Đề Xuất 3/2023 # Cách Sử Dụng Hàm Lấy Ngày Tháng Năm Hiện Tại Trong Excel # Top 12 Like | Jetstartakeontheworld.com

Đề Xuất 3/2023 # Cách Sử Dụng Hàm Lấy Ngày Tháng Năm Hiện Tại Trong Excel # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Sử Dụng Hàm Lấy Ngày Tháng Năm Hiện Tại Trong Excel mới nhất trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Để tiến hành lấy được giá trị Số năm từ một đối tượng thời gian nào đó thì chúng ta có thể dùng hàm YEAR trong Excel.

Cấu trúc của hàm YEAR như sau:

=YEAR(serial_number)

Trong ví dụ bên dưới, chúng ta cùng xem cách dùng hàm YEAR và kết quả thu được sẽ là:

Như vậy bạn có thể thấy: Dù cho giá trị thời gian viết được set dưới định dạng nào thì hàm YEAR vẫn sẽ lấy đúng số Năm nằm trong giá trị thời gian đó.

Giả sử: Để có thể xác định năm hiện tại là năm nào thì bạn thực hiện kết hợp hàm YEAR với hàm TODAY như bên dưới:

=YEAR(TODAY())

Kết quả của hàm YEAR lúc này sẽ ra một giá trị có loại dữ liệu là dạng Number chứ không phải dạng thời gian.

HÀM MONTH ĐỂ LẤY GIÁ TRỊ THÁNG TỪ MỘT ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN

Để thực hiện lấy được giá trị Số Tháng từ một đối tượng thời gian thì bạn có thể dùng hàm MONTH trong Excel.

Cấu trúc của hàm MONTH

=MONTH(serial_number)

Trong đó serial_number được biết đến là một giá trị về thời gian, là dữ liệu dạng số, chứ không phải dạng Text

Xét một số ví dụ được áp dụng hàm tách số tháng từ 1 giá trị thời gian như bên dưới:

Kết quả của hàm MONTH cho ra là một giá trị có loại dữ liệu là dạng Number, chứ không phải dạng thời gian.

HÀM DAY ĐỂ LẤY GIÁ TRỊ NGÀY TỪ MỘT ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN

Tương tự như hàm YEAR, thì hàm MONTH ở trên, hàm DAY sẽ giúp bạn xác định số Ngày từ một giá trị thời gian trong Excel.

Cấu trúc hàm DAY như sau:

=DAY(serial_number)

serial_number được biết đến là một giá trị thời gian, dữ liệu dạng số.

Kết quả của hàm DAY cho ra một giá trị có loại dữ liệu là dạng Number, chứ không phải dạng thời gian.

Để tiến hành tạo ra một giá trị thời gian thì bạn phải sử dụng hàm DATE. Hàm Date có công dụng xác định ra một giá trị thời gian có đầy đủ Ngày, Tháng, Năm và sẽ được viết đúng định dạng chuẩn là Thời gian.

Cấu trúc của hàm DATE như sau:

=DATE(year, month, day)

Một số ví dụ cho việc ứng dụng hàm Date để giúp tạo ra giá trị biểu diễn thời gian:

Trong kết quả tại D4 và D5 có đã có dùng hàm IF để biện luận giá trị năm. Nếu như số năm nhỏ hơn hay bằng 18 (năm hiện tại là 2018) thì sẽ coi năm đó thuộc vào năm 2000 trở đi. Còn nếu không phải thì sẽ tính cho những năm thuộc 1900 đến trước 2000

Kết quả tại D3 có dùng hàm TEXT kết hợp với hàm DATE để giúp thay đổi cách định dạng giá trị ngày theo ý muốn của bạn.

Đánh giá bài viết

Cách Sử Dụng Hàm Left, Hàm Right Trong Excel

Hàm LEFT, Hàm RIGHT là 2 hàm thuộc các hàm xử lý chuỗi rất hay dùng đối với người sử dụng Excel.

– Trước tiên ta cần phải biết hàm LEFT được dùng để làm gì. Câu trả lời như sau: Hàm LEFT trong Excel được dùng để Trích ra “n” ký tự từ chuỗi Text kể từ phía bên trái. – Cấu trúc của hàm Left như sau:

n: Số ký tự cần trích ra từ chuỗi ký tự (Tham số này có thể có hoặc không. Nếu không có tham số, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Ví dụ: Trích ra 6 ký tự trong chuỗi “ketoanthienung.vn” từ phía bên trái.

Ta sẽ có công thức như sau: LEFT(“ketoanthienung.vn”,6) = ketoan

Các tham số trong hàm LEFT ở công thức này:

Text= “ketoanthienung.vn” (Vì ở dạng Text nên chuỗi phải đặt trong dấu ngoặc kép)

n = 6: Số ký tự sẽ trích ra Nếu trích ra 2 ký tự từ chuỗi đó ta sẽ được như sau: LEFT(“ketoanthienung.vn”,2) = ke Ví dụ từ công việc cụ thể: Dựa vào bảng Danh sách nhân viên của Công ty X, yêu cầu điền kết quả vào cột (Phân loại theo chức vụ) biết rằng cột này nhận 2 ký tự đầu của Mã số Nhân Viên.

Vì cột Phân loại theo Chức vụ nhận 2 chữ cái đầu của Mã số Nhân viên, nên áp dụng hàm xử lý chuỗi LEFT trong EXCEL, kết quả cho ô D3 như sau: D3 =LEFT(C3,2) Sao chép công thức xuống các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:

2. Cách sử dụng hàm Right trong Excel

Tương tự như hàm LEFT hàm RIGHT trong Excel được dùng để Trích ra “n” ký tự từ chuỗi Text kể từ phía bên phải. – Cấu trúc của hàm Right như sau:

n: Số ký tự cần trích ra từ chuỗi ký tự (Tham số này có thể có hoặc không. Nếu không có tham số, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Ví dụ: Trích ra 2 ký tự trong chuỗi “ketoanthienung.vn” từ phía bên phải.

Sao chép công thức bằng cách kéo xuống các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel

1. Giới thiệu về hàm chia trong bảng tính Excel

Hàm chia trong phần mềm văn phòng tính toán Excel cũng giống như các hàm công và nhân dùng để thực hiện các phép tính và công việc tính toán số liệu trong Excel nhanh gọn nhưng cũng đảm bảo độ chính xác cao.

Phép chia trong excel về cơ bẩn cũng không khác gì phép tính chia thông thường mà chúng ta vẫn thực hiện cả, tuy nhiên trong Excel thì bạn sẽ phải thay đổi dấu chia bình thường là ” : ” thành dấu gạch chéo “/ ” như vậy thì excel mới có thể đọc lệnh và thực hiện được lệnh.

2. Công thức tính hàm chia cơ bản trong Excel

Công thức chia một số trong Excel khá đơn giản lấy số bị chia chia cho số chia theo công thức= ô bị chia/ ô số chia.

Chúng ta áp dụng hàm chia trong bảng tính Excel trong bảng số liệu Excel như sau:

Bước 1: Ở cột Giá tiền 1 sp bạn chọn ô đầu tiên của cột là ô F2. Sau đó bạn sẽ kích đúp chuột vào để xuất hiện dấu nháy chuột.

Bước 3: Sau khi nhập lệnh xong bạn sẽ kết thúc thao tác bằng cách nhấn phím Enter. Lúc này kết quả của phép tính sẽ được hiển thị như sau:

3. Cách sử dụng hàm Mod xác định phần số dư của phép chia

Tác dụng của hàm MOD là lấy phần số dư của 1 phép chia. Cú pháp thực hiện của hàm MOD như sau: =MOD(number, divisor)

Trong đó:

Number: số bị chia (tử số)

Divisor: số chia (mẫu số)

Về nguyên tắc của phép chia thì mẫu số không được bằng 0, do đó Divisor phải khác 0. Nếu bằng 0 thì sẽ xuất hiện lỗi #DIV/0

Để xác định phần số dư của phép chia 7 chia 3, ta có công thức MOD(7,3) cho kết quả = 1. Nếu bạn đặt số 7 vào ô vị trí A3, số 3 vào ô vị trí B3 thì ta sẽ có kết quả D3=MOD(A3,B3)=1

Tương tự như vậy nếu bạn đem 1548 chia cho 15 thì sẽ thu được kết quả dư 3

Ngoài ra hàm MOD còn có thể ứng dụng trong việc xác định thời gian rất hiệu quả cụ thể như tính toán xem: tính theo tuần, theo tháng và có lẽ bao nhiêu ngày.

4. Cách sử dụng hàm QUOTIENT để xác định phần nguyên của phép chia

Để xác định phần nguyên của phép chia thì bạn sẽ có 2 cách: Sử dụng hàm INT và dùng hàm QUOTIENT. Nhưng về bản chất thì hàm QUOTIENT mới đúng là hàm xác định được phần nguyên của phép chia.

Hàm INT có tác dụng là làm tròn 1 số xuống phần nguyên nhỏ hơn. Do đó tính chất, kết quả khá giống với việc có thể lấy phần nguyên của phép chia. Nhưng sẽ có một số trường hợp cách làm này sẽ không cho ra kết quả không đúng, ví dụ với phép chia ra số âm.

Cấu trúc hàm QUOTIENT như sau:

=QUOTIENT(numerator, denominator)

Trong đó:

Numerator: số bị chia (tử số)

Denominator: số chia (mẫu số)

Ví dụ:

Ngoài ra bạn cũng cần chú ý khi sử dụng thì hàm QUOTIENT và hàm INT cũng có thể thay thế cho nhau:

Hàm QUOTIENT chính xác là hàm tính ra phần nguyên của 1 phép chia.

Hàm INT là hàm làm tròn số xuống của phần nguyên nhỏ hơn.

Hàm INT cho ra kết quả giống với QUOTIENT khi xét phép chia số dương (số lớn hơn 0) do đó chúng có thể thay thế cho nhau được trong trường hợp này.

Hàm INT hay được ứng dụng hơn do tên hàm ngắn và dễ viết hơn QUOTIENT mà lại có thể dùng thay cho QUOTIENT được. Tuy nhiên với phép chia số âm (ít gặp) thì bắt buộc bạn phải dùng với hàm QUOTIENT mới ra được kết quả đúng.

Hướng Dẫn Cách Kéo Ngày Tháng Năm Trong Excel Mới Nhất 2022

Cách kéo ngày tháng năm trong excel là một trong những mẹo mà khi bạn sài excel cần phần phải biết. Thứ nhất là để tiết kiệm thời gian . Thứ 2 có thể giúp bạn nhanh gọn lẹ trong công việc mà không cần phải tồn thời gian chỉnh sửa nhiều lần. Hôm nay chúng tôi sẽ Hướng dẫn cách kéo ngày tháng năm trong excel 

Bạn đủ sức điền thông tin ngày tháng vào một ô trên Excel bằng rất nhiều mẹo, gợi ý giống như 1/1/2015 hay 1-Jan-2015, hoặc 1-Jan, January 1, 2015. Khi bạn điền thông tin như vậy vào một ô trên Excel, Excel sẽ biết rằng bạn đang điền thông tin ngày tháng và tự động ứng dụng định dạng ngày tháng cho thông tin bạn vừa điền. Thông thường, Excel sẽ định hướng thông tin đó dựa trên định hướng ngày tháng mặc định trên Windows, nhưng đôi khi nó sẽ giống y hệt những gì bạn mới điền vào.

Khi bạn điền thông tin ngày, tháng, giờ, Excel sẽ nhận biết và tự động căn lề phải cho các thông tin, trái ngược với việc căn lề trái khi bạn nhập thông tin dưới dạng chữ.

Hướng dẫn

điền ngày, tháng, giờ

cho đến nay

trên Excel:

Tại Excel, bạn đủ sức điền thông tin ngày, tháng, giờ bây giờ dưới dạng trị giá tĩnh hoặc trị giá động.

Xem thêm: định hướng thời gian trong Excel & mẹo sử dụng hàm NOW và TIME để chèn thời gian

Các phím tắt để điền ngày tháng, năm, giờ vào Excel ( như một timestamp )

Giống như vậy, nếu mục đích của bạn là là điền ngày, tháng, giờ cho đến nay giống như một trị giá tĩnh mà không auto cải tiến vào những ngày kế tiếp, bạn có thể dùng những phím tắt sau đây:

Ctrl + ; phím tắt để điền ngày tháng 

hiện tại

 vào trong ô

Ctrl + Shift + ; phím tắt để điền thời gian 

bây giờ

 vào ô

Phương pháp điền ngày tháng và giờ,

có thể

tự động

cải tiến

Nếu bạn mong muốn điền thông tin ngày tháng hiện nay vào Excel mà đủ nội lực auto update, bạn đủ sức dùng một trong hai tính năng sau của Excel:

=TODAY() – điền thông tin ngày tháng vào ô

=NOW() – điền thông tin ngày, tháng và giờ 

ngày nay

 vào ô

Khác như những cách sử dụng tắt, hai tính năng TODAY và NOW sẽ luôn luôn cập nhật ngày, tháng và giờ mới nhất trong file Excel của bạn.

Khi sử dụng tính năng TODAY và NOW của Excel, hãy luôn lưu ý rằng:

Thông tin ngày, tháng và giờ sẽ 

không

cập nhật

liên tục

 mà chỉ 

cập nhật

 khi file tắt đi và 

mở

 lại, hoặc khi có một lệnh chứa 

tính năng

 đó hoạt động.

Chức năng

 này sẽ 

quét

 thông tin ngày, tháng, giờ 

ngày nay

 dựa trên 

nền tảng

 đồng hồ trên máy tính của bạn.

Cách điền ngày, tháng và giờ như một timestamp không đổi :

Để sử dụng được việc này, cúng ta sẽ sử dụng mẹo IF với tham chiếu vòng: =IF(B2=”yes”, IF(C2=”” ,NOW(), C2), “”) Trong cách thức này, cột B là cột Delivery, còn C2 là ô mà bạn điền phương pháp và là ô sẽ chứa timestamp.

Ở trong công thức trên, bí quyết IF trước nhất sẽ xác nhận tại ô B2 có từ “Yes” (hay bất cứ một từ nào không giống mà bạn định sử dụng), và khi từ đó xuất hiện, nó sẽ kích hoạt công thức IF thứ 2, hoặc trả lại một dãy trống. công thức IF thứ 2 là một phương pháp vòng khiến cho NOW sẽ trả lại thông tin ngày tháng bây giờ nếu C2 chưa có giá trị nào được điền vào trong đó, chính do đó sẽ bảo toàn tất cả những timestamp đang tồn tại.

Nếu bạn mong muốn timestamp xuất hiện không phụ thuộc là bạn sẽ điền gì vào B2 (chữ, số hay ký hiệu), hãy xây dựng mẹo IF đầu tiên để nó công nhận những ô có dữ liệu:

Mẹo

auto

lấp đầy thông tin ngày tháng vào cột trong Excel

Nếu bạn cần điền ngày tháng vào một dãy các ô trong hàng hoặc cột, bạn đủ sức sử dụng tool auto của Excel mang tên AutoFill.

Cách điền một dãy ngày tháng theo thứ tự tăng dần theo ngày :

Để điền ngày tháng vào trong một cột hoặc một hàng và những thông tin đó được xếp theo thứ tự gia tăng dần theo ngày, bạn đủ nội lực thực hiện theo các bước sau:

Điền 

ngày lập nghiệp

 vào ô 

trước nhất

 trên Excel.

Tự động điền các ngày, các tháng hoặc các năm

Có hai hướng dẫn mà bạn đủ sức điền auto ngày, tháng, năm vào một cột.

2. Một phương pháp sử dụng nữa là điền ngày lập nghiệp vào ô trước tiên, lựa chọn ô đó, nhấn chuột phải và kéo Fill Handle xuống cho đến ô cuối cùng bạn muốn điền ngày tháng, sau đó thả chuột. Khi đó Excel sẽ hiện ra thực đơn và bạn có thể nhấn vào chọn thêm vào cho mình.

Auto điền ngày tháng theo khoảng mẹo nhất định :

Điền 

ngày đầu tiên

 vào một ô bất kỳ.

lựa chọn

 ô đó, 

nhấn

 chuột phải vào fill handle, 

dẫn

 xuống đến ô cuối cùng mà bạn 

muốn

 điền ngày tháng và thả chuột.

Trong bảng 

menu

chọn

 Series.

Cách điền ngày tháng theo một cách ngẫu nhiên trong Excel :

Tiếc là trong thời điểm bây giờ, Excel không cung cấp tool để bạn đủ sức auto điền ngày tháng ngẫu nhiên vào Excel. bên cạnh đó, Học Excel Trực tuyến – anh Nguyễn Đức Thanh có 1 video để giúp bạn giải quyết được chủ đề này, bạn hãy theo dõi phương pháp sử dụng trong video sau đây:

Đây là những mẹo bạn đủ nội lực thực hiện để điền ngày tháng vào Excel. Hy vọng bài viết này vừa mới phân phối những tool, phím tắt, phương pháp cần thiết và hữu ích cho bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo.

Các bài viết khác về ngày tháng trong Excel:

Phương pháp

sử dụng

 hàm DATE trong Excel

Mẹo

 cộng trừ ngày, tháng, năm trong Excel

Cách

 tính tuổi theo ngày sinh trong Excel

Bài viết trên là hướng dẫn cách kéo ngày tháng năm trong excel do chúng tôi tổng hợp lại. Mong bài viết trên có thể giúp các bạn nhanh gọn trong công việc và giúp tiện lợi hơn không cần phải mất thời gian để chỉnh sửa nhiều !

Nguồn: https://blog.hocexcel.online/

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Sử Dụng Hàm Lấy Ngày Tháng Năm Hiện Tại Trong Excel trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!