hàng, cho đến khi dây kéo của bạn di chuyển!

  Sau đó, dây kéo của dây sẽ bung ra hoặc di chuyển một chút, bạn hãy lặp lại vài lần cho đến khi thanh trượt xuống. Đây là cách sửa khóa balo bị hư hỏng hữu ích được mọi người sử dụng.

  2. Cách sửa khóa balo bị hỏng

  Nếu cách trên không thành công, xin chia buồn với bạn, key của bạn bị hư! Nguyên nhân có thể là do khi bạn sử dụng balo, thanh trượt bị nghiêng và không khớp với giá đỡ trong balo gây khó khăn cho việc di chuyển lên xuống. Hoặc không có vật G để giữ ở cuối hàng răng đó, khiến bạn vô tình lăn con lăn ra khỏi thanh răng.

  Ngoài ra, hãy kiểm tra xem ổ khóa có phải do thanh trượt hay do giá đỡ hay không để có thể thay thanh trượt hoặc toàn bộ giá đỡ bằng một cái mới, thậm chí là toàn bộ chìa khóa.

  3. Xử lý việc khóa kéo balo “bị trôi”

  Hiện tượng trôi của chốt trượt khác với hiện tượng trượt của chốt gài điểm G mà không bị mất đường răng. Đây là một vấn đề phổ biến với balo khóa kéo. Khi bạn tháo khóa kéo, các dải răng cưa không thể khít với nhau khiến răng bị lộ ra ngoài thay vì tạo thành đường thẳng như bình thường.

  4. Cách sửa móc kéo con trượt balo bị hỏng

  Khi khóa kéo hoặc thanh trượt của khóa kéo bị hư hỏng, do cần khóa của chúng bị dính dầu mỡ và không thể sử dụng được, đây có phải là vấn đề lớn đối với bạn? Có cách nào sửa khóa kéo balo bị hỏng khi thanh trượt bị hỏng không? Tất nhiên, ngay cả cần kéo dây kéo cũng không hoạt động bình thường.

  Một trong những mẹo hay giúp bạn giải quyết tình huống này một cách dễ dàng đó là sử dụng một chiếc kẹp giấy. Hoặc, bạn có thể đến tiệm may và mua một con lăn có kích thước bằng một thanh trượt hoặc móc chìa khóa cũ.

  Chỉ cần thay các bước trên là bạn có thể “xài tạm” một chiếc khóa kéo mới. Tất nhiên, đây không phải là giải pháp tốt nhất cho những món đồ thời trang nhưng trong trường hợp bạn chưa mua được khóa kéo mới, thì giải pháp này có thể cứu nguy cho bạn  và giúp bạn tiết kiệm được 1 khoản chi phí. 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẹo Sửa Khoá Kéo Túi Xách Cực Hay
 • Tham Khảo Cách Sửa Khóa Túi Xách Cực Đơn Giản Qua 5 Bước
 • Cách Sửa Jack Cắm Tai Nghe Chuẩn Nhất Và Hiệu Quả Tức Thì
 • Phúc Họa Từ Hướng Nhà Và Cách Hóa Giải Hướng Nhà Xấu
 • Hoá Giải Hướng Nhà Xấu Theo Cung Trạch – Thầy Khải Toàn
 • Cách Sửa Máy Giặt Panasonic Không Cấp Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sửa Máy Giặt Không Vắt Được, Cách Sửa Máy Giặt
 • Cách Sửa Máy Giặt Không Vắt Được
 • Bật Mí Cách Sửa Máy Giặt Không Vắt Được Đơn Giản
 • Cách Sửa Máy Giặt Toshiba Không Vắt Được
 • Nguyên Nhân Và Cách Sửa Máy Giặt Không Giữ Được Nước
 • Cách sửa máy giặt panasonic không cấp nước như thế nào? Nguyên nhân do đâu? Homesun sẽ cùng bạn tìm câu trả lời!

  Những tính năng vượt trội của máy giặt panasonic

  • Máy giặt Panasonic sở hữu một vẻ bề ngoài vô cùng sang trọng, nổi bật không gian nội thất của bạn.
  • Hãng máy giặt panasonic có hai loại cửa trên lồng đứng và máy giặt cửa trước lồng ngang, có khối lượng giặt khác nhau phù hợp với nhu cầu của cho mọi gia đình.
  • Máy giặt Panasonic được trang bị công nghệ Inverter, động cơ vận hành êm ái, tuổi thọ cao, vận hành êm ái
  • Kết hợp với cảm biến Ecovani hoặc là cảm biến 3D, tự động điều chỉnh lượng nước theo lượng đồ giặt, tiết kiệm đến 23% nước và 25% điện tiêu thụ so với các loại máy giặt thông thường.
  • Đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu cho bạn những bộ quần áo trắng sạch, không còn vi khuẩn, bụi bẩn, an toàn cho sức khỏe gia đình.
  • Giặt mạnh mẽ với công nghệ Stain Master+: Kích hoạt nút bấm Stain Master, mâm giặt Active Wave 8 cánh sẽ hoạt động giúp cho quá trình giặt diễn ra mạnh mẽ hơn.
  • Ngoài ra, máy giặt Panasonic có các tính năng mang đến sự thuận tiện cho người dùng như: chế độ giặt nước nóng, lồng giặt Sazanami, … giặt quần áo sạch sẽ, mùi thơm dễ chịu và không còn vi khuẩn đến 99.9%.

  Do nguồn nước bị rò rỉ

  Nguồn cấp nước bị ai đó khóa lại

  Nước không được cấp đủ vào trong thùng giặt trong vòng 8 phút kể từ khi van nước cấp hoạt động mặc dù đã cài đặt ở mức nước nhỏ nhất.

  Nước không được cấp đủ vào trong thùng giặt trong vòng 25 phút đối với mức nước thông thường.

  Cách sửa máy giặt Panasonic không cấp nước

  • Trước tiên hãy kiểm tra nguồn nước cấp đầu vào máy giặt xem có phải mất nước hay không.
  • Kiểm tra lại van cấp nước xem đã được mở hay chưa, hay van nước có bị rò rỉ ra ngoài nên không thể cấp vào trong máy giặt.
  • Kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ lưới lọc nước đầu vào máy giặt, có thể cặn bẩn bám lại lâu ngày làm nguồn cấp nước bị tắc.
  • Dây đai của máy giặt bị hoặc lỏng cũng ngăn máy giặt vắt hoặc xả. Cách sửa máy giặt panasonic không cấp nước trường hợp này là sử dụng tuốc nơ vít để tháo tấm lưng máy giặt. Kiểm tra trực quan xem dây đai có bị lỏng hay gãy không. Nếu có thì hãy gọi thợ sửa máy giặt đến thay những dây đã hỏng tại nhà.
  • Kiểm tra bơm điện kế vào máy giặt, để đảm bảo bơm có điện vào. Khởi động máy giặt và nghe xem có phải bơm vẫn chạy mà nước không thoát không. Nếu vẫn không được thì nên tháo bơm và làm sạch hoặc thay thế bơm mới nếu như đã hỏng.

  Cách sửa máy giặt panasonic không cấp nước cũng khá đơn giản, nhưng nếu là do dây đai hoặc do bơm điện kế của máy giặt; làm cho nước không cấp vào máy giặt được thì bạn nên gọi thợ sửa máy giặt đến nhà, tìm nguyên nhân chính xác và xử lý đúng kỹ thuật.

  Bước 1: Nếu máy giặt bị tình trạng không cấp nước nhấc máy gọi ngay: 0988.230.233 – 0935.230.233.

  Bước 2: Sẽ có nhân viên kỹ thuật đến sửa máy giặt tại nhà (hoặc nếu là lỗi nhẹ thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sửa máy giặt panasonic không cấp nước tại nhà).

  Bước 3: Kiểm tra tình trạng máy giặt, tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng không cấp nước cho máy, và đưa ra cách khắc phục triệt để.

  Bước 4: Được sự đồng ý của khách hàng, nhân viên kỹ thuật sẽ bắt tay vào sửa ( nếu khách hàng không đồng ý, chúng tôi sẽ lắp đặt lại nguyên vẹn mà không thu phí)

  Bước 5: Kiểm tra lại máy giặt rồi bàn giao lại cho khách hàng kiểm tra lần cuối

  Những lợi ích mà khách hàng nhận được khi đến với dịch vụ của Homesun

  • Homesun có mặt tại 12 quận trên địa bàn Hà Nội, có mặt sau 15 phút khách hàng yêu cầu
  • Nhân viên kỹ thuật nhanh nhẹn, hoạt bát, giàu kinh nghiệm, tay nghề cao. Không chịu bó tay trước tất cả các lỗi nặng nhất.
  • Nhân viên thật thà, sửa đúng lỗi hỏng, không báo sai lỗi để ăn chặn tiền của khách hàng.
  • Giá cả rẻ hơn so với các trung tâm khác.
  • Thực hiện theo đúng quy trình: Tiếp nhận – Kiểm tra – Báo lỗi – Đưa ra phương pháp tối ưu – Thống nhất với khách hàng – Sửa chữa – Chạy thử – Thanh toán và bảo hành.
  • Nói không với các linh kiện hàng kém chất lượng, bảo hành từ 6 đến 12 tháng. Chỉ thay thế những linh kiện khi thực sự cần thiết.

  Nếu máy giặt gia đình bạn gặp bất kể lỗi gì, không thể khắc phục được, hãy liên hệ cho chúng tôi. Homesun sẵn sàng phục vụ mọi lúc, mọi nơi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Nguyên Nhân Máy Giặt Không Vào Nước
 • Cách Sửa Máy Giặt Toshiba Không Cấp Nước
 • Học Hỏi Cách Sửa Máy Giặt Không Cấp Nước Đơn Giản
 • Cách Sửa Máy Giặt Không Cấp Nước Tại Nhà
 • Hướng Dẫn Cách Tự Sửa Chữa Máy Giặt Không Cấp Nước
 • Hướng Dẫn Cách Sửa Lỗi Danh Bạ Iphone 6 Đơn Giản Tại Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sửa Lỗi Bàn Phím Laptop Không Gõ Được Trên Win 7, 8, 10
 • Cách Sửa Lỗi Bàn Phím Bị Loạn Chữ, Hướng Dẫn Sửa Lỗi Bàn Phím Máy Tính
 • Nối Dây Tai Nghe Bị Đứt, Nối Dây Headphone Bị Đứt
 • Hướng Dẫn Cách Sửa Tai Nghe Bị Đứt Dây
 • Sửa Tivi Không Lên Hình Đơn Giản Chỉ Trong 3 Bước Cực Hiệu Quả
 • Lỗi danh bạ Apple iPhone 6 hay các dòng iPhone khác rất nhiều người mắc phải. Tuy nhiên, cách sửa lỗi danh bạ iPhone 6 lại cực kì đơn giản. Chỉ vài thao tác là bạn có thể khắc phục các lỗi danh bạ trên iPhone 6.

  Sử dụng một chiếc điện thoại iPhone 6 đẹp, sang trọng mà lại lỗi danh bạ thì thật là khó chịu. Thành Trung Mobile xin giới thiệu đến bạn cách sửa lỗi danh bạ điện thoại iPhone 6 đơn giản tại nhà. Bạn không cần mất thời gian tới trung tâm hay cửa hàng sửa chữa mà vẫn có thể khắc phục lỗi danh bạ iPhone 6 dễ dàng.

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc iPhone 6 bị lỗi danh bạ

  Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sửa lỗi danh bạ iPhone 6. Nếu bạn sử dụng điện thoại iPhone 6 bản lock nội địa thì phải sử dụng đến sim ghép unlock. Trong quá trình làm như vậy, rất có thể bạn sẽ gậy ra lỗi danh bạ điện hoại iPhone 6 mà không biết. Hoặc lỗi do đầu số, mã vùng nhà mạng không khớp khiến cho việc danh bạ điện thoại iPhone không hiển thị tên mỗi khi cuộc gọi hay tin nhắn đến.

  Ngoài ra vẫn còn trường hợp do bạn jailbreak máy hoặc nâng cấp, cập nhập phiên bản hệ điều hành IOS làm lưu trữ iCloud bị mất khiến cho danh bạ iPhone 6 bị lỗi và cần sửa lỗi danh bạ.

  Tất cả các nguyên nhân trên đều có thể khiến cho danh bạ của iPhone 6 của bạn bị lỗi. Dưới đấy, Thành Trung Mobile có hướng dẫn bạn cách sửa danh bạ cho iPhone 6 tại nhà một cách hiệu quả. Bạn chỉ việc làm theo là có thể khắc phục được lỗi.

  Cách sửa lỗi danh bạ iPhone 6

  Lỗi danh bạ do cập nhật iOS trên iCloud

  Bước 1: Trước hết bạn phải vào ứng dụng Settings trên màn hình chính của điện thoại, nhấn vào nút chọn iCloud để xem lưu trữ trên dữ liệu đám mấy.

  Bước 2: Tại mục iCloud bạn chọn Contacts. Nếu Contacts (danh bạ iPhone 6) của bạn đang trong chế độ tắt ( OFF) thì bạn phải bật (ON) lên để sử dụng các thao tác tiếp theo. Nếu IOS hỏi bạn, hãy chọn Replace your contacts để lưu trữ danh bạ iPhone lên iCloud chuẩn bị cho sửa lỗi danh bạn.

  Bước 3: Sau khi đã chuyển Contacts (danh bạ iPhone 6) sang chế độ bật (ON), bạn lại quay về chế độ tắt ( OFF) rồi mới bật chết độ bật ( ON) trở lại. Lúc này, màn hình lại xuất hiện bảng hỏi, bạn nhấn chọn Delete from My Phone thay thế nơi lưu trữ danh bạ trên điện thoai sang lưu trư trên iCloud.

  Như vậy với các bước thực hiện đơn giản, bạn đã có thể sửa lỗi danh bạ iPhone 6 trên iCloud. Nếu muốn xem danh bạ của mình có còn không thì truy cập vào chúng tôi trên PC, chắc chắc lỗi danh bạ iPhone của bạn sẽ được khắc phục và danh bạ của bạn vẫn nằm an toàn trên iCloud.

  Cách sửa lỗi danh bạ +84 trên iPhone 6

  Nếu lưu trữ danh bạ trên iPhone mà cứ xuất hiện + 84 thì thật là khó chịu, và không đẹp mắt. Lỗi danh bạ iPhone không khó để sửa với phần mền Edit Prefix Number sẽ giúp bạn loại bỏ những rắc rối mà lỗi danh bạ iPhone 6 để lại

  Đầu tiên, nếu muốn sửa lỗi danh bạ +84 bạn phải tải và cài phần mềm về máy. Sau đó, mở ứng dụng ra. Bạn sẽ thấy xuất hiện New Prefix và Old Prefix, bạn sửa lại 2 giá trị này thành New Prefix = 0, Old Prefix = +84. Sau khi đã sửa song bạn nhận Process để tiến hành Fix lỗi.

  Sau khi hoàn tất mọi công đoạn sửa lỗi danh bạ, iPhone 6 của bạn sẽ không còn xuất hiện lỗi +84 nữa. Đây là một trong những lỗi danh bạ mà iPhone 6 hay gặp phổ biến nhất hiện nay.

  Sử dụng phần mềm để sửa lỗi danh bạ iPhone 6

  Phần mềm sẽ giúp bạn lấy lại danh bạ trong File sao lưu của máy gần đó nhất trước khi các số liên hệ trong danh bạ của bạn bị xóa. Bạn phải cần sử dụng đến máy tính để sửa danh bạ lỗi của iPhone 6.

  Trước tiên bạn phải tải và cài phần mềm iPhone Backup Exactor lên máy tính. Nó khá nhẹ nên việc cài đặt khá nhanh và tiện lợi.

  Sau khi cài đặt song, bạn kết nối máy tính với iPhone, mở phần mềm lên và nhấn vào mục Another Backup Folder.

  Đợi phần mềm load dữ liệu song bạn sẽ thấy xuất hiện mục Available data. Ở phần mềm này không những chỉ khôi phục được danh bạ iPhone 6 mà còn ảnh và tin nhắn cũng được khôi phục. Lúc này, bạn nhấn vào đường link màu xanh bên ” danh bạ” để tiến hành sửa lỗi danh bạ

  Lúc này danh bạ sẽ được lưu thành 2 định dạng CSV và VCF trong máy tính

  Bạn sử dụng cách đưa tệp đính kèm vào email trên iPhone và từ iPhone bạn lại tải về và nhấn mở để đưa danh bạ vào iPhone lại.

  Sử dụng phần mềm để sửa lỗi danh bạ iPhone 6 không khó, nhưng lại mất thời gian bởi đợi load dữ liệu cũng khá lâu.

  Sử dụng email để lấy lại danh bạ trên iPhone 6

  Có rất nhiều bạn thường cài đặt email của mình và bật tùy chọn danh bạ trong phần đồng bộ email. Nên thường các liên hệ của bạn sẽ nằm gọn trong mail. Bạn có thể vào phần địa chỉ liên hệ của mail để tìm lại các số trong danh bạ iPhone 6 đã mất.

  Vậy là mình vừa chia sẽ cho các bạn 4 cách sửa lỗi danh bạ cho iPhone 6 đơn giản tại nhà. Bạn có thể tự sửa danh bạ trên máy của mình. Không mất thời gian để mang qua trung tâm sửa lỗi mất danh bạ iPhone mà có thể tự mình sửa chữa. Mọi thắc mắc về lỗi danh bạ iPhone bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo hotline 0909.650.650 để được tư vấn và hỗ trợ cách sửa lỗi danh bạ iPhone 6.

  Hệ thống sửa chữa di động Thành Trung Mobile

  CN1: 1399 – 1401 Đường 3 Tháng 2, Phường 16, quận 11, TP. HCM – 0909.650.650

  CN2: 212 Đinh Tiên Hoàng, P. ĐaKao, Q.1, TP HCM (Ngay Cầu Bông) – 0909.650.650

  CN3: 535 Quang Trung, Quận Gò Vấp, chúng tôi – 0909.650.650

  CN4: 24 Trần Văn Kiểu, P. 10, Quận 6, TP HCM – 0909.650.650

  CN6: 529 Đại Lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một – Điện thoại: 0938.276.333

  • hướng dẫn sửa lỗi danh bạ iPhone 6
  • cách sửa lỗi danh bạ iPhone 6
  • sửa lỗi danh bạ iPhone 6 giá bao nhiêu tiền
  • sửa lỗi danh bạ iPhone 6 tại tphcm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xe Máy Bị Ngập, Vô Nước Chết Máy Thì Xử Lý Thế Nào?
 • Cách Sửa Lỗi Màn Hình Đen Ở Windows Không Bản Quyền
 • Top Phần Mềm Chỉnh Sửa Video Tốt Nhất Trên Máy Tính
 • Top 10 Phần Mềm Chỉnh Sửa Video Tốt Nhất 2022
 • Hướng Dẫn Sửa Usb Bị Lỗi Format Nạp Lại Firmware
 • Cách Sửa Máy Giặt Không Cấp Nước Tại Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Hỏi Cách Sửa Máy Giặt Không Cấp Nước Đơn Giản
 • Cách Sửa Máy Giặt Toshiba Không Cấp Nước
 • 7 Nguyên Nhân Máy Giặt Không Vào Nước
 • Cách Sửa Máy Giặt Panasonic Không Cấp Nước
 • Hướng Dẫn Cách Sửa Máy Giặt Không Vắt Được, Cách Sửa Máy Giặt
 • Máy giặt cần được phải cấp nguồn nước đủ để máy giặt hoàn thành một chu kỳ giặt. Nếu như nước không được cấp vào lồng giặt hoặc cấp không đủ sẽ khiến cho máy giặt hiện đèn báo lỗi và ngừng hoạt động.

   Không cấp đủ nước sau 8 phút kể từ khi van nước cấp hoạt động mặc dù đã cài đặt ở mức nước nhỏ nhất.
   Nước không cấp đủ vào trong thùng giặt trong vòng 25 phút đối với mức nước thông thường.

  1. Kiểm tra lại van cấp nước xem đã được mở hay chưa, van nước bị rò rỉ nên ai đó đã khóa lại.
  2. Kiểm tra nguồn nước cấp xem có phải mất nước hay không.
  3. Kiểm tra, vệ sinh sạch lưới lọc nước đầu vào máy giặt.
  4. Không ngoại trừ khả năng khác làm máy giặt không xả vắt là do bơm.
  5. Áp lực nước không đủ mạnh, nhiều trường hợp khách hàng bồn nước và máy giặt cùng chung trên sân thượng nên áp lực nước không đủ mạnh để đủ nước cho máy giặt hoạt động. Khắc phục bằng cách sử dụng máy giặt có bơm phụ hoặc đặt máy ở nơi tốt hơn.
  6. Dây đai bị gãy hoặc lỏng cũng ngăn máy giặt vắt hoặc xả. Bạn hãy thử kéo máy giặt ra khỏi tường, sử dụng tuốc nô vít để tháo tấm lưng máy. Sử dụng đèn pin để kiểm tra trực quan xem dây đai có bị lỏng hay gãy không. Hãy thay bất kỳ dây đai nào bị lỏng hay gãy. Thay thế dây đai máy giặt là khó nên tốt nhất bạn hãy gọi cho thợ sửa máy giặt chuyên nghiệp.
  7. Áp lực nước không đủ mạnh, nhiều trường hợp khách hàng bồn nước và máy giặt cùng chung trên sân thượng nên áp lực nước không đủ mạnh để đủ nước cho máy giặt hoạt động. Khắc phục bằng cách sử dụng máy giặt có bơm phụ hoặc đặt máy ở nơi tốt hơn.
  8. Khi tấm lưng máy còn đang mở, bạn hãy kiểm tra bơm bằng điện kế để đảm bảo bơm có điện vào. Nếu máy giặt có điện rồi, bạn khởi động máy và nghe xem có phải bơm vẫn chạy mà nước không thoát không. Có khả năng bạn cần tháo bơm và làm sạch nó hoặc thay thế bơm mới. Một khi đã thay thế bơm, bật máy giặt hoạt động để xác định máy có xả vắt được không.
  9. Hoặc bạn mở cái van cấp nước của ra ,nó là 1 cái van từ ,dùng 1 cái nam châm điện để tác động vào 1 cái màng bằng cao su , cho đóng ngắt .Xem xét thử nó hay bị nghẹt tại chỗ đó hay không. Nếu đã làm rồi mà không được thì hãy kiểm tra lại cái cắm cấp điện cho nam châm hoạt động từ chỗ board điều khiển ra đến van. nếu không được thì thay van mới.
  10. Nếu đã thử 9 cách trên mà vẫn chưa thấy hiệu quả thì bạn có thể nghỉ đến nguyên nhân xấu nhất là hỏng board khiển. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn sửa chữa.

  CÔNG TY TNHH TM DV ĐIỆN LẠNH VIỆT THÁI

  1. Là đơn vị cung cấp dịch vụ điện lạnh chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay.2. Đánh giá cao cảm nhận của KH, dịch vụ năng động, hổ trợ nhanh chóng.3. Liên hệ sửa chữa, bảo trì máy tại tuvandienlanh.vn

 • Văn phòng: Lầu 1, Packsimex, 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1
 • Tổng đài CSKH: 0909.477.608 – (028).3620.8864
 • Thời gian làm việc: 07h – 21h (Làm việc cả thứ 7 và chủ nhật)
 • Gọi ngay: 0909.477.608

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tự Sửa Chữa Máy Giặt Không Cấp Nước
 • Cách Đổi Url Tên Người Dùng Facebook Lần 2
 • Cách Sửa Giờ Bài Đăng Trên Facebook Hỗ Trợ Quản Lý Fanpage Hiệu Quả
 • Cách Sửa Thời Gian Nhắn Tin Trên Messenger Cho Chính Xác
 • Cách Đổi Ngày Sinh Facebook Khi Không Đổi Được Nữa (2021)
 • Học Cách Chơi Muvik Nâng Cấp Trình Độ Hát Nhép Siêu Đẳng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tải Video Trên Youtube Tốc Độ Cao Chỉ Với 1 Nhấp Chuột
 • Hướng Dẫn Cách Tải Game Bắn Cá Trên Máy Tính Đơn Giản Và An Toàn
 • Hướng Dẫn Tải Game Bắn Cá Miễn Phí Đổi Thưởng
 • Hướng Dẫn Cách Tải Game Bắn Cá Online Trên Máy Tính Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Tải Game Bắn Cá Cho Pc Miễn Phí
 • Muvik là gì?

  Hầu hết giới trẻ hiện nay đều quen thuộc với các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Instagram, Twitter,…Thế nhưng vẫn còn nhiều người dùng vẫn chưa biết đến Muvik. Nhất là đối với thế hệ 8x, 9x. Còn riêng thế hệ 10x thì Muvik được xem là ứng dụng số 1.

  Muvik tích hợp nhiều tính năng nổi bật hỗ trợ người dùng. Từ cắt ghép hình ảnh đến chỉnh sửa màu sắc, kiểu dáng hay các điểm nhấn sáng tạo giúp video thêm lung linh. Các app chỉnh sửa tại Muvik vô cùng ảo diệu, kho nhạc đa dạng với các bài hát Hot nhất.

  Chính vì vậy mà mạng Muvik đã làm vụt sáng nhiều Hot Face được nhiều người biết đến. Tiểu biểu là Linh Ka, Chi Bé, Lê Đình Thế Hoàng, Tạ Hoàng Long, Phạm Tuấn Tài, Kiều Trang, Lê Gia Linh,…

  Những tính năng hoàn hảo của Muvik

  Nói đến tính năng của Muvik thì không thể nào đếm xuể. Đây cũng là lý do mà Muvik trở nên Hot với giới trẻ 10x. Trong đó cơ bản nổi bật nhất là những tính năng chính như sau. Một khi bạn trải nghiệm ắt hẳn sẽ mê mệt ngay.

  • Cung cấp nền tảng Web
  • Hỗ trợ quay video sắc nét
  • Kho Audio phong phú có thể chọn thoải mái nhạc yêu thích
  • Hiệu ứng Filter đa dạng
  • Bạn có thể chọn hình nền đẹp, chỉnh sửa và cắt ghép video hài hước.
  • Hệ thống sở hữu hàng nghìn lời thoại, phim ảnh và âm thanh cho bạn chèn vào sảo phẩm
  • Dễ dàng tải về điện thoại hoặc chia sẻ lên mạng nhanh chóng, sắc nét không mờ, rung.
  • Chất lượng quay video chân thực, tự nhiên
  • Dễ dàng kết nối hàng triệu người
  • Nâng cao tính giải trí
  • Cách chơi Muvik đơn giản, dễ dàng

  Khám phá cách chơi Muvik chuẩn không cần chỉnh

  Bước 1: Tải Muvik về điện thoại di động

  • Tải Muvik dành cho IOS: https://apple.co/3l6ChNo
  • Tải Muvik dành cho Android: https://bit.ly/3iYgsOe
  • Tải Muvik dành cho PC Windows: https://bit.ly/2ErycCI

  Bước 2: Khởi động ứng dụng và khám phá các chức năng trong Muvik

  Bước 3: Đăng ký tài khoản Muvik

  Bước 4: Chơi Muvik

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn 10 Cách Tải Video Trên Youtube 2022
 • Tải Youtube Kids Trên Pc Với Memu
 • Cách Đăng Ảnh Hd Lên Zalo, Gửi Ảnh Hd Qua Zalo
 • Cách Gửi Ảnh Hd Qua Zalo Chat, Gửi Hình Chất Lượng Cao Khi Chat
 • Cách Tải Video Facebook Trên Oppo