Top 4 # Xem Nhiều Nhất Bán Nhà Bằng Giấy Viết Tay Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Jetstartakeontheworld.com

Có Nên Mua Bán Nhà Đất Bằng “Giấy Viết Tay”?

Trường hợp nào được cấp “sổ đỏ”

Để giải quyết thực trạng nhiều trường hợp mua bán nhà đất bằng “giấy viết tay”, Nhà nước đã có những quy định “nới lỏng” thời hạn hợp thức hóa các giao dịch này cho người dân. Cụ thể: năm 2007, người dân được hợp thức hóa việc mua đất trước ngày 01/7/2004 (thời điểm Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực pháp luật); năm 2014 cho phép hợp thức hóa việc mua đất trước ngày 01/01/2008; và kể từ ngày 03/03/2017 mua đất bằng “giấy viết tay” trước ngày 1/7/2014 cũng được cấp “sổ đỏ”.

Có 2 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là mua bán nhà đất bằng “giấy viết tay” đối với đất chưa có “sổ đỏ”, thì tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (LĐĐ) đã Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều LĐĐ, thì các trường hợp đang sử dụng đất (SDĐ) sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận (GCN) thì người đang SDĐ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở… lần đầu theo quy định của LĐĐ và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển QSDĐ; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển QSDĐ nộp hợp đồng, văn bản chuyển QSDĐ theo quy định của pháp luật (nghĩa là các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng không phải lập lại hợp đồng chuyển nhượng theo mẫu, có công chứng/chứng thực): (1) SDĐ do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ trước ngày 01/01/2008; (2) SDĐ do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 (ngày Luật ĐĐ năm 2013 có hiệu lực pháp luật) mà có giấy tờ về QSDĐ quy định tại Điều 100 của LĐĐ và Điều 18 của Nghị định này; (3) SDĐ do nhận thừa kế QSDĐ trước ngày 01/7/2014.

Trường hợp thứ hai là mua bán nhà đất bằng “giấy viết tay” đối với đất đã có “sổ đỏ”, thì khoản 2 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định: Trường hợp người đang SDĐ do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho QSDĐ trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển QSDĐ chỉ có GCN của bên chuyển QSDĐ hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển QSDĐ theo quy định thì thực hiện theo quy định như sau: (1) Người nhận chuyển QSDĐ nộp đơn đề nghị cấp GCN và các giấy tờ về QSDĐ hiện có; (2)Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp GCN cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp GCN đất trả); (3) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì VPĐKĐĐ lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy GCN đã cấp đối với trường hợp không nộp GCN để làm thủ tục đồng thời cấp GCN mới cho bên nhận chuyển quyền.

Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì VPĐKĐĐ hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

Lưu ý khi mua bán nhà đất bằng “giấy viết tay”

“Giấy viết tay” trong giao dịch nhà đất thường được hiểu là giấy tờ mua bán nhà đất nhưng không được công chứng/chứng thực, do thiếu điều kiện nào đó về CNQSDĐ, quyền sở hữu (QSH) nhà ở theo quy định của pháp luật. Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp mua bán nhà đất bằng “giấy viết tay” thành công, nhưng cũng có nhiều trường hợp rủi ro xảy ra.

Khi mua nhà bằng “giấy viết tay”, người mua cần lưu ý tham khảo một số điểm. Một là, xem xét về nguồn gốc nhà đất (do khai khẩn, mua bán, thừa kế, tặng cho…), trong đó, cần lưu ý thời điểm sử dụng đất, thực hiện các giao dịch trước đó có ý nghĩa rất quan trọng, bởi nó gắn liền với các quy định của pháp luật đất đai về điều kiện được công nhận QSDĐ, chuyển nhượng, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất…

Hai là, nhà đất có các giấy tờ để được cấp GCN QSDĐ được quy định tại Điều 100 LĐĐ năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hay không, cụ thể như: những giấy tờ về QSDĐ trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp; GCN QSDĐ tạm thời hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993; Giấy tờ về QSDĐ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người SDĐ; Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12 năm 1980…

Ba là, xác nhận quy hoạch nhà đất có thuộc trường hợp được chuyển quyền, chuyển đổi mục đích SDĐ từ đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp lên đất thổ cư hay không (nếu xét thấy cần thiết); diện tích đất tối thiểu được tách thửa, cấp GCN QSDĐ theo quy định của từng tỉnh, thành phố nơi mua nhà đất.

Bốn là, đất có thuộc trường hợp kê biên đấu giá hay thế chấp để thực hiện một nghĩa vụ dân sự khác không; đất có tranh chấp hay không. Có thể tìm hiểu thông tin từ VPĐKĐĐ, từ cơ quan quản lý và từ nhiều nguồn khác trước khi quyết định giao dịch.

Năm là, tìm hiểu thông tin nhà đất có thuộc toàn quyền của người bán hay không. Ví dụ, có phải đất được Nhà nước giao cho hộ gia đình hay không, đất thừa kế theo di chúc hay theo pháp luật….

Sáu là, hợp đồng mua bán nên cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên, đối tượng giao dịch, phương thức thanh toán, cam kết, phạt vi phạm hợp đồng, thời hạn thực hiện, người làm chứng. Hợp đồng không nên sửa chữa, nếu có sửa chữa nhất là những điểm quan trọng thì phải ghi rõ ràng và có các bên ký xác nhận việc sửa chữa. Các bên phải ký vào từng trang của hợp đồng, trang cuối ký và tự ghi họ tên đầy đủ. Đối với người không biết chữ, ít chữ thì cần thiết, điểm chỉ vào hợp đồng.

Bảy là, nếu là mua bán nhà đất bằng giấy viết tay mà người bán đã làm thủ tục để được công nhận QSDĐ, QSH nhà… đang chờ nhận kết quả thì bên mua nên thỏa thuận với bên bán các phương pháp đảm bảo thủ tục chuyển nhượng sau khi có sổ đỏ.

Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay, nếu có điều kiện là người mua cần “hợp thức hóa” giấy tờ CN QSDĐ, QSH nhà càng sớm càng tốt nhằm tránh những phức tạp, rủi ro phát sinh về sau.

Có Nên Mua Bán Nhà Đất Bằng “Giấy Viết Tay” Không?

Nhà đất là loại tài sản mà bất cứ ai cũng rất cân nhắc khi mua. Nhưng đôi khi vì lý do nào đó mà nhiều người vẫn phải chấp nhận việc mua nhà chỉ qua giấy viết tay. Vậy lựa chọn mua bán nhà đất bằng giấy viết tay thì người mua cần lưu ý những gì để hạn chế rủi ro, tranh chấp?

Thứ nhất, khi xảy ra tranh chấp đến mức phải ra toà, thì toà chắc chắn sẽ tuyên hợp đồng mua bán nhà đất của hai bên là vô hiệu, người mua trả lại nhà đất, người bán trả lại tiền. Trong những trường hợp mua bán này người mua luôn ở thế yếu., họ phải trả lại nhà đất nhưng nếu họ không tự nguyện, thì bị cưỡng chế thi hành án và phải trả các khoản chi phí phục vụ cho việc cưỡng chế.

Thứ 2, những căn nhà chỉ có hợp đồng mua bán giấy viết tay thì nếu có cải tạo, sửa chữa, xây mới cũng là không phép, nếu chính quyền phát hiện ràng buộc phải tháo dỡ. Hơn hết, do nhà đất không có sổ đỏ, nên không thể chấp nhận để vay vốn ngân hàng, giảm sự linh hoạt, hiệu quả trong việc sử dụng tài sản.

Thứ 3, hiện nay hiện tượng lừa đảo diễn ra ngày càng nghiêm trọng, vì vậy việc mua bất động ản không có giấy chứng nhận chủ quyền tất yếu phải đánh đổi bằng những rủi ro, điển hình là nếu đất đai nằm trong diện giải toả, quy hoạch.

Thứ 4, nếu bạn mua nhà giấy tay và mua phải đất lẫn chiếm kênh rạch, lấn chiếm đất công thì việc hợp thức hoá nhà đất sẽ rơi vào ngõ cụt.

Lưu ý khi mua bán nhà đất bằng ” giấy viết tay”

Một là, xem xét nguồn gốc nhà đất như do khai khẩn, mua bán, thừa kế, tặng cho,… Trong đó, cần lưu ý thời điểm sử dụng đất, thực hiện các giao dịch trước đó bởi nó gắn liền với các quy định của pháp luật đất đai về điều kiện được công nhận QSDĐ, chuyển nhượng, bồi thường khi nhà nước thu hồi đất…

Hai là, xác nhận quy hoạch nhà đất có thuộc trường hợp chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư hay không (nếu xét thấy cần thiết). Diện tích đất tối thiểu được tách thửa, cấp GCN QSDĐ theo quy định của từng tỉnh, thành phố nơi mua nhà đất.

Ba là, nhà đất có các giấy tờ để được cấp GCN QSDĐ được quy định như giấy tờ về QSDĐ trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấm, GCN QSDĐ tạm thời hoặc có tên trong sổ đăn ký ruộng đất, sổ địa chình trước ngày 15/10/1993, giấy tờ về QSDĐ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất, sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12 năm 1980…

Bốn là, tìm hiểu thông tin nhà đất có thuộc toàn quyền của người bán hay không, có phải đất được nhà nước giao cho hộ gia đình hay không, đất thừa kế theo di chúc hay theo pháp luật.

Năm là, đất có thuộc trường hợp kê khai biên đấu giá hay thế chấp để thực hiện một nghĩa vụ dân sự khác không, đất có tranh chấp không.

Sáu là, hợp đồng mua bán nên cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên, đối tượng giao dịch, phương thức thanh toán, cam kết, phạt khi vi phạm hợp đồng, thời hạn thực hiện, người làm chứng. Hợp đồng không nên sửa chữa nếu có thì các bên cần các nhận việc sửa chữa và ký vào từng trang của hợp đồng, trang cuối ký và tự ghi họ tên đầy đủ. Đối với người không biết chữ, chữ ít thì cần thiết, điểm chỉ vào hợp đồng.

Bảy là, bên mua nên thoả thuận với bên bán các phương pháp đảm bảo thủ tục chuyển nhượng sau khi có sổ đỏ.

Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay, nếu có điều kiện là người mua cần “hợp thức hoá” giấy tờ CN QSDĐ, QSH nhà càng sớm càng tốt nhằm tránh những phức tạp rủi ro phát sinh về sau.

Có Nên Mua Nhà Bằng Giấy Viết Tay?

22/08/2018

Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

Vợ chồng em là công nhân dự định mua 1 căn nhà, nhưng chủ nhà nói đợi bán xong 50 căn nhà liền kề mới ra giấy tờ đuợc. Tại thời điểm bán này chỉ có giấy tay thôi, theo luật sư có nên mua không? vợ chồng em tích góp bao năm mới đủ mua căn nhà này. Mong luật sư tư vấn sớm giúp vợ chồng em, cám ơn luật sư

Vợ chồng em là công nhân dự định mua 1 căn nhà, nhưng chủ nhà nói đợi bán xong 50 căn nhà liền kề mới ra giấy tờ đuợc. Tại thời điểm bán này chỉ có giấy tay thôi, theo luật sư có nên mua không? vợ chồng em tích góp bao năm mới đủ mua căn nhà này. Mong luật sư tư vấn sớm giúp vợ chồng em, cám ơn luật sư

Theo quy định tại Điều 122 Luật nhà ở năm 2014 về công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở:

“1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.”

Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 118 Luật nhà ở 2015 cũng quy định thêm:

“1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.”

Như vậy, theo quy định tại Điều 122 và Điều 118 Luật nhà ở năm 2014 về hình thức hợp đồng mua bán nhà ở thì hợp đồng phải được lập thành văn bản, có công chứng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền.

Hợp đồng mua bán nhà không thỏa mãn các điều kiện trên sẽ bị coi là vô hiệu. Theo quy định tại Điều 131 Bộ luật dân sự về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên sẽ phải hoàn trả nhau những gì đã nhận: Bên mua trả lại nhà, bên bán trả lại tiền nhà đã nhận. Bên nào có lỗi trong việc làm cho hợp đồng bị vô hiệu sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý, việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng vô hiệu để đòi lại tiền cũng gây mất nhiều thời gian, tiền bạc, người mua có thể phải chịu nhiều rủi ro.Vì vậy, để tránh những tranh chấp và những thiệt thòi không đáng có, vợ chồng bạn không nên mua căn nhà đó chỉ bằng giấy viết tay.

Trân trọng!

CV Nguyễn Quốc Huy – Công ty Luật Minh Gia

Những Lưu Ý Khi Mua Bán Nhà Bằng Giấy Viết Tay L Mogi Blog

Có lẽ đối với nhiều người Việt Nam, mua bán nhà bằng giấy tờ viết tay là một hình thức mua bán đã trở nên rất quen thuộc. Đây là cách mua bán nhà đất chỉ do bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau mà không có bất kỳ một cơ quan hay tổ chức nào đứng ra công nhận.

Chính vì không được công nhận nên hình thức mua bán nhà bằng giấy viết tay tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro. Người mua nhà có thể bị mất trắng khi xảy ra tranh chấp hoặc lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi không thể sang tên hay chuyển nhượng với lô đất đã mua bán bằng hình thức viết tay ấy.

Mặc dù tiềm ẩn những rủi ro như vậy, nhưng vẫn rất nhiều người lựa chọn hình thức mua bán nhà đất này. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao người Việt Nam lại thích những thủ tục mua nhà như thế?

Theo lý giải của các chuyên gia bất động sản, từ trước tới nay, đất đai, nhà cửa được mua bán viết tay thường là đất chưa có sổ đỏ. Đây là loại đất có giá rẻ hơn rất nhiều so với những mảnh đất có giấy tờ công chứng rõ ràng. Chính sự chênh lệch về giá cả giữa đất có sổ đỏ và đất chưa có sổ đỏ cộng với tâm lý thích giá rẻ của người Việt Nam là nguyên nhân khiến tình trạng mua bán nhà đất thông qua giấy viết tay trở nên phổ biến.

Mặt khác, khi tìm hiểu sâu vấn đề này, chúng tôi nhận thấy hầu hết người mua đều có mối quan hệ thân quen hoặc thông qua người quen để quyết định tiến hành giao dịch với người bán. Tâm lý tin tưởng người thân, bạn bè cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong các vụ mua bán này.

Việc sử dụng hình thức mua bán nhà bằng giấy viết tay có thể mang đến những tranh chấp, phát sinh về sau, vậy cần phải lưu ý những điều gì để tránh những rủi ro không mong muốn?

Làm sao để hạn chế rủi ro khi mua bán nhà đất bằng giấy viết tay

Tìm hiểu thông tin thật kỹ về bên bán

Nếu bạn không biết thông tin gì về người bán mà tiến hàng giao dịch mua bán với họ, nguy cơ rủi ro của bạn là rất lớn. Chính vì điều đó, trước khi quyết định mua bán nhà đất viết tay bạn cần nắm rõ bên bán là ai, họ có là người đứng đắn, đàng hoàng hay không? Họ ở đâu, công việc hiện tại như thế nào, giấy tờ tùy thân của họ có đúng thông tin hay không?

Có thể bạn cho rằng nếu người quen giới thiệu bên bán cho bạn thì ắt hẳn đó là người đáng để tin tưởng thì có thể bạn đang mắc phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Rất nhiều người do quá tin tưởng người quen mà rơi vào những tình huống dở khóc dở cười khi gặp phải đối tác không uy tín.

Tìm hiểu thông tin pháp lý của mảnh đất định mua

Làm rõ những thỏa thuận trong hợp đồng mua bán

Thắng Trần – chúng tôi