Đề Xuất 2/2023 # Tạo Form Đăng Nhập Bằng Vb6 # Top 8 Like | Jetstartakeontheworld.com

Đề Xuất 2/2023 # Tạo Form Đăng Nhập Bằng Vb6 # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tạo Form Đăng Nhập Bằng Vb6 mới nhất trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cập nhật lần cuối 09/03/2017 by Mr Toản trong Visual basic vào 16/11/2013 có

Đề bài:

Tạo form đăng nhập như hình bên dưới. Khi người dùng nhập user là “admin” và pass là “123456” thì cho hiện form2 còn không thì báo lỗi vào nhập lại.

Hình ảnh chương trình:

Đoạn code chính của chương trình nằm trong nút đăng nhập của chúng ta. Và code của nút đăng nhập như sau

If chúng tôi = "admin" And chúng tôi = "123456" Then Form1.Hide ' Ẩn form 1 Form2.Show 'Hiện form 2 Text2.Text = "" ' Cho mật khẩu bằng rỗng để khi logout sẽ xóa trắng mật khẩu MsgBox "Sai password", vbOKOnly + vbCritical, "Thong bao!" ' Thông báo khi đúng user mà sai pass MsgBox "Sai User", vbOKOnly + vbCritical, "Thong bao!" 'Thông báo khi sai user, pass ko cần để ý đúng hay không? End If

Chú ý tạo ký tự * khi gõ mật khẩu.

Thay đổi trường PasswordChar thành ký tự * (Hoặc ký tự nào bạn muốn)

Form đăng nhập bằng vb6

5

/

5

(

2

votes

)

Tạo Form Đăng Nhập Bằng Ngôn Ngữ Html

Bài tiếp theo trong Serie học HTML căn bản hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo form đăng nhập bằng ngôn ngữ HTML . Trong bố cục của một website hiện nay việc tạo một form đăng nhập cho người dùng khi vào websie dường như rất phổ biến, nhất là những website dạng bán hàng hay diễn đàn để có thể quản lý thành viên dễ dàng hơn.

Tạo form đăng nhập bằng ngôn ngữ HTML như thế nào?

Để đơn giản hóa vấn đề cũng như mang lại tính thẩm mỹ hơn, chúng ta sẽ tạo form dựa trên bố cục của một Table.

Chức năng của form đăng nhập như sau:

Từ bố cục trên, chúng ta sẽ tạo 1 Table gồm 4 dòng và 2 cột. Sử dụng thuộc tính colspan cho dòng 1 và dòng 4.

 

Bạn nên xem

:  Các thẻ HTML định dạng Table

Code xử lý như sau:

Trong đó :

Thuộc tính

action

dùng để link đến một trang web khác khi người dùng nhập vào username + password và nhấp

OK

 ở ví dụ trên là

xulyform.html

.

Method = “post”

là thuộc tính thông thường được sử dụng trong một form. Ngoài ra có thêm một số thuộc tính khác như

Method=”get”.

Placeholder

là đoạn text sẽ hiện ra trong ô nhập user và password nhằm mục đích hướng dẫn người dùng.

Button

Reset

có type là

reset

nhằm khôi phục lại giá trị ban đầu.

Button

Ok

có type là

submit

có ý nghĩa là gửi đi.

Những bài bạn nên xem:

3.3

/

5

(

3

bình chọn

)

Cách Tạo Form Đăng Nhập Trong Excel (User Login Form)

Rate this post

Hướng dẫn cách tạo form đăng nhập trong excel (User login form) ———- XEM THÊM: 1. Top 50 thủ thuật Excel: 2. Pivot Table trong Excel: 3. Các hàm Excel quan trọng nhất: 4. Tạo báo cáo động trong Excel (Dashboard): 5. VBA Excel cấp tốc FULL: 6. Bí mật hàm Vlookup trong Excel: 7. Toàn bộ các hàm Excel thông dụng: 8. Hướng dẫn giải 101 bài thực hành Excel: 9. Excel nâng cao với công thức mảng: 10. Excel cho Kế toán cơ bản đến nâng cao: 11. Custom Formatting – Định dạng số trong Excel: 12. Hướng dẫn vẽ biều đồ: 13. Excel cơ bản cấp tốc: 14. Hàm điều kiện IF từ cơ bản đến nâng cao: 15. Định dạng có điều kiện – Conditional Formatting: 16. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục: 17. Top 25 thủ thuật nâng cao: 18. Ứng dụng VBA Excel: 19. Tạo Form nhập dữ liệu tự động: 20. Form quản lý khách hàng: 21. Học google sheet Full: 22. Hệ thống quản lý kho – hàng hóa và mua bán: 23. 5 cách copy dữ liệu Excel sang Word: 24. Quản lý công việc bằng Excel: 25. Cách tạo thẻ ID tự động: —————– Link tải file thực hành: Đăng ký Để nhận video mới: Facebook hỗ trợ: Fanpage Gà Excel: —————– #Gaexcel “Gà_excel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Tag: tạo form đăng ký, cách tạo form đăng nhập, cách tạo form đăng nhập trong excel, form đăng nhập, đăng nhập excel, user login form, tạo form đăng nhập, form đăng nhập trong excel, tạo form đăng nhập excel, code tạo form đăng nhập excel, bảo vệ file excel, đặt pass cho file excel, khóa file excel bằng mật khẩu, mật khẩu file excel, mật khẩu excel, cách đặt mật khẩu file excel, vba excel, vba, excel, userform, userform trong excel, form login, quản lý user, ga.excel, gà excel, gaexcel, huong dan

Xem Thêm Bài Viết Chia Sẻ Khác: https://diễnđàn.vn/chia-se

Nguồn: https://diễnđàn.vn

Hướng Dẫn Tạo Form Đăng Ký, Đăng Nhập Thêm Xóa Sửa Crud Sử Dụng Database Firebase Realtime

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tạo cách CRUD trong Database Firebase Realtime của Google trên ngôn ngữ lập trình C#.

[C#] CRUD Database Firebase Realtime (thêm, xóa, sửa, lấy dữ liệu database firebase C#)

Realtime Database một service của Firebase. Theo định nghĩa trong tài liệu của firebase thì Realtime Database là: Dịch nôm na thì nó có nghĩa là một cơ sở dữ liệu NoSQL lưu và đồng bộ dữ liệu trên mây. Dữ liệu được đồng bộ trên tất cả clients trong thời gian thực, và vẫn khả dụng khi ứng dụng offline.

Ví dụ: Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Form Đăng ký và đăng nhập trên C#, bao gồm các chức năng cơ bản: thêm, xóa, sửa, đăng ký và đăng nhập trên C#.

Mình chỉ hướng dẫn cách CRUD Firebase trên C#. Trong bài này mình sẽ sử dụng thư viện FireSharp để làm việc.

Trong bài này, mình sẽ thiết kế 3 form:

Form Đăng nhập (Form login)

Form Đăng ký (Form Registration)

Form Main

Giao diện Form đăng nhập Firebase C#:

Khi các bạn tạo tài khoản trên Firebase database, các bạn cần lấy hai thông tin sau để sử dụng: AuthSecret, BasePath.

Lấy Base Path

2. Lấy Auth secret

Source code C# cho Form Login Firebase:

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; using FireSharp.Config; using FireSharp.Response; using FireSharp.Interfaces; namespace learnFireBase { public partial class LoginForm : Form { public LoginForm() { InitializeComponent(); } IFirebaseConfig ifc = new FirebaseConfig() { AuthSecret = "afojSxW25t6PgEl98qmLSanufOI3jKkGG552XaoW", BasePath = "https://laptrinhvb-c96be.firebaseio.com/" }; IFirebaseClient client; private void LoginForm_Load(object sender, EventArgs e) { try { client = new FireSharp.FirebaseClient(ifc); } catch { MessageBox.Show("No Internet or Connection Problem", "Warning!"); } var data = client.Get("/Users"); var listNumber = mList.Values.ToList(); dataGridView1.DataSource = listNumber; } { RegistrationForm reg = new RegistrationForm(); reg.ShowDialog(); } { if (string.IsNullOrWhiteSpace(UsernameTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(passTbox.Text)) { MessageBox.Show("Please Fill All The Fields", "Warning!"); return; } FirebaseResponse res = client.Get(@"Users/" + UsernameTbox.Text); MyUser CurUser = new MyUser() { Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text }; if (MyUser.IsEqual(ResUser, CurUser)) { RealApp real = new RealApp(ResUser.Fullname); real.ShowDialog(); } else { MyUser.ShowError(); } } } }

Tiếp theo, là thiết kế giao diện cho Form đăng ký firebase C# (Registration)

Source code chức năng: Register, Update và Delete firebase C#

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; using FireSharp.Config; using FireSharp.Response; using FireSharp.Interfaces; namespace learnFireBase { public partial class RegistrationForm : Form { public RegistrationForm() { InitializeComponent(); } IFirebaseConfig ifc = new FirebaseConfig() { AuthSecret = "afojSxW25t6PgEl98qmLSanufOI3jKkGG552XaoW", BasePath = "https://laptrinhvb-c96be.firebaseio.com/" }; IFirebaseClient client; private void RegistrationForm_Load(object sender, EventArgs e) { try { client = new FireSharp.FirebaseClient(ifc); } catch { MessageBox.Show("No Internet or Connection Problem", "Warning!"); } } { if (string.IsNullOrWhiteSpace(UsernameTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(passTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(GenderCbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(nameTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(PhoneNumber.Text)) { MessageBox.Show("Please Fill All The Fields", "Warning!"); return; } MyUser user = new MyUser() { Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text, Gender = GenderCbox.Text, Fullname = nameTbox.Text, PhoneNumber = PhoneNumber.Text }; SetResponse set = client.Set(@"Users/" + UsernameTbox.Text, user); if(set.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK) { MessageBox.Show($"Successfully registered {UsernameTbox.Text}!", "Information!"); } } { MyUser user = new MyUser() { Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text, Gender = GenderCbox.Text, Fullname = nameTbox.Text, PhoneNumber = PhoneNumber.Text }; var update = client.Update(@"Users/" + UsernameTbox.Text, user); if (update.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK) { MessageBox.Show($"Update Information {UsernameTbox.Text} successful!", "Information!"); } } { MyUser user = new MyUser() { Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text, Gender = GenderCbox.Text, Fullname = nameTbox.Text, PhoneNumber = PhoneNumber.Text }; var delete = client.Delete(@"Users/" + UsernameTbox.Text); if(delete.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK) { MessageBox.Show($"Delete {UsernameTbox.Text} successful!", "Information!"); } } } }

Và cuối cùng là chúng ta thiết kế Form Main, sau khi đăng nhập thành công sẽ login vào Form main:

Source code Form Main C#

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; namespace learnFireBase { public partial class RealApp : Form { public string Username; public RealApp(string username) { InitializeComponent(); this.Username = username; } private void RealApp_Load(object sender, EventArgs e) { chúng tôi = $"WELCOME BACK {Username.ToUpper()}!"; } } }

Video demo ứng dụng:

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tạo Form Đăng Nhập Bằng Vb6 trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!