Đề Xuất 12/2022 # Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Pivot Từ Các Hàng Được Hiển Thị / 2023 # Top 20 Like | Jetstartakeontheworld.com

Đề Xuất 12/2022 # Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Pivot Từ Các Hàng Được Hiển Thị / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Pivot Từ Các Hàng Được Hiển Thị / 2023 mới nhất trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khi bạn tạo bảng Pivot trong Excel, sẽ không có vấn đề gì nếu có các bộ lọc được áp dụng trong bảng dữ liệu nguồn. Bảng Pivot bao gồm tất cả các dữ liệu, cho dù nó ẩn hay không. Nhưng nếu bạn muốn tạo một bảng Pivot chỉ từ các hàng hiển thị danh sách được lọc, bạn có thể làm cách này.

Phiên bản Excel

Kỹ thuật này sử dụng các tính năng mới trong Excel trong Office 365. Hãy chắc chắn rằng phiên bản Excel của bạn có các chức năng mới, chẳng hạn như SORT và UNIQUE. 

Để kiểm tra các chức năng mới:

Chọn một ô trống, sau đó nhập: =SO

Nếu mẹo màn hình hiển thị SORT và SORTBY, bạn có các chức năng mới.

Bảng Excel được đặt tên

LƯU Ý : Nếu bảng dữ liệu nguồn của bạn có nhiều các bản ghi, nó có thể làm chậm sổ làm việc của bạn

Tạo bảng Pivot

Nếu tạo bảng Pivot từ bảng Sales_Data, nó sẽ bao gồm tất cả 100 bản ghi, không chỉ các bản ghi hàng hiển thị.

Tất cả các tên người bán hàng được liệt kê và tất cả các loại thông tin

Bảng Pivot từ danh sách đã lọc

Để tạo bảng Pivot chỉ từ các hàng hiển thị được lọc ta sẽ thực hiện các bước sau:

Thêm một cột mới trong bảng Sales_Data.

Trong cột đó sử dụng công thức để đánh dấu các hàng hiển thị

Trên một trang tính khác, hãy lấy các tiêu đề dữ liệu nguồn

Sử dụng chức năng mới để kéo các hàng có thể nhìn thấy từ bảng Sales_Data

Tạo một phạm vi giới hạn và đặt tên động, dựa trên dữ liệu đã kéo và các tiêu đề

Tạo bảng Pivot dựa trên phạm vi được đặt tên động

Đánh dấu các hàng đang hiển thị

Trong ô J3, nhập tiêu đề – Vis

Trong ô J4, bắt đầu công thức SUBTOTAL này, với 2 (Đếm) là số hàm:

= SUBTOTAL (2,

Sau đó, nhấp vào ô I4, có số lượng Orders và nhập dữ liêu .

= SUBTOTAL (2, [@ Orders])

Nhấn Enter, để thêm công thức cho tất cả các ô trong cột Vis (ngay cả các hàng bị ẩn)

Phương thức hoạt động

Tất cả các hàng hiển thị 1 là kết quả công thức trong cột J.

Nhưng, nếu bạn sử dụng các công thức để thực hiện COUNT và SUM cho cột J, bạn sẽ thấy các số đó khác nhau.

Có 100 số trong cột J, nhưng chỉ có 24 trong số đó là 1.

Hàm SUBTOTAL bỏ qua các giá trị bị ẩn bởi bộ lọc, do đó đối với các hàng không hiển thị, kết quả trong cột J bằng không. Ví dụ:

hàng 18 nó được hiển thị, vì vậy kết quả là 1

hàng 29 bị ẩn bởi bộ lọc, vì vậy nó trả về số 0

Đặt PivotTable trong 1 Sheet mới

Chúng ta sẽ tạo một bảng tính mới và xây dựng một nguồn mới cho bảng Pivot ở đó.

Chèn một bảng tính mới

Đặt tên cho trang tính – DataFiltered

Để tạo bảng Pivot dữ liệu cần các tiêu đề, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng các bảng từ bảng Sales_Data.

Trong ô A1 trên trang tính mới, nhập một dấu bằng

Chuyển đến trang FoodSales và nhấp vào ô A3, có ô tiêu đề đầu tiên trong bảng Sales_Data.

Nhấn Enter, để hoàn thành công thức

Tiếp theo, hãy làm theo các bước sau :

Chọn ô A1, có liên kết đến tiêu đề đầu tiên

Chỉ vào ở góc dưới bên phải của ô A1

Kéo qua cột J, để lấy phần còn lại của tiêu đề bảng Sales_Data

(Tùy chọn) Định dạng các ô tiêu đề bằng phông chữ đậm

Lấy dữ liệu đã lọc

Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng hàm Excel mới – Filter – để kéo các hàng hiển thị từ bảng Sales_Data

Chọn ô A2 và bắt đầu công thức:

=FILTER(

Đối số đầu tiên là mảng ( array ) – những gì chúng ta muốn lọc.

Nhập tên của bảng mà chúng ta muốn lọc – Sales_Data, sau đó nhập dấu phẩy

= FILTER (Sales_Data,

Đối số tiếp theo là bao gồm ( include ) – quy tắc của chúng ta sẽ ghi lại kết quả. Chúng ta muốn các hàng sẽ hiển thị trong cột Vis.

Chuyển đến trang FoodSales và nhấp vào đầu ô tiêu đề cột Vis

Tên bảng và tên cột được thêm vào công thức

= FILTER(Sales_Data, Sales_Data [Vis]

Nhập quy tắc của chúng ta cho cột đó: = 1

= FILTER (Sales_Data, Sales_Data [Vis] = 1

Nhập dấu ngoặc để kết thúc, sau đó nhấn Enter để hoàn thành công thức

Mảng động của dữ liệu được lọc

Mặc dù bạn chỉ nhập công thức vào ô A2, kết quả công thức sẽ nằm trong một mảng động.

Có một viền màu xanh mỏng xung quanh mảng động

Các ô trong mảng động

Nếu bạn bấm vào bất kỳ ô nào trong mảng động, trừ ô A2,

bạn có thể thấy công thức ở phông chữ màu xám nhạt trong thanh công thức

bạn không thể thay đổi công thức

Nếu bạn chọn ô A2, nơi nhập công thức, bạn có thể chỉnh sửa công thức, như thường lệ

Tạo PivotTable từ vùng được đặt tên động

Bây giờ chúng ta có các tiêu đề và dữ liệu được lọc, chúng ta sẽ tạo mộtphạm vi có tên động để sử dụng làm dữ liệu nguồn của bảng nguồn.

Để tham chiếu một mảng động trong công thức, hãy sử dụng ô bắt đầu của mảng, theo sau là dấu #

Trong ví dụ này, đây là tham chiếu mảng động:

DataFiltered!$A$2#

Trên thanh công cụ Excel, bấm vào tab Formulas, sau đó bấm lệnh Define Name

Đối với Tên, nhập: PivotUse

Phần Scope để Workbook

Trong phần Refers to, hãy nhập công thức OFFSET này:

= OFFSET (DataFiltered! $ A $ 2 #, – 1,0, ROWS (DataFiltered! $ A $ 2 #) + 1, COLUMNS (DataFiltered! $ A $ 2 #))

Nhấn OK, để hoàn thành tên

Công thức của OFFSET hoạt động như thế nào

Hàm OFFSET cho kết quả trong một phạm vi giới hạn:

Bắt đầu ở mảng động

Đi lên một hàng (-1)

Di chuyển trên 0 cột

Bao gồm số lượng hàng trong mảng động, cộng 1 cho hàng tiêu đề

Bao gồm số lượng cột trong mảng động

Nếu các bộ lọc trên bảng Sales_Data bị thay đổi, số lượng hàng trong mảng động sẽ thay đổi.

Phạm vi được đặt tên động của chúng ta PivotUse sẽ tự động điều chỉnh theo những thay đổi đó

Tạo bảng Pivot

Bước cuối cùng là tạo một bảng nguồn, dựa trên phạm vi được đặt tên động.

Chèn một trang tính mới và đặt tên là PivotVis

Chọn bất kỳ ô nào trên trang tính mới

Trên thanh công cụ Excel, bấm vào tab Chèn

Nhấp vào lệnh Bảng Pivot

Trong hộp thoại Tạo bảng Pivot, bấm vào hộp Bảng / Phạm vi và nhấn phím F3 trên bàn phím của bạn

Trong hộp thoại Paste name, bấm vào PivotUse và bấm OK

Đối với vị trí, chọn bảng PivotVis

Nhấn OK để tạo bảng nguồn.

Thêm trường ( Fields ) vào bảng Pivot

Tiếp theo, sử dụng Danh sách trường của bảng Pivot để thêm các trường mà bạn muốn hiển thị trong bảng Pivot.

Nếu bạn bao gồm các trường Rep và Category , bạn sẽ thấy rằng chúng chỉ bao gồm các mục từ các hàng hiển thị trong bảng Sales_Data.

Thay đổi Bộ lọc Sales_Data

Nếu bạn thay đổi các bộ lọc trong bảng Sales_Data, hãy đảm bảo làm mới bảng Pivot sau khi bạn thực hiện xong các thay đổi.

Ví dụ: lọc dữ liệu để nó chỉ hiển thị doanh số ở khu vực phía Đông.

Mảng động tự động cập nhật và hiện chỉ có 14 hàng trên trang tính đó.

Tuy nhiên, các bảng Pivot không tự động làm mới, vì vậy bạn có thể thực hiện bước đó theo cách thủ công.

Nhấp chuột phải vào bảng trụ và bấm Refresh

Sau khi làm mới, chỉ có các hồ sơ khu vực phía Đông được hiển thị. Riaz đã không có bất kỳ doanh số nào trong khu vực đó, vì vậy Smith là người duy nhất trong dữ liệu được lọc và trong bảng Pivot được làm mới.

Lấy tập tin mẫu

Để xem bảng Pivot từ danh sách được lọc Bấm vào đây.

Trong phần Tải xuống, hãy lấy tệp mẫu Dữ liệu Nguồn được Lọc . Tệp nén có định dạng xlsx và không chứa bất kỳ macro nào.

Đánh giá bài viết này

Hướng Dẫn Thay Đổi Tên Hiển Thị Trong Nhà Game Zing Play / 2023

Lập Trình Hiển Thị Và Quản Lý Các Form Con Trong Form Cha / 2023

Bạn đang nghiên cứu và làm việc với Windows Forms, bạn đang thiết kế một ứng dụng phần mềm quản lý, bạn đã có khái niệm “Form Cha” – “Form Con”. Tuy nhiên việc quản lý các Form con trong form cha thì chưa hẳn bạn nào cũng biết. Vậy tôi viết bài này để chia sẻ với các bạn cách quản lý Form cha con.

Trong bài viết này, tôi giả sử có 1 giao diện chính của một phần mềm quản lý nhân sự như sau:

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu các bước để thiết kế và xử lý Form cha con.

Bước 1: Bạn hãy thiết kế giao diện chính của phần mềm như trên, tên Form giả sử là frmMain. Bạn hãy chắc chắn rằng đã chọn thuộc tính: IsMdiContainer = True để thiết lập đây là Form cha.

Bước 2: Bây giờ tôi sẽ thêm vào Project 2 Form “Thêm nhân viên” (frmEmployee) và “Danh sách nhân viên” (frmListEmpoyee).

Form “Thêm nhân viên” (frmEmployee)

Form “Danh sách nhân viên” (frmListEmpoyee).

frmEmployee frm = new frmEmployee();

frm.MdiParent = this;

frm.Show();

frmListEmployee frm = new frmListEmployee();

frm.MdiParent = this;

frm.Show();

Chú ý, thuộc tính MdiParent dùng để thiết lập Form Cha của các Form này là frmMain

Chúng ta biết là trong Form Cha có thuộc tính MdiChildren trả về tập các Form Con đang hiển thị trong Form Cha. Trong frmMain bạn hãy viết phương thức sau:

Phương thức tiếp theo là ActiveChildForm:

Phương thức tiếp theo là ActiveChildForm dùng để “Kích hoạt” – hiển thị lên trên cùng các trong số các Form Con nếu nó đã hiện mà không phải tạo thể hiện mới.

Bước 6: Hãy sử dụng 2 phương thức trên để quản lý các Form Con như ý muốn

Hẳn là tôi không cần giải thích đoạn code trên các bạn đã hiểu ý nghĩa của nó.

Nếu bạn muốn quản lý nhiều Form Con như vậy thì hãy sử dụng 2 phương thức CheckExistForm và ActiveChildForm tương tự như trên.

Cách Sửa Lỗi Laptop Không Hiển Thị Danh Sách Wifi / 2023

Nguyên nhân khiến laptop không tìm thấy mạng Wifi

Laptop của bạn không tìm thấy mạng wifi thường dùng có thể là do 2 nguyên nhân:

Nguyên nhân thứ nhất: Do máy tính của bạn muốn kết nối với mạng khác.

Hướng dẫn cách sửa lỗi laptop không hiển thị danh sách Wifi

1. Máy tính không hiển thị mạng wifi mà bạn cần kết nối

Nếu laptop gặp sự cố như thế này bạn tiến hành làm như sau:

Bước 1: Đầu tiên, các bạn vào Control Panel và chọn Network and Internet

2. Khởi động lại Router Wifi

Một số trường hợp do xung đột trong bộ phát Router wifi nên laptop không thể nào kết nối wifi được. Để giải quyết trường hợp này bạn hãy thử khởi động lại Router wifi để giải quyết việc xung đột để laptop kết nối lại bình thường.

3. Kiểm tra nút tắt/ bật Wifi của laptop

Trong khi sử dụng máy tính xách tay có thể bạn đã vô tình hoặc ai đó không may ấn vào nút tắt/ bật wifi trên laptop của bạn. Lúc này bạn cần bật thiết bị dò wifi lên. Mỗi dòng máy sẽ có cách bật/ tắt khác nhau thông thường sẽ là ấn Fn +1, 2, 9…

4. Kiểm tra Driver của wifi xem có vấn đề gì không?

Một trong những cách sửa lỗi laptop không hiển thị danh sách wifi mà bạn không thể nào bỏ qua được đó chính là kiểm tra Driver. Thiếu driver hoặc xảy ra lỗi cũng là nguyên nhân khiến cho máy tính của bạn không thể nào kết nối wifi. Bạn tiến hành kiểm tra Driver trên máy bằng cách sau:

Bước 2: Lúc này, các bạn hãy quan sát xem có xuất hiện biểu tượng dấu chấm than hay không. Nếu có thì điều đó có nghĩa là máy của bạn chưa cài Driver.

5. Kiểm tra thử xem card Wifi có bị đơ không?

Bước 1: Vào mục Start chọn control panel

Bước 2: Chọn View network status and tasks

Bước 3: Chọn Change adapter settings để tiến hành reset card mạng cho wifi.

6. Laptop không hiển thị danh sách wifi do virus

Một trong những nguyên nhân khiến laptop không hiển thị danh sách wifi đó là do virus. Nguyên nhân chính khiến máy tính nhiễm virus là do bạn chưa cài đặt phần mềm diệt virus để bảo vệ. Do đó bạn cần phải cài đặt một phần mềm diệt virus cho máy tính của mình để tránh bị nhiễm độc hại.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Pivot Từ Các Hàng Được Hiển Thị / 2023 trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!