Đề Xuất 3/2023 # Cách Sửa Lỗi #Value! Khi Sử Dụng Một Số Hàm Cơ Bản Trong Excel # Top 3 Like | Jetstartakeontheworld.com

Đề Xuất 3/2023 # Cách Sửa Lỗi #Value! Khi Sử Dụng Một Số Hàm Cơ Bản Trong Excel # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Sửa Lỗi #Value! Khi Sử Dụng Một Số Hàm Cơ Bản Trong Excel mới nhất trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chữ VALUE nghĩa là giá trị. Lỗi #VALUE! là một lối rất chung chung, thường thể hiện một sự không đúng trong công thức bạn đang sử dụng (có thể là một phép tính cộng trừ cơ bản hoặc hàm) hoặc đối tượng bạn tham chiếu đến có gì đó không đúng.

Bài này chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cách sửa lỗi #VALUE! khi sử dụng một số hàm cơ bản.

Lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm AVERAGE và hàm SUM

Khi bạn tính tổng hoặc trung bình mà các ô tham chiếu đến có chứa lỗi #VALUE! thì kết quả sẽ báo về là

Hoặc bạn thay thế thủ công các giá trị lỗi bằng 0.

Lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK

Đây là các hàm có các vùng tham chiếu, nếu vùng tham chiếu đang nằm trên một file EXCEL khác đang bị đóng thì sẽ trả về lỗi #VALUE!

Ví dụ sau đây cho thấy file EXCEL có tên Book1 đã được đóng do đó hàm trả về lỗi #VALUE!

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng công thức mảng để giải quyết.

Nguyên nhân tiếp theo thường ít gặp hơn đó là tham số “điều kiện đếm” có số kí tự dài hơn 225 ký tự thì các hàm này sẽ trả về lỗi #VALUE!

Công thức tổng quát: =COUNTIF(vùng đếm, điều kiện đếm)

Lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm IF

Để khắc phục tình trạng này bạn có thể làm tương tự như cách khắc phục lỗi #VALUE! như ở hàm SUM và AVERGARE bằng hàm IFERROR

Lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm DAYS

Hàm DAYS có công thức chung là = DAYS(“ngày kết thúc”, “ngày khởi đầu”) công thức sẽ trả về số ngày bằng cách lấy “ngày kết thúc” – “ngày khởi đầu”.

Nếu đối số bạn nhập vào không phải là định dạng ngày (theo cài đặt của máy tính của bạn) thì sẽ trả về lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE! trong các hàm FIND/FINDB và SEARCH/SEARCHB

Cú pháp của các hàm này tổng quát là (“bạn muốn tìm gì”, “tìm ở đâu”, “tìm bắt đầu từ vị trí nào”)

Ví dụ: = FIND(“an”, “trần hòa an”, 1) ngĩa là tìm chữ “an” có trong “trần hòa an” và bắt đầu tìm ở ký tự đầu tiên. Kết quả sẽ trả về là 10, tức chữ “an” đứng ở vị trí số 10 trong chuỗi ký tự “trần hòa an”.

Nguyên nhân 1: nếu không tìm được giá trị nào thì hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!

Ví dụ: = FIND(“an”, “nguyễn trọng tín”, 1) sẽ trả về lỗi #VALUE! vì không tìm được chữ “an”

Nguyên nhân 2: trong công thức nếu không nhập “tìm bắt đầu từ vị trí nào” thì mặt định sẽ là 1, còn nếu nhập 0 thì lỗi #VALUE! sẽ được trả về.

Ví dụ: = FIND(“an”,”trần hòa an”,0)

Ví dụ: = FIND(“an”,”trần hòa an”,12) vì chuỗi “trần hòa an” chỉ có 11 ký tự nên giá trị trả về là lỗi #VALUE!

Nguyên nhân đối số col_index_num nhỏ hơn 1

Khó có tình huống nhập một số nhỏ hơn “1” để xác định cột giá trị trả về. Tuy vậy, điều này có thể xảy ra nếu đối số này là kết quả của một hàm Excel khác được lồng vào công thức dò tìm của bạn.

Vì vậy, nếu đối số col_index_num nhỏ hơn 1, công thức của bạn sẽ trả về lỗi #VALUE!

Nếu đối số col_index_num lớn hơn số cột trong bảng dữ liệu được chọn, công thức VLOOKUPtrả về lỗi #REF!

Trần Hòa An – chúng tôi

Cách Sử Dụng Hàm Left, Hàm Right Trong Excel

Hàm LEFT, Hàm RIGHT là 2 hàm thuộc các hàm xử lý chuỗi rất hay dùng đối với người sử dụng Excel.

– Trước tiên ta cần phải biết hàm LEFT được dùng để làm gì. Câu trả lời như sau: Hàm LEFT trong Excel được dùng để Trích ra “n” ký tự từ chuỗi Text kể từ phía bên trái. – Cấu trúc của hàm Left như sau:

n: Số ký tự cần trích ra từ chuỗi ký tự (Tham số này có thể có hoặc không. Nếu không có tham số, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Ví dụ: Trích ra 6 ký tự trong chuỗi “ketoanthienung.vn” từ phía bên trái.

Ta sẽ có công thức như sau: LEFT(“ketoanthienung.vn”,6) = ketoan

Các tham số trong hàm LEFT ở công thức này:

Text= “ketoanthienung.vn” (Vì ở dạng Text nên chuỗi phải đặt trong dấu ngoặc kép)

n = 6: Số ký tự sẽ trích ra Nếu trích ra 2 ký tự từ chuỗi đó ta sẽ được như sau: LEFT(“ketoanthienung.vn”,2) = ke Ví dụ từ công việc cụ thể: Dựa vào bảng Danh sách nhân viên của Công ty X, yêu cầu điền kết quả vào cột (Phân loại theo chức vụ) biết rằng cột này nhận 2 ký tự đầu của Mã số Nhân Viên.

Vì cột Phân loại theo Chức vụ nhận 2 chữ cái đầu của Mã số Nhân viên, nên áp dụng hàm xử lý chuỗi LEFT trong EXCEL, kết quả cho ô D3 như sau: D3 =LEFT(C3,2) Sao chép công thức xuống các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:

2. Cách sử dụng hàm Right trong Excel

Tương tự như hàm LEFT hàm RIGHT trong Excel được dùng để Trích ra “n” ký tự từ chuỗi Text kể từ phía bên phải. – Cấu trúc của hàm Right như sau:

n: Số ký tự cần trích ra từ chuỗi ký tự (Tham số này có thể có hoặc không. Nếu không có tham số, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Ví dụ: Trích ra 2 ký tự trong chuỗi “ketoanthienung.vn” từ phía bên phải.

Sao chép công thức bằng cách kéo xuống các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Round Để Làm Tròn Số Trong Excel

Hàm ROUND trong Excel tạo ra một công thức làm tròn bất kỳ giá trị nào thành một chữ số cụ thể. Ở đây, hàm ROUND được sử dụng để làm tròn số sang trái hoặc sang phải của dấu thập phân, đến số nguyên gần nhất, và làm tròn đến 10 hoặc 100.

Ghi chú: Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho Excel của Office 365, Excel 2019 và Excel 2016.

Công thức hàm ROUND trong Excel

Bạn có thể sử dụng hàm ROUND để làm tròn số trong Microsoft Excel. Số làm tròn không thay đổi định dạng hay thay đổi vị trí số thập phân xuất hiện trong bảng tính, mà công thức này chỉ làm thay đổi cách số xuất hiện trong bảng tính. Khi bạn làm tròn một số trong Excel, bạn chỉ thay đổi cách số xuất hiện và cách Excel lưu trữ số (Excel sẽ lưu số dưới dạng số làm tròn mới, giá trị số ban đầu bị loại bỏ).

Cú pháp của hàm ROUND là:

ROUND(number,num_digits)

Đối số Number chỉ định số sẽ được làm tròn. Đối số number có thể là một giá trị chỉ định (ví dụ 1234) hoặc tham chiếu ô (chẳng hạn như ô A3).

Đối số Num_digits là số chữ số mà đối số Number sẽ được làm tròn. Đối số Num_digits có thể là một giá trị được chỉ định hoặc tham chiếu ô tới một ô có chứa giá trị Num_digits.

Đối số 0 (không) sẽ làm tròn một số về một số nguyên và không lấy bất kỳ số thập phân nào.

Lấy ví dụ =ROUND(1234.4321,0) sẽ làm tròn số thành 1234.

Đối với num_digits dương (đối số lớn hơn 0) sẽ làm tròn số ở bên phải dấu thập phân. Ví dụ: =ROUND(1234.4321,2) sẽ được làm tròn thành 1234.43.

Đối số num_digits âm (đối số nhỏ hơn 0) sẽ làm tròn số ở bên trái số thập phân. Ví dụ: =ROUND(1234.4321,-2) sẽ được làm tròn thành 1200.

Chú ý: Khi bạn dùng hàm ROUND để làm tròn số trong Excel, nó sẽ tuân theo các quy tắc làm tròn thông thường. Đối với các giá trị nhỏ hơn 5, Excel làm tròn xuống số gần nhất. Đối với các giá trị từ 5 trở lên, Excel làm tròn lên số gần nhất.

Mẹo: Để làm tròn lên tất cả các số, bạn hãy sử dụng hàm ROUNDUP. Và để làm tròn xuống tất cả các số, hãy dùng hàm ROUNDDOWN.

Khi bạn muốn làm tròn một số trong Excel, hãy nhập giá trị đó làm đối số trong hàm ROUND.

Để hiển thị kết quả của một số được làm tròn:

Bước 1: Chọn một ô trong bảng tính sẽ chứa kết quả của công thức.Bước 2: Trong thanh công thức, nhập =ROUND. Trong lúc bạn gõ, Excel sẽ gợi ý các chức năng có thể. Nhấp đúp vào ROUND.

Cách làm tròn một cột số liệu trong Excel

Khi bạn có một bảng tính chứa đầy dữ liệu và bạn muốn làm tròn các cột số, hãy áp dụng hàm ROUND cho một ô, sau đó sao chép công thức này sang các ô khác.

Sử dụng hộp thoại Function Arguments để nhập chức năng hàm ROUND:

Cách Sửa Chữa Máy Phát Điện Với Một Số Lỗi Cơ Bản Thường Gặp

Máy phát điện được ứng dụng rất rộng rãi hiện nay. Vì thế vấn đề sửa chữa máy phát điện cũng từ đó được quan tâm đặc biệt. Trong đó hầu hết khi máy gặp sự cố trong quá trình hoạt động người dùng thường không biết phải làm sao.  Vậy hãy để chúng tôi mách bạn cách sửa chữa máy phát điện với một số lỗi cơ bản. Bạn có thể ghi nhớ và áp dụng để khắc phục ngay lỗi máy tránh gây ra những ảnh hưởng.

Cách sửa chữa máy phát điện không nổ

Đây là một trong những lỗi thường gặp khi bạn sử dụng máy. Vậy nếu gặp phải tình trạng này bạn có biết cách khắc phục như thế nào không? Về cơ bạn bạn hãy thực hiện theo các bước sau.

Xác định nguyên nhân khiến máy phát điện không nổ

Để đưa ra cách sửa chữa máy phát điện không nổ hiệu quả bạn cần xác định nguyên nhân. Nghĩa là bạn phải kiểm tra và xem xét cẩn thận vì sao máy phát điện lại không nổ.

Ngoài ra máy phát điện không nổ có thể do chất lượng nhiên liệu sử dụng không đạt chuẩn. Nguyên nhân thứ 3, hệ thống phun nhiên liệu của máy bị hao mòn, giảm chức năng. Hoặc máy cũng có thể không nổ do nhiên liệu vào xi lanh không đúng quy trình. Chẳng hạn như nguyên liệu vào quá sớm hay quá muộn.

Tiến hành sửa chữa tình trạng máy phát điện không nổ

Sau khi xác định chính xác nguyên nhân thì cách sửa chữa sẽ rất đơn giản. Bạn chỉ cần xem xét kỹ càng từng nguyên nhân một. Từ đó loại trừ đi khả năng máy phát điện không nổ từ các nguyên nhân. Cuối cùng chắc hẳn bạn sẽ tìm ra giải pháp phù hợp nhất với tình trạng lỗi của chiếc máy phát điện nhà mình.

Chẳng hạn bạn có thể tham khảo cách sửa chữa máy phát điện với lỗi nhiên liệu không vào xi lanh:

Kiểm tra tình trạng nhiên liệu của máy có đủ hay không

Kiểm tra van khóa đường ống dẫn nhiên liệu đã mở chưa

Kiểm tra van thoát cao áp, van bơm, bình lọc

Cách sửa chữa máy phát điện gặp lỗi nổ lộp bộp khi hoạt động

Máy phát điện sau thời gian sử dụng xuất hiện tiếng nổ lộp bộp. Cùng với đó kèm theo biểu hiện hoạt động không được tốt hay thiếu ổn định. Lúc này bạn cũng cần tìm cách sửa chữa máy phát điện để tránh để lâu dài hư hỏng nặng.

Chính xác bạn hãy tiến hành kiểm tra các hệ thống bầu lọc nhiên liệu trước tiên. Bởi vì có thể chiếc máy phát điện đang gặp phải vấn đề bụi bẩn bầu lọc hay không khí vào. Khi đó nếu đúng như thế thì bạn nên vệ sinh hoặc thay thế cái mới trong trường hợp cần thiết.

Chưa hết nếu vấn đề máy nổ thiếu ổn định lộp bộp không do bầu lọc thì bạn tiến hành bước tiếp theo. Đó là bạn kiểm tra pít tông bơm, van cao áp, thanh răng, khớp nối cục bộ,…Chỉ cần bạn xem xét từng bộ phận một thì có thể xác định đúng nguyên nhân gây lỗi. Từ đó bạn thực hiện khắc phục nguyên nhân được chỉ ra là được.

Cách sửa chữa máy phát điện xả khói khi hoạt động

Cách sửa chữa máy phát điện có khói khi hoạt động cũng không quá phức tạp. Thế nhưng điều quan trọng là bạn phải xác định được nguyên nhân của vấn đề.

Trong đó đầu tiên bạn cần hiểu mối quan hệ giữa nguyên nhân và màu của khói xả của máy. Cụ thể với máy xả khói màu trắng hay xanh thì lỗi khá đơn giản. Chính xác có thể chiếc máy của bạn chỉ đang gặp sự cố về nhiên liệu. Trong đó ví dụ như nhiên liệu bị trộn lẫn với nước hoặc dầu. Khi đó bạn chỉ cần thay đổi nguồn cung cấp nhiên liệu máy phát điện là được.

Tiếp theo có trường hợp máy phát điện xả khói màu đen hay xám. Lúc này đòi hỏi bạn phải tiến hành các bước kiểm tra phức tạp hơn. Đó là đầu tiên bạn hãy kiểm tra vấn đề nhiên liệu của máy. Bạn hãy đảm bảo chất lượng nhiên liệu tốt và vừa đủ để máy hoạt động.

Đồng thời nếu máy không gặp phải lỗi do nguyên liệu thì khi ấy tình trạng khói đen xuất phát từ động cơ máy. Chi tiết hơn có thể động cơ máy phát điện đang gặp vấn đề kỹ thuật. Lúc này bạn hãy tìm cách khắc phục các lỗi động cơ là được.

Cách đơn giản để kiểm tra và sửa máy phát điện:

Tiểu kết

Bạn có thể thấy cách sửa chữa máy phát điện với một số lỗi cơ bản khá đơn giản. Tuy nhiên để đảm bảo tự mình thực hiện được các cách trên đòi hỏi bạn phải có những kiến thức về máy phát điện. Vậy giải pháp nào an toàn, hiệu quả và nhanh nhất nếu bạn là người dùng hàng thường? Đơn giản bạn chỉ cần tìm đến dịch vụ sửa chữa tại Has Power. Cụ thể bạn hãy truy cập Website https://suamayphatdienvn.com/ để biết thêm các thông tin chi tiết.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Sửa Lỗi #Value! Khi Sử Dụng Một Số Hàm Cơ Bản Trong Excel trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!