Đề Xuất 2/2023 # Mẫu Form Đăng Ký Và Đăng Nhập Đơn Giản Sử Dụng Css Và Javascript. # Top 11 Like | Jetstartakeontheworld.com

Đề Xuất 2/2023 # Mẫu Form Đăng Ký Và Đăng Nhập Đơn Giản Sử Dụng Css Và Javascript. # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Form Đăng Ký Và Đăng Nhập Đơn Giản Sử Dụng Css Và Javascript. mới nhất trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

* { box-sizing: border-box; } body { background: #f6f5f7; display: flex; justify-content: center; align-items: center; flex-direction: column; font-family: ‘Montserrat’, sans-serif; height: 100vh; margin: -20px 0 50px; } h1 { font-weight: bold; margin: 0; } h2 { text-align: center; } p { font-size: 14px; font-weight: 100; line-height: 20px; letter-spacing: 0.5px; margin: 20px 0 30px; } span { font-size: 12px; } a { color: #333; font-size: 14px; text-decoration: none; margin: 15px 0; } button { border-radius: 20px; border: 1px solid #FF4B2B; background-color: #FF4B2B; color: #FFFFFF; font-size: 12px; font-weight: bold; padding: 12px 45px; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; transition: transform 80ms ease-in; } button:active { transform: scale(0.95); } button:focus { outline: none; } button.ghost { background-color: transparent; border-color: #FFFFFF; } form { background-color: #FFFFFF; display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-direction: column; padding: 0 50px; height: 100%; text-align: center; } input { background-color: #eee; border: none; padding: 12px 15px; margin: 8px 0; width: 100%; } .container { background-color: #fff; border-radius: 10px; box-shadow: 0 14px 28px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0 10px 10px rgba(0, 0, 0, 0.22); position: relative; overflow: hidden; width: 768px; max-width: 100%; min-height: 480px; } .form-container { position: absolute; top: 0; height: 100%; transition: all 0.6s ease-in-out; } .sign-in-container { left: 0; width: 50%; z-index: 2; } .container.right-panel-active .sign-in-container { transform: translateX(100%); } .sign-up-container { left: 0; width: 50%; opacity: 0; z-index: 1; } .container.right-panel-active .sign-up-container { transform: translateX(100%); opacity: 1; z-index: 5; animation: show 0.6s; } @keyframes show { 0%, 49.99% { opacity: 0; z-index: 1; } 50%, 100% { opacity: 1; z-index: 5; } } .overlay-container { position: absolute; top: 0; left: 50%; width: 50%; height: 100%; overflow: hidden; transition: transform 0.6s ease-in-out; z-index: 100; } .container.right-panel-active .overlay-container { transform: translateX(-100%); } .overlay { background: #FF416C; background: -webkit-linear-gradient(to right, #FF4B2B, #FF416C); background: linear-gradient(to right, #FF4B2B, #FF416C); background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-position: 0 0; color: #FFFFFF; position: relative; left: -100%; height: 100%; width: 200%; transform: translateX(0); transition: transform 0.6s ease-in-out; } .container.right-panel-active .overlay { transform: translateX(50%); } .overlay-panel { position: absolute; display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-direction: column; padding: 0 40px; text-align: center; top: 0; height: 100%; width: 50%; transform: translateX(0); transition: transform 0.6s ease-in-out; } .overlay-left { transform: translateX(-20%); } .container.right-panel-active .overlay-left { transform: translateX(0); } .overlay-right { right: 0; transform: translateX(0); } .container.right-panel-active .overlay-right { transform: translateX(20%); } .social-container { margin: 20px 0; } .social-container a { border: 1px solid #DDDDDD; border-radius: 50%; display: inline-flex; justify-content: center; align-items: center; margin: 0 5px; height: 40px; width: 40px; } footer { background-color: #222; color: #fff; font-size: 14px; bottom: 0; position: fixed; left: 0; right: 0; text-align: center; z-index: 999; } footer p { margin: 10px 0; } footer i { color: red; } footer a { color: #3c97bf; text-decoration: none; const signUpButton = document.getElementById(‘signUp’); const signInButton = document.getElementById(‘signIn’); const container = document.getElementById(‘container’); container.classList.add(‘right-panel-active’); }); container.classList.remove(‘right-panel-active’); });

Hướng Dẫn Tạo Form Đăng Ký, Đăng Nhập Thêm Xóa Sửa Crud Sử Dụng Database Firebase Realtime

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tạo cách CRUD trong Database Firebase Realtime của Google trên ngôn ngữ lập trình C#.

[C#] CRUD Database Firebase Realtime (thêm, xóa, sửa, lấy dữ liệu database firebase C#)

Realtime Database một service của Firebase. Theo định nghĩa trong tài liệu của firebase thì Realtime Database là: Dịch nôm na thì nó có nghĩa là một cơ sở dữ liệu NoSQL lưu và đồng bộ dữ liệu trên mây. Dữ liệu được đồng bộ trên tất cả clients trong thời gian thực, và vẫn khả dụng khi ứng dụng offline.

Ví dụ: Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Form Đăng ký và đăng nhập trên C#, bao gồm các chức năng cơ bản: thêm, xóa, sửa, đăng ký và đăng nhập trên C#.

Mình chỉ hướng dẫn cách CRUD Firebase trên C#. Trong bài này mình sẽ sử dụng thư viện FireSharp để làm việc.

Trong bài này, mình sẽ thiết kế 3 form:

Form Đăng nhập (Form login)

Form Đăng ký (Form Registration)

Form Main

Giao diện Form đăng nhập Firebase C#:

Khi các bạn tạo tài khoản trên Firebase database, các bạn cần lấy hai thông tin sau để sử dụng: AuthSecret, BasePath.

Lấy Base Path

2. Lấy Auth secret

Source code C# cho Form Login Firebase:

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; using FireSharp.Config; using FireSharp.Response; using FireSharp.Interfaces; namespace learnFireBase { public partial class LoginForm : Form { public LoginForm() { InitializeComponent(); } IFirebaseConfig ifc = new FirebaseConfig() { AuthSecret = "afojSxW25t6PgEl98qmLSanufOI3jKkGG552XaoW", BasePath = "https://laptrinhvb-c96be.firebaseio.com/" }; IFirebaseClient client; private void LoginForm_Load(object sender, EventArgs e) { try { client = new FireSharp.FirebaseClient(ifc); } catch { MessageBox.Show("No Internet or Connection Problem", "Warning!"); } var data = client.Get("/Users"); var listNumber = mList.Values.ToList(); dataGridView1.DataSource = listNumber; } { RegistrationForm reg = new RegistrationForm(); reg.ShowDialog(); } { if (string.IsNullOrWhiteSpace(UsernameTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(passTbox.Text)) { MessageBox.Show("Please Fill All The Fields", "Warning!"); return; } FirebaseResponse res = client.Get(@"Users/" + UsernameTbox.Text); MyUser CurUser = new MyUser() { Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text }; if (MyUser.IsEqual(ResUser, CurUser)) { RealApp real = new RealApp(ResUser.Fullname); real.ShowDialog(); } else { MyUser.ShowError(); } } } }

Tiếp theo, là thiết kế giao diện cho Form đăng ký firebase C# (Registration)

Source code chức năng: Register, Update và Delete firebase C#

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; using FireSharp.Config; using FireSharp.Response; using FireSharp.Interfaces; namespace learnFireBase { public partial class RegistrationForm : Form { public RegistrationForm() { InitializeComponent(); } IFirebaseConfig ifc = new FirebaseConfig() { AuthSecret = "afojSxW25t6PgEl98qmLSanufOI3jKkGG552XaoW", BasePath = "https://laptrinhvb-c96be.firebaseio.com/" }; IFirebaseClient client; private void RegistrationForm_Load(object sender, EventArgs e) { try { client = new FireSharp.FirebaseClient(ifc); } catch { MessageBox.Show("No Internet or Connection Problem", "Warning!"); } } { if (string.IsNullOrWhiteSpace(UsernameTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(passTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(GenderCbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(nameTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(PhoneNumber.Text)) { MessageBox.Show("Please Fill All The Fields", "Warning!"); return; } MyUser user = new MyUser() { Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text, Gender = GenderCbox.Text, Fullname = nameTbox.Text, PhoneNumber = PhoneNumber.Text }; SetResponse set = client.Set(@"Users/" + UsernameTbox.Text, user); if(set.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK) { MessageBox.Show($"Successfully registered {UsernameTbox.Text}!", "Information!"); } } { MyUser user = new MyUser() { Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text, Gender = GenderCbox.Text, Fullname = nameTbox.Text, PhoneNumber = PhoneNumber.Text }; var update = client.Update(@"Users/" + UsernameTbox.Text, user); if (update.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK) { MessageBox.Show($"Update Information {UsernameTbox.Text} successful!", "Information!"); } } { MyUser user = new MyUser() { Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text, Gender = GenderCbox.Text, Fullname = nameTbox.Text, PhoneNumber = PhoneNumber.Text }; var delete = client.Delete(@"Users/" + UsernameTbox.Text); if(delete.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK) { MessageBox.Show($"Delete {UsernameTbox.Text} successful!", "Information!"); } } } }

Và cuối cùng là chúng ta thiết kế Form Main, sau khi đăng nhập thành công sẽ login vào Form main:

Source code Form Main C#

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; namespace learnFireBase { public partial class RealApp : Form { public string Username; public RealApp(string username) { InitializeComponent(); this.Username = username; } private void RealApp_Load(object sender, EventArgs e) { chúng tôi = $"WELCOME BACK {Username.ToUpper()}!"; } } }

Video demo ứng dụng:

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Form Đăng Nhập Bằng Ajax, Chi Tiết Cách Tạo Form Đăng Nhập Ajax

Trước đây, mình có hướng dẫn các bạn cách tạo form đăng nhập bằng PHP thông qua phương thức submit form. Đây là phương pháp tạo form cơ bản và làm load lại trang. Trong bài viết ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo form đăng nhập bằng ajax với thư viện jquery mới nhất.

Tạo form đăng ký bằng PHP Tạo form đăng nhập bằng PHP

Ajax, hay còn gọi là bất đồng bộ javascript, đây là một kỹ thuật rất hay, giúp cho ứng dụng web của bạn chạy nhanh hơn, trải nghiệm người dùng tốt hơn, nhiều tương tác hơn, xử lý được nhiều thành phần trên website mà không làm reload lại trang.

Đối với một ứng dụng web truyền thống không sử dụng kỹ thuật ajax thì khi chúng ta ấn submit form, yêu cầu sẽ được gửi đi đồng bộ, chuyển hướng website của bạn tới một trang mới hoặc làm reload lại page, lúc này dữ liêu mới được trả về. Còn đối với Ajax, khi bạn tạo ra một yêu cầu, yêu cầu sẽ được gửi đi về server xử lý một cách bất đồng bộ, dữ liệu sau đó sẽ được trả về mà không làm cho trang hiện hành reload lại, khiến bạn có cảm giác ứng dụng web chạy rất mượt mà.

2. Tạo form đăng nhập bằng ajax

Tại thư mục gốc của website, các bạn tạo 2 file và đặt tên lần lượt là dang_nhap_ajax.php và check_dang_nhap.php

File dang_nhap_ajax.php sẽ hiển thị form đăng nhập, và thực hiện việc gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu từ form về cho file server check_dang_nhap.php xử lý.

File check_dang_nhap.php sẽ chịu trách nhiệm lấy thông tin được gửi vào từ fie dang_nhap_ajax.php và kiểm tra thông tin đăng nhập hợp lệ không

b. Tạo form đăng nhập bằng ajax

var username = $(“#username”).val(); var password = $(“#password”).val(); var error = $(“#error”); var ok = $(“#ok”);

error.html(“”); ok.html(“”);

if (username == “”) { error.html(“Tên đăng nhập không được để trống”); return false; } if (password == “”) { error.html(“Mật khẩu không được để trống”); return false; }

$.ajax({ url: “check_dang_nhap.php”, method: “POST”, data: { username : username, password : password }, success : function(response){ if (response == “1”) { ok.html(“Đăng nhập thành công”); }else{ error.html(“Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác !”); } } });

});

Chạy thử trang này chúng ta sẽ được giao diện như sau :

Mỗi giá trị input trong form mình đều gắn cho nó thuộc tính id. Chẳng hạn Tên đăng nhập sẽ có id là “username”, mật khẩu sẽ có id là “password”.

Ở đoạn code sau, các bạn nhìn lại một lần nữa rồi mình giải thích luôn

var username = $(“#username”).val(); var password = $(“#password”).val(); var error = $(“#error”); var ok = $(“#ok”);

error.html(“”); ok.html(“”);

if (username == “”) { error.html(“Tên đăng nhập không được để trống”); return false; } if (password == “”) { error.html(“Mật khẩu không được để trống”); return false; }

$.ajax({ url: “check_dang_nhap.php”, method: “POST”, data: { username : username, password : password }, success : function(response){ if (response == “1”) { ok.html(“Đăng nhập thành công”); }else{ error.html(“Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác !”); } } });

});

Đây là đoạn code jquery dùng để lấy thông tin đăng nhập là username và password từ form.

Trước tiên mình sẽ thực hiện việc kiểm tra thông tin người dùng nhập vào 2 ô này, nếu một trong hai ô mà để trống thì thực hiện việc thông báo lỗi ra bên ngoài và yêu cầu người dùng điền thông tin đầy đủ vào, và dừng thực thi bằng cách trả về false.

if (username == "") { error.html("Tên đăng nhập không được để trống"); return false; } if (password == "") { error.html("Mật khẩu không được để trống"); return false; }

Sau đó nếu thông tin người dùng đã điền đầy đủ, chúng ta sẽ thực thi ajax và gửi thông tin người dùng về file xử lý phía server là check_dang_nhap.php

$.ajax({ url: "check_dang_nhap.php", method: "POST", data: { username : username, password : password }, success : function(response){ if (response == "1") { ok.html("Đăng nhập thành công"); }else{ error.html("Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác !"); } } });

Ở đoạn code trên, để có thể sử dụng ajax các bạn gõ theo cú pháp $.ajax({}). Bên trong sẽ truyền vào các tham số, bạn nhìn tên của tham số cũng rất dễ hiểu đúng không, nhưng mình cũng giải thích luôn từng tham số như sau

url : Chính là đường dẫn tới file server check_dang_nhap.php, nói với ajax rằng hãy gửi dữ liệu đến trang này và xử lý

method : phương thức dữ liệu được gửi đi là GET hay POST, trong trường hợp này là POST

data : chính là dữ liệu gửi đi, trong trường hợp này là thông tin username và password được lấy từ form

success : chính là funtion nhận dữ liệu trả về từ file server check_dang_nhap.php Nếu dữ liệu trả về là 1 thì tức là đăng nhập thành công, ngược lại bằng 0 thì không thành công

3. Code xử lý cho file check_dang_nhap.php

Các bạn mở file check_dang_nhap.php và copy toàn bộ đoạn code sau và save lại:

<?php $username_db = "kungfuphp"; $password_db = "123456"; $username = $_POST["username"]; $password = $_POST["password"];

if ($username == $username_db && $password == $password_db) { echo 1; exit(); }

echo 0; exit();

Đoạn code này rất đơn giản và dễ hiểu. Đầu tiên các bạn nhìn vào 2 biến $db_username và $db_password. Đây là 2 biến giả lập của mình, tượng trưng cho thông tin username và password có trong cơ sở dữ liệu, sau này các bạn có kết nối thật với database thì tương tự cách xử lý là như vậy.

Tiếp đến mình sẽ tiến hành lấy username và password được gửi từ ajax, thực hiện so sánh và kiểm với thông tin giả lập, nếu trùng khớp, tức thành công mình sẽ trả ra giá trị là 1, ngược lại thất bại mình sẽ trả ra giá trị là 0.

Để trống một hoặc hai ô nhập thông tin username và password rồi ấn nút Đăng nhập

Điền đầy đủ thông tin như sau Tên đăng nhập là "aaa", Mât khẩu là "bbb". Rồi ấn nút Đăng nhập

Điền đầy đủ thông tin Tên đăng nhập là "kungfuphp", Mật khẩu là "123456". Rồi ấn nút Đăng nhập

Thân !

Nguồn : kungufphp.com

Cách Tải, Đăng Nhập Và Sử Dụng Zalo Trên Máy Tính

Tính bảo mật trên các ứng dụng nhắn tin, gọi điện online đều rất quan trọng. Vì vấn đề này khá nghiêm trọng, nên zalo đã sản xuất cho ra ứng dụng riêng trên các phiên bản điện thoại, máy tính để tăng tính bảo mật cho phần mềm. Vậy làm thế nào để tải, đăng nhập và sử dụng zalo thì mời bạn hãy xem qua bài viết này.

Hướng dẫn tải zalo về máy tính

Bước 1: Điều đầu tiên bạn phải tải ứng dụng zalo của mình về máy trước tại đường link .

Vậy là bạn đã hoàn tất bước tải zalo về máy tính của mình rồi đấy.

Cách đăng nhập Zalo

Cách đăng nhập Zalo bằng phần mềm

Đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu

Cách này không cần điện thoại để đăng nhập bạn vẫn sử dụng Zalo được trên trình duyệt web.

Bước 1: Bạn vào phần mềm đăng nhập zalo

Bước 2: Bạn điền tên đăng nhập và mật khẩu.

Bước 3: Chọn ” Đăng nhập với mật khẩu “.

Bước 4: Chọn 3 người bạn đã liên lạc bằng Zalo để xác nhận nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập trên thiết bị này.

Sau đó chọn ” Trả lời “.

Bước 5: Kích hoạt tính năng báo tin nhắn mới trong trình duyệt.

Bước 6: Chọn ” Cho phép” để cho Zalo truy cập thông báo.

Đăng nhập bằng mã QR code

Cách này tuy cần 1 thiết bị di động đang sử dụng Zalo để thực hiện nhưng thao tác đăng nhập nhanh hơn cách 1, đặc biệt với những người dùng đã quên mật khẩu Zalo.

Bước 1: Chọn mục ” Với mã QR ” trên trang chủ.

Bước 2: Trên Zalo thiết bị di động chọn ” Thêm “.

Bước 3: Chọn hình mã QR để máy tiến hành quét mã.

Sau đó hướng camera về phía mã QR trên laptop.

Bước 4: Chọn ” Đăng nhập “.

Đăng nhập bằng cách gửi yêu cầu đăng nhập

Cách này nhanh và hiệu quả cho các bạn không rành về cách quét mã QR của cách 2.

Bước 1: Trên trang chủ bạn nhập số điện thoại vào.

Bước 2: Bạn chọn ” Gửi yêu cầu đăng nhập “.

Bước 3: Trong phần tin nhắn của Zalo bạn chọn ” Thực hiện đăng nhập “.

Sau đó chọn ” Đồng ý ” là hoàn tất quá trình đăng nhập Zalo trên trình duyệt web PC, laptop bằng cách gửi yêu cầu đăng nhập.

2. Hướng dẫn đăng nhập Zalo bằng trình duyệt trên máy tính

Đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu

Điền tên đăng nhập và mật khẩu.

Bước 2: Chọn ” Đăng nhập với mật khẩu “.

Bước 3: Chọn 3 người bạn đã liên lạc bằng Zalo để xác nhận nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập trên thiết bị này.

Sau đó chọn ” Trả lời “.

Bước 4: Kích hoạt tính năng thông báo tin nhắn mới trong trình duyệt. Chọn ” Bật thông báo” để cho Zalo truy cập thông báo.

Đăng nhập bằng mã QR code

Bước 1: Chọn mục ” Quét mã QR ” trên trang chủ.

Bước 2: Trên Zalo thiết bị di động chọn ” Thêm “.

Bước 3: Chọn hình mã QR để máy tiến hành quét mã.

Sau đó hướng camera về phía mã QR trên laptop.

Đăng nhập bằng cách gửi yêu cầu đăng nhập

Bước 1: Trên trang chủ bạn nhập số điện thoại vào.

Bước 2: Bạn chọn ” Đăng nhập không dùng mật khẩu “.

Bước 3: Trong phần tin nhắn của Zalo bạn chọn ” Thực hiện đăng nhập “.

Sau đó chọn ” Đồng ý ” là hoàn tất quá trình đăng nhập Zalo trên trình duyệt PC, Laptop bằng cách gửi yêu cầu đăng nhập.

Hướng dẫn cách sử dụng Zalo

Tắt thông báo “Đã xem” trên Zalo

Chặn tin nhắn từ người lạ

Đặt mã khóa Zalo

Đôi khi bạn cho những người bạn mượn điện thoại của mình. Vô tình họ vào ứng dụng chat Zalo của bạn, điều này có thể gây tâm lý không thoải mái hay đơn giản là bạn muốn bảo mật tài khoản của mình. Hiểu được điều đó Zalo đã bổ sung tính năng đặt mật khẩu bảo mật.

Cập nhật, đồng bộ danh bạ với Zalo

Việc làm này sẽ giúp các bạn biết được trong danh bạ của mình có những người nào cũng sử dụng Zalo và liên lạc với họ. Các thao tác như sau:

Chia sẻ cảm nghĩ (Status) bằng âm thanh

Nếu như trước đây các bạn chỉ quen chia sẻ cảm nghĩ hay cập nhật những thông tin trên các trang mạng xã hội bằng văn bản, thì tính năng chia sẻ trạng thái bằng âm thanh trên Zalo sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm mới.

Để sử dụng tính năng này, bạn truy cập chức năng Chia sẻ cảm nghĩ, chọn biểu tượng micro để ghi âm và chia sẻ lên Zalo.

Đăng xuất tài khoản Zalo

Kết bạn bằng QR Code

Tính năng quét mã QR sẽ giúp người dùng Zalo tìm được tài khoản của bạn bè và kết bạn một cách nhanh chóng mà không cần dùng đến số điện thoại:

Ẩn nhật ký của bạn bè

Thay đổi hình nền khung chat Zalo

Sử dụng Zalo trên máy tính hoặc nền web

Sau khi phát hành Zalo cho nền tảng Mobile, Zalo Group tiếp tục phát hành Zalo nền web và PC, giúp người dùng có thể thoải mái truy cập Zalo từ bất cứ thiết bị nào. Để đăng nhập Zalo nền web hoặc tải về máy tính sử dụng, bạn truy cập vào đây.

Gửi ảnh sang ứng dụng khác

Nếu trước đây, mỗi khi bạn muốn chỉnh sửa hoặc chia sẻ một ảnh từ Zalo thì bạn phải tải về và mở ứng dụng đó lên để thao tác. Việc này khá tốn thời gian và công sức của người dùng. Nhưng hiện nay, Zalo đã cho phép các bạn gửi hình ảnh từ Zalo sang ứng dụng khác một cách dễ dàng thông qua cách sau:

Khắc phục lỗi không nhận được thông báo

Khi sử dụng Zalo, người dùng thường gặp phải trường hợp không nhận được thông báo mà phần lớn nguyên nhân có thể do họ vô tình tắt đi. Để bật các thông báo trên Zalo, bạn thực hiện như sau:

zalo máy tính

zalo login

dangnhap zalo

zalo dung tren may tinh

len zalo bang may tinh

zalo dang ky tren may tinh

zalo dung cho may tinh

zalo ve may tinh mien phi

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Form Đăng Ký Và Đăng Nhập Đơn Giản Sử Dụng Css Và Javascript. trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!