Đề Xuất 3/2023 # Sửa Các Số Được Định Dạng Là Văn Bản Bằng Cách Áp Dụng Định Dạng Số # Top 9 Like | Jetstartakeontheworld.com

Đề Xuất 3/2023 # Sửa Các Số Được Định Dạng Là Văn Bản Bằng Cách Áp Dụng Định Dạng Số # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sửa Các Số Được Định Dạng Là Văn Bản Bằng Cách Áp Dụng Định Dạng Số mới nhất trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong một số trường hợp, số trong một trang tính được định dạng và lưu trữ trong các ô dưới dạng văn bản, điều này có thể gây ra các vấn đề cho việc tính toán hoặc tạo ra thứ tự sắp xếp lẫn lộn. Đôi khi vấn đề này xảy ra sau khi bạn nhập hoặc sao chép dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu hoặc các nguồn dữ liệu bên ngoài khác.

Số được định dạng dưới dạng văn bản sẽ được căn trái thay vì căn phải trong ô và thường được đánh dấu bằng một chỉ báo lỗi.

Bạn muốn làm gì?

Phương pháp 1: Chuyển đổi số có định dạng văn bản bằng Kiểm tra Lỗi

Phương pháp 2: Chuyển đổi số có định dạng văn bản bằng Dán Đặc biệt

Phương pháp 3: Áp dụng định dạng số cho số có định dạng văn bản

Tắt Kiểm tra Lỗi

Phương pháp 1: Chuyển đổi số có định dạng văn bản bằng Kiểm tra Lỗi

Nếu bạn nhập dữ liệu vào trong Excel từ một nguồn khác hoặc nếu bạn nhập số vào trong các ô đã được định dạng dưới dạng văn bản từ trước, bạn có thể thấy tam giác nhỏ màu xanh ở góc trên bên trái ô. Chỉ báo lỗi này cho bạn biết số này được lưu dưới dạng văn bản, như minh họa trong ví dụ này.

Nếu đây không phải là điều bạn muốn, bạn có thể làm theo các bước này để chuyển đổi số được lưu dưới dạng văn bản trở lại dạng số thường.

Trên trang tính, hãy chọn bất kỳ ô hoặc phạm vi ô nào có chỉ báo lỗi ở góc trên bên trái.

Cách chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột

Để chọn

Hãy làm như sau

Tất cả ô trên trang tính

Bấm nút Chọn Tất cả.

Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

Nếu trang tính chứa dữ liệu, Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Phạm vi các ô hoặc các ô không liền kề

Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl trong lúc chọn các ô hay phạm vi khác.

Bạn cũng có thể chọn ô hoặc phạm vi ô đầu tiên, rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hoặc phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hoặc phạm vi ô vào vùng chọn, hãy nhấn SHIFT+F8 một lần nữa.

Bạn không thể hủy bỏ chọn một ô hoặc một phạm vi ô ở một vùng chọn không liền kề mà không hủy bỏ toàn bộ vùng chọn đó.

Toàn bộ hàng hoặc cột

Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

1. Đầu đề hàng

2. Đầu đề cột

Bạn cũng có thể lựa chọn các ô trong một hàng hay cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hoặc Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống đối với cột).

Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được dùng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

Bên cạnh phạm vi ô hoặc các ô đã chọn, hãy bấm vào nút lỗi được hiển thị.

Trên menu, hãy bấm Chuyển đổi sang Số. (Nếu bạn muốn loại bỏ chỉ báo lỗi mà không phải chuyển đổi số, hãy bấm Bỏ qua Lỗi.)

Hành động này sẽ chuyển đổi các số được lưu dưới dạng văn bản trở lại dạng số.

Khi bạn đã chuyển đổi các số được định dạng dưới dạng văn bản sang các số thường, bạn có thể thay đổi cách thức các số xuất hiện trong các ô bằng cách áp dụng hoặc tùy chỉnh định dạng số. Để biết thêm thông tin, hãy xem Các định dạng số sẵn có.

Đầu Trang

Phương pháp 2: Chuyển đổi số có định dạng văn bản bằng Dán Đặc biệt

Trong phương pháp này, bạn có thể nhân từng ô đã chọn với 1 để bắt buộc sự chuyển đổi từ số có dạng văn bản thành số thường. Do bạn nhân nội dung của ô với 1, kết quả trong ô có hình dáng tương tự. Tuy nhiên, Excel sẽ thay thế nội dung dạng văn bản trong ô bằng nội dung tương đương dạng số.

Chọn một ô trống và xác nhận định dạng số của nó là kiểu Chung.

Cách kiểm chứng định dạng số

Trong ô, hãy nhập 1, rồi nhấn ENTER.

Chọn ô, rồi nhấn Ctrl+C để sao chép giá trị vào Bảng tạm.

Chọn các ô hoặc phạm vi ô có chứa các số được lưu dưới dạng văn bản bạn muốn chuyển đổi.

Cách chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột

Để chọn

Hãy làm như sau

Tất cả ô trên trang tính

Bấm nút Chọn Tất cả.

Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

Nếu trang tính chứa dữ liệu, Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Phạm vi các ô hoặc các ô không liền kề

Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl trong lúc chọn các ô hay phạm vi khác.

Bạn cũng có thể chọn ô hoặc phạm vi ô đầu tiên, rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hoặc phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hoặc phạm vi ô vào vùng chọn, hãy nhấn SHIFT+F8 một lần nữa.

Bạn không thể hủy bỏ chọn một ô hoặc một phạm vi ô ở một vùng chọn không liền kề mà không hủy bỏ toàn bộ vùng chọn đó.

Toàn bộ hàng hoặc cột

Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

1. Đầu đề hàng

2. Đầu đề cột

Bạn cũng có thể lựa chọn các ô trong một hàng hay cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hoặc Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống đối với cột).

Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được dùng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Tại mục Thao tác, hãy chọn Nhân, rồi bấm OK.

Để xóa bỏ nội dung của ô bạn đã nhập trong bước 2 sau khi tất cả các số đã được chuyển đổi thành công, hãy chọn ô đó, rồi nhấn DELETE.

Một số chương trình kế toán sẽ hiển thị giá trị âm dưới dạng văn bản, có dấu trừ ( –) ở bên phải của giá trị. Để chuyển đổi chuỗi văn bản thành một giá trị, bạn phải dùng công thức để trả về tất cả các ký tự của chuỗi văn bản trừ ký tự tận cùng bên phải (dấu âm), rồi nhân kết quả đó với -1.

Ví dụ: nếu giá trị trong ô A2 là “156-” công thức sau đây sẽ chuyển đổi văn bản thành giá trị -156.

Dữ liệu

Công thức

156-

=Left(A2,LEN(A2)-1)*-1

Đầu Trang

Phương pháp 3: Áp dụng định dạng số cho số có định dạng văn bản

Trong một số tình huống, bạn không phải chuyển đổi các số được lưu dưới dạng văn bản trở lại dạng số, như được mô tả ở phần trước trong bài viết này. Thay vào đó, bạn có thể áp dụng định dạng số để đạt được cùng kết quả. Ví dụ: nếu bạn nhập các số vào một sổ làm việc, rồi định dạng các số đó dưới dạng văn bản, bản sẽ không thấy chỉ báo lỗi màu xanh xuất hiện ở góc trên bên trái của ô. Trong trường hợp này, bạn có thể áp dụng kiểu định dạng số.

Chọn các ô có chứa các số được lưu dưới dạng văn bản.

Cách chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột

Để chọn

Hãy làm như sau

Tất cả ô trên trang tính

Bấm nút Chọn Tất cả.

Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

Nếu trang tính chứa dữ liệu, Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Phạm vi các ô hoặc các ô không liền kề

Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl trong lúc chọn các ô hay phạm vi khác.

Bạn cũng có thể chọn ô hoặc phạm vi ô đầu tiên, rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hoặc phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hoặc phạm vi ô vào vùng chọn, hãy nhấn SHIFT+F8 một lần nữa.

Bạn không thể hủy bỏ chọn một ô hoặc một phạm vi ô ở một vùng chọn không liền kề mà không hủy bỏ toàn bộ vùng chọn đó.

Toàn bộ hàng hoặc cột

Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

1. Đầu đề hàng

2. Đầu đề cột

Bạn cũng có thể lựa chọn các ô trong một hàng hay cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hoặc Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống đối với cột).

Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được dùng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại bên cạnh Số.

Trong hộp Thể loại, hãy bấm định dạng số bạn muốn dùng.

Để thủ tục này hoàn tất thành công, hãy đảm bảo rằng các số được lưu dưới dạng văn bản không bao gồm các khoảng trắng thừa hoặc các ký tự không in được trong hoặc xung quanh các số. Các ký tự hoặc khoảng trắng thừa đôi khi xảy ra khi bạn sao chép hoặc nhập dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu hoặc một nguồn bên ngoài khác. Để loại bỏ các khoảng trắng thừa khỏi các số có nhiều chữ số được lưu dưới dạng văn bản, bạn có thể dùng hàm TRIM hoặc hàm CLEAN. Hàm TRIM sẽ loại bỏ các khoảng trắng khỏi văn bản ngoại trừ các khoảng trắng đơn giữa các từ. Hàm CLEAN sẽ loại bỏ tất cả các ký tự không in được khỏi văn bản.

Đầu Trang

Tắt Kiểm tra Lỗi

Với tính năng kiểm tra lỗi được bật trong Excel, bạn sẽ thấy một tam giác nhỏ màu xanh nếu bạn nhập một số vào một ô có định dạng văn bản được áp dụng cho nó. Nếu bạn không muốn thấy các chỉ báo lỗi này, bạn có thể tắt chúng.

Bấm tab Tệp.

Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

Trong hộp thoại Tùy chọn Excel, hãy bấm vào thể loại Công thức.

Tại mục Qui tắc kiểm tra lỗi, hãy xóa hộp kiểm Số được định dạng như văn bản hoặc có dấu móc đơn ở phía trước.

Bấm OK.

Đầu Trang

Một Số Lưu Ý Về Vấn Đề Bản Quyền Logo Cần Ghi Nhớ

Thực trạng hiện nay cho thấy các doanh nghiệp thường phải mất khá nhiều tiền vào việc xây dựng và quảng bá thương hiệu của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết bảo vệ thương hiệu sao cho đúng và phù hợp nhất.

Cùng với đó, các hành vi xâm phạm về vấn đề bản quyền logo cũng ngày càng nổi lên nhiều hơn. Điều đó dẫn đến việc nhiều công ty lại mất cả tiền bạc lẫn công sức một cách đáng tiếc. Chính vì thế, hiểu được tầm quan trọng của việc này, hôm nay chúng tôi xin trình bày đến quý bạn đọc một số thông tin mà có lẽ nhiều người đang quan tâm đến.

Tìm hiểu chung về logo và đăng ký bản quyền

Logo chính là hình ảnh đại diện của công ty. Nó xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi chẳng hạn như bao bì sản phẩm, website, phong bì hay thậm chí cả profile. Do đó, nếu logo được thiết kế phù hợp và được quảng bá hiệu quả thì sẽ mang lại giá trị bền vững cho thương hiệu.

Nếu quý khách hàng đã có được logo thích hợp và có chiến lược phát triển thương hiệu. Việc đầu tiên quan trọng bạn cần làm chính là đăng ký bản quyền logo.

Một khi logo đã được bảo hộ thì doanh nghiệp của bạn sẽ nhận được khá nhiều lợi ích như: là chủ sở hữu hợp pháp của logo, độc quyền sử dụng logo, là cơ sở và căn cứ pháp lý quan trọng để được yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đưa thương hiệu mình đến người tiêu dùng một cách sâu rộng hơn trên thị trường cạnh tranh hiện nay.

Công việc liên quan đến vấn đề bản quyền logo

Công việc giải quyết các vấn đề bản quyền logo thường không dễ dàng như các bạn tưởng tượng. Chúng tôi khuyên bạn nên đến một đơn vị chuyên môn để được tư vấn và hoàn thiện mọi hồ sơ để tiếp tục cho việc đăng ký bản quyền. Theo đó, họ sẽ là người đại diện cho bạn để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết.

Quy trình đăng ký đối với những doanh nghiệp đã có sẵn bản thiết kế logo cho riêng mình sẽ trải qua hai bước sau. Thứ nhất, tiến hành tra cứu logo để tránh trường hợp bị trùng hoặc nhầm lẫn với logo của công ty khác. Thứ hai, chuẩn bị hồ sơ để tiến hành thủ tục.

Đối với trường hợp công ty bạn chưa có logo hay chưa có một logo thật sự chuyên nghiệp. Bạn đừng lo lắng vì giờ đây chúng tôi có thể hướng dẫn và tư vấn cho bạn về vấn đề thiết kế logo sao cho đẹp và bắt mắc mà còn được bảo hộ nhanh chóng nữa.

Hi vọng với những kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi khẳng định một lần nữa luôn cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ hết sức cần thiết để giải quyết được các vấn đề bản quyền logo nhanh chóng.

Việc này nhằm mục đích mang lại sự hài lòng tối đa của các bạn. Trong trường hợp có rắc rối về những tranh chấp và mong muốn thực hiện đăng ký sao cho hiệu quả nhất, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

Hướng Dẫn Cách Tạo Số Điện Thoại Ảo Trên Điện Thoại Và Máy Tính

Bạn muốn sử dụng nhiều tài khoản online mà không có số điện thoại để đăng ký? Bạn muốn sử dụng và tạo tài khoản trên các website và ứng dụng của nước ngoài mà không biết làm thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tạo số điện thoại ảo nhằm đáp ứng các yêu cầu trên. Cùng theo dõi và khám phá xem có những cách nào nhé!

Cách tạo số điện thoại ảo qua website

Ngày nay có rất nhiều website giúp bạn tạo số điện thoại ảo cho nhiều quốc gia. Đây là cách áp dụng cho những người sử dụng máy tính nhiều hơn. Với hướng dẫn dưới đây, chúng tôi xin chọn website được sử dụng nhiều nhất hiện nay để thực hiện. Bạn cũng có thể sử dụng các trang web khác với cách tương tự để làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: sử dụng máy tính mở trình duyệt web của bạn và truy cập vào địa chỉ sau: chúng tôi Đây là trang web cho phép bạn tạo số điện thoại ảo trên nhiều quốc gia khác nhau.

Vậy là chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã tạo số điện thoại ảo thành công rồi. Còn nếu bạn muốn tạo trên điện thoại, hãy sử dụng cách dưới đây nhé!

Sử dụng phần mềm để tạo số điện thoại ảo

Nếu bạn sử dụng các thiết bị smart thì có thể áp dụng các bước dưới đây để thực hiện tạo số điện thoại ảo. Có rất nhiều phần mềm được tạo ra nhằm phục vụ mục đích này của người dùng. Tuy nhiên không phải phần mềm nào cũng miễn phí và cho hiệu quả cao. Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng phần mềm tạo số điện thoại ảo trên điện thoại được nhiều người đánh giá tốt nhất. Hãy cùng thực hiện các bước dưới đây để xem kết quả bạn nhận được là gì nhé!

Bước 1: Sử dụng App Store hoặc CH Play để tải phần mềm NextPlus về máy của bạn. Sau đó bạn hãy khởi động phần mềm tạo số điện thoại ảo này lên.

link tải nhanh IOS: https://apps.apple.com/us/app/nextplus-private-phone-number/id920869470

Bước 2: Để sử dụng được ứng dụng này bạn cần đăng ký tài khoản. Hãy nhập đầy đủ các thông tin như họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, email và thiết lập mật khẩu cho tài khoản của bạn. Bạn nên điền email đang dùng của bạn để có thể xác nhận tài khoản đã đăng ký trên NextPlus.

Select your State: Chọn bang mà bạn muốn tạo số điện thoại ảo. Tại đây bao gồm tất cả các bang thuộc nước Mỹ. Trong đó mỗi bang lại chứa nhiều mã code khác nhau.

Select your Area code: chọn mã code của bang đó. Thực ra có rất nhiều mã code nên bạn chỉ cần chọn 1 mã là số điện thoại ảo sau đó sẽ tự sinh ra.

Bước 5: Ấn “Get a custom number” để lấy số điện thoại ảo tương ứng với tài khoản của bạn. Nếu bạn có nhiều gmail, thì cũng có thể tạo nhiều tài khoản để lấy nhiều số điện thoại ảo khác nhau. Khi đã tạo số điện thoại ảo thành công, bạn sẽ chắc chắn đăng ký được các tài khoản online như ý muốn.

Lưu ý rằng mỗi email chỉ có thể tạo được một số điện thoại ảo duy nhất, và các số này không bị dùng chung với bất cứ tài khoản nào. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm về sự hiệu quả của cách làm này. Hơn nữa bạn còn có thể xác minh thông qua tính năng gọi điện trên NextPlus. Như vậy, tổng cộng bạn sẽ có 4 lần xác minh với một số điện thoại ảo sau khi tạo.

Vì vậy hãy cân nhắc thật kỹ trước khi lựa chọn bất cứ một phần mềm nào để cài đặt và sử dụng. Bạn hãy xem thử đánh giá của những người dùng đi trước để có thể tham khảo và lấy kinh nghiệm cho mình.

Chỉ với vài bước đơn giản bạn đã hoàn toàn có trong tay số điện thoại ảo mà mình mong muốn. Bạn có thể cân nhắc xem nên dùng web hay dùng phần mềm để tạo.

Cách Sửa Và Bảng Giá Sửa ?

Máy giặt nhà bạn gặp sự cố và hiện lên mã lỗi EA hoặc ER trên màn hình máy nhưng bạn không hiểu nguyên nhân và đây là lỗi gì ?

+ Lúc này trong đầu bạn đang có những câu hỏi như máy giặt Sanyo lỗi EA là lỗi gì ? Nguyên nhân và cách khắc phục cũng như sửa lỗi này hết bao nhiêu tiền.

+ Để có câu trả lời chính xác nhất mời các bạn kéo xuống đọc nội dung về lỗi EA ở máy giặt Sanyo và cách khắc phục cũng như bảng giá sửa tại nhà.

Nguyên nhân máy giặt Sanyo báo lỗi EA- ER và cách khắc phục

+ Khi kết nối giữa bo mạch và tín hiệu phao áp lực bị ngắt quãng hoặc vi sử lý không nhận được tín hiệu từ phao báo áp lực lúc này máy sẽ báo lỗi EA cho người dùng biết.

1. Máy giặt Sanyo báo lỗi EA do côn trùng, chuột cắn dây điện

+ Với hiện tượng này các bạn chỉ cần nối lại dây điện theo đúng màu dây là máy sẽ hoạt động bình thường lại nhe ( Bạn cũng có tểh tự làm được)

2. Máy giặt Sanyo bị hỏng phao báo mực nước máy báo lỗi

+ Kiểm tra các mỗi liên kết có bị lỏng, dây điện có bị hỏng hoặc dây điện có cháy bị cháy.

+ Kiểm tra xem tính liên tục thông qua dây điện bằng đồng hồ vạn năng.

+ Nếu dây điện từ bộ cảm biến áp suất mực nước đến bảng điều khiển chính bị phát hiện bị lỗi, hãy thay thế nó.

+ Bạn có thể thay thế một chiếc phao áp lực mới cho cái cũ rồi cho máy chạy lại xem máy còn gặp sự cố lỗi nữa không

+ Tỷ lệ thay phao sẽ được tầm 60%

3. Lỗi EA ở máy giặt Sanyo do hỏng bo mạch điện tử

+ Bạn cần phải kiểm tra các linh kiện trên đường tín hiệu từ phao áp lực về bo mạch vi sử lý cũng như IC phao

+ Một trong bất kỳ linh kiện nào bị hư máy cũng sẽ nhận sai hoặc không nhân được tín hiệu từ phao áp lực máy sẽ báo lỗi ngay.

+ Do bo mạch bạn cần có chuyên môn cao và hiểu về nó bạn mới khắc phục được

+ Với lỗi này bạn có thể mua bo mạch mới để thay hoặc liên hệ đơn vị sửa máy giặt tại nhà đến kiểm tra và sửa bo mạch giúp bạn.

Với những chia sẻ về mã lỗi EA ở máy giặt Sanyo của chúng tôi bên trên, mong sẽ giúp được bạn chút ít thông tin khi gặp sự cố này.

+ Bạn cũng có thể để lại câu hỏi ở bình luận để được trợ giúp từ chúng tôi.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sửa Các Số Được Định Dạng Là Văn Bản Bằng Cách Áp Dụng Định Dạng Số trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!