Đề Xuất 1/2023 # Bảng Tổng Hợp Trong Excel # Top 4 Like | Jetstartakeontheworld.com

Đề Xuất 1/2023 # Bảng Tổng Hợp Trong Excel # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bảng Tổng Hợp Trong Excel mới nhất trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đôi khi các bảng tính có thể rất lớn. Khi tiếp cận một tập hợp dữ liệu lớn, được dàn dựng trên các hàng và cột dường như vô tận, được đặt trong một phông chữ nhỏ khiến bạn phải đặt câu hỏi với bác sĩ đo thị lực của mình, thật khó để biết ai có thể rút ra bất kỳ điều gì có ý nghĩa. Pivot Tables ở đây để giải quyết vấn đề đó.

Bảng Pivot là gì?

“Bảng A trục là một bảng thống kê tóm tắt các dữ liệu của một bảng bao quát hơn. Bản tóm tắt này có thể bao gồm tổng, trung bình hoặc các thống kê khác mà bảng tổng hợp nhóm lại với nhau theo một cách có ý nghĩa. ” -Wikipedia

Làm cách nào để tạo Bảng tổng hợp?

Chọn dữ liệu bạn muốn phân tích bằng cách đánh dấu dữ liệu đó trong bảng tính của bạn.

Khi bạn đã chọn dữ liệu, hãy chuyển đến tab “Chèn” trên ruy-băng và nhấp vào “Bảng tổng hợp”.

Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên xác minh tập dữ liệu của mình. Bạn cũng có thể chọn vị trí bạn muốn Bảng Pivot hiển thị.

Khi bạn nhấp vào “OK”, bạn sẽ được đưa đến Bảng Pivot của mình. Bảng Pivot bắt đầu dưới dạng một trang trống với các trường từ tập dữ liệu của bạn ở phía bên phải của trang. Đây là các lựa chọn của các trường để hiển thị.

Sử dụng các trường đó để tùy chỉnh dữ liệu để bạn nhận được thông tin mình muốn. Ví dụ: tập dữ liệu của chúng tôi chứa các loại thông tin sau:

Đại diện Bán hàng

quận

Mục

Số Lượng

Sử dụng danh sách trường, chúng tôi có thể chọn xem bất kỳ hoặc tất cả các mục này. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chọn mọi thứ trừ “Quận”. Khi chúng ta nhấp vào các lựa chọn trường, chúng sẽ tự động hiển thị trong bảng.

Như bạn có thể thấy, Excel cố gắng đoán cách chúng tôi muốn thông tin được hiển thị. Nó cho chúng tôi “Đại diện bán hàng” là cấp cao nhất của chúng tôi vì chúng tôi đã chọn nó trước. “Mục” là cấp độ tiếp theo xuống, được chọn thứ hai. “Số lượng” được hiển thị dưới dạng giá trị vì tất cả các trường trong “Số lượng” đều là số.

Nếu chúng ta muốn thay đổi điều này, chúng ta có thể thao tác chế độ xem bằng cách kéo và thả các trường của tôi vào các lựa chọn hiển thị ở phía dưới bên phải của màn hình.

Nếu chúng ta muốn thấy “Mặt hàng” ở cấp cao nhất và “Đại diện bán hàng” ở cấp thứ hai, thì chúng ta có thể kéo “Mặt hàng” lên.

Điều này thay đổi bảng của chúng tôi thành nhóm đầu tiên theo “Mặt hàng” và tiếp theo là “Đại diện bán hàng”.

Nếu chúng tôi muốn xem các trường “Mục” trong cột thay vì hàng, chúng tôi sẽ kéo “Mục” vào “Nhãn cột”.

Đây là cách bảng thay đổi.

Pivot Tables cũng cho phép bạn thiết lập cơ chế lọc. Giả sử chúng tôi muốn có thể lọc tập dữ liệu của tôi theo quận. Để làm điều đó, trước tiên chúng ta cần chọn “Quận”.

Nó tự động mặc định thành “Nhãn hàng”. Để đặt nó làm bộ lọc của mình, tôi cần kéo nó vào “Bộ lọc Báo cáo”.

Bây giờ chúng tôi có khả năng lọc theo “Quận” từ đầu báo cáo của tôi. Chúng tôi thậm chí có thể chọn nhiều quận nếu chúng tôi nhấp vào hộp kiểm cho phép chúng tôi làm như vậy.

Làm cách nào để thay đổi Pivot Table của tôi?

Thực hiện các điều chỉnh cho Pivot Table của bạn thật dễ dàng. Chỉ cần sử dụng các công cụ ở bên phải màn hình của bạn.

Để bỏ chọn một trường, hãy bỏ chọn nó. Để di chuyển nó, hãy kéo nó đến một khu vực khác.

Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể không thấy các công cụ của mình. Nếu thiếu các công cụ Pivot Table, bạn luôn có thể lấy lại chúng bằng cách bấm vào vùng của chính bảng đó.

Làm cách nào để thay đổi cách “Giá trị” hiển thị?

Phần “Giá trị” được mặc định là “tổng”.

Nếu bạn muốn xem một giá trị khác, bạn có thể thay đổi giá trị này bằng cách nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh nhãn trường. Từ đó, hãy nhấp vào “Cài đặt trường giá trị…”.

Từ đây, bạn sẽ có khả năng chọn cách bạn muốn dữ liệu được tóm tắt. Bạn cũng có thể tùy chỉnh tên.

Nếu muốn, bạn có thể sử dụng tùy chọn “Hiển thị giá trị dưới dạng” để xem tỷ lệ phần trăm.

Bạn cũng có thể thay đổi cách bạn xem các giá trị bằng cách nhấp chuột phải vào tiêu đề cột. Điều này cho phép bạn xác định cách bạn muốn các giá trị của mình được tóm tắt hoặc hiển thị.

Tùy thuộc vào những gì bạn yêu cầu, một trang tính mới sẽ mở ra với các chi tiết như được hiển thị bên dưới hoặc thông tin sẽ hiển thị trong bảng hiện có của bạn.

Làm cách nào để đảm bảo bảng tổng hợp của tôi được cập nhật?

Đôi khi bạn có thể cần thêm thông tin vào bảng tính để điền vào bảng tổng hợp của mình. Để làm mới bảng tổng hợp của bạn để nó cung cấp cho bạn thông tin cập nhật nhất, hãy chuyển đến công cụ bảng tổng hợp của bạn, nhấp vào “Tùy chọn” và sau đó nhấp vào nút “Làm mới”. (Bạn cũng có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng Alt-F5 làm phím tắt.)

Làm cách nào để sử dụng tính năng nhóm để phân tích dữ liệu của tôi?

Bây giờ bạn có thể tạo một bảng cơ bản, bạn có thể muốn có thể phân tích thông tin của mình bằng cách đặt nó vào các nhóm phù hợp với bạn. Ví dụ: giả sử các đại diện bán hàng trong ví dụ trước đó của chúng tôi làm việc ở hai khu vực khác nhau. Chúng tôi muốn có thể so sánh số lượng bán hàng giữa hai khu vực. Để làm điều này, chúng tôi sẽ sử dụng chức năng nhóm thủ công.

Điều đầu tiên bạn cần làm là xác định các nhóm của bạn. Trong ví dụ của tôi, Alonzo, Carla và Deidre ở Vùng 1 còn Bob và Sophie ở Vùng 2. Để chọn nhóm, hãy nhấp vào thành viên đầu tiên trong nhóm của bạn, sau đó giữ ‘Ctrl’ và nhấp vào các thành viên khác.

Tiếp theo, nhấp chuột phải vào một trong các thành viên trong nhóm của bạn. Bây giờ hãy nhóm chúng lại.

Nhóm 1 hiện đã được thiết lập. Sử dụng cùng một phương pháp, tạo nhóm thứ hai của bạn.

Các đại diện bán hàng hiện được nhóm theo khu vực. Bạn có thể đổi tên các vùng bằng cách nhấp vào trường tên và nhập bất cứ thứ gì bạn muốn.

Tuy nhiên, điều này không giúp phân tích ngày tháng. Để so sánh hai khu vực, bạn có thể muốn xem “Tổng số lượng” cho mỗi nhóm. Để làm điều này, hãy nhấp chuột phải vào tiêu đề nhóm của bạn và nhấp vào “Tổng phụ”.

Ngay cả khi bạn chỉ sử dụng tùy chọn này cho một trong các nhóm, nó sẽ cho phép bạn xem tổng phụ của các nhóm khác.

Sau khi phân tích xong dữ liệu của mình, bạn có thể hủy nhóm bằng cách nhấp chuột phải một lần nữa và chọn “Hủy nhóm”.

Làm cách nào để chuyển bảng tổng hợp của tôi thành biểu đồ?

Khi bạn đã tạo bảng tổng hợp của mình, bạn có thể biến nó thành biểu đồ bằng cách nhấp vào trong bảng, nhấp vào “Chèn” và chọn loại biểu đồ bạn muốn.

Bạn cũng có thể tạo biểu đồ khi lần đầu tiên thiết lập bảng tổng hợp của mình bằng cách nhấp vào PivotChart khi bạn tạo bảng lần đầu tiên thay vì PivotTable. Thao tác này sẽ tạo cả bảng và biểu đồ cho bạn.

Đó là mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu với bảng tổng hợp. Hy vọng rằng công cụ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dữ liệu của mình. Hãy thử chạy một vài báo cáo và biến chúng thành bảng tổng hợp. Bạn có thể tìm ra điều gì đó về dữ liệu của mình mà trước đây bạn chưa nhận thấy!

Hãy nhớ rằng, nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có câu hỏi về việc báo cáo, bạn luôn có thể liên hệ với Nhóm HMIS tại Thương mại.

Chia sẻ bài viết này

Cách Làm Bảng Nhập Xuất Tồn Trên Excel Theo Mẫu File Tổng Hợp

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho dùng để theo dõi về tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng mặt hàng trong từng kỳ báo cáo, tổng hợp phần giá trị từ các bảng kê, sổ, thẻ chi tiết nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa, nhằm đối chiếu với số liệu tài khoản 152, 153,155,156 trên Sổ Cái hoặc Nhật Ký Sổ Cái. Ngoài ra, bảng tổng hợp nhập xuất tồn còn dùng để tính ra đơn giá xuất kho đối với các công ty áp dụng cách tính đơn giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ.

1. Mẫu bảng tổng hợp nhập xuất tồn trên Excel:

Nếu công ty các bạn có phát sinh xuất nhập các loại hàng tồn kho khác như: Nguyên Vật Liệu, Thành Phẩm, dụng cụ thì cũng sử dụng mẫu này nhưng cần lưu ý là khi lập hay in báo cáo ra thì mỗi bảng tổng hợp nhập xuất tồn chỉ để thể hiện cho 1 loại hàng tồn kho (theo 1 số hiệu tài khoản kế toán tương ứng)

(Tức là phải báo cáo riêng từng loại hàng tồn kho).

Còn khi làm bảng tính trên Excel thì các bạn có thể thực hiện tổng hợp riêng từng loại hàng tồn kho vào từng bảng hoặc tổng hợp tất cả hàng tồn kho vào 1 bảng và tạo bộ lọc (theo mã tài khoản) để chọn xem từng loại hàng tồn kho cụ thể theo tài khoản kho đó.

3. Cách lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn trên Excel:

+ Tồn đầy kỳ: Lấy từ cột tồn cuối kỳ của bảng tổng hợp N-X-T của kỳ trước (Tháng 6/2019) + Nhập trong kỳ: là số hàng hóa được nhập vào trong kỳ (Tháng 7/2019), lấy từ bảng kê nhập xuất (theo các phiếu nhập kho đã phát sinh trong kỳ) + Xuất trong kỳ: là số hàng hóa được xuất ra trong kỳ (Tháng 7/2019), lấy từ bảng kê nhập xuất (theo các phiếu xuất kho đã phát sinh trong kỳ) + Tồn cuối kỳ: được xác định = Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ – Xuất trong kỳ

Với: B12: là ô mã hàng hóa trên bảng TH NXT kỳ này

+ Cột (1) – Số lượng: Các bạn sử dụng hàm Vlookup để lấy từ bảng Tổng hợp NXT của kỳ trước sang (lấy ở cột “Số lượng” tồn cuối kỳ (Cột 8) của kỳ trước (tháng 6). + Cộ (2) – Thành tiền: Các bạn sử dụng hàm Vlookup để lấy từ bảng Tổng hợp NXT của kỳ trước sang (lấy ở cột “Thành tiền” tồn cuối kỳ (Cột 9) của kỳ trước (tháng 6).

Còn đối với các công ty áp dụng phương pháp tính đơn giá xuất kho theo phương pháp đích danh và nhập trước xuất trước thì tại thời điểm lập phiếu xuất kho chúng ta đã có thể tính được ra đơn giá xuất kho của hàng tồn kho rồi thì các bạn xóa cột này đi (không cần thực hiện). Vì bảng tổng hợp NXT này chỉ cần quan tâm đến 2 yếu tố: số lượng hàng tồn kho (phục vụ cho quản lý, đối chiếu với thực tế tồn kho) và số tiền phát sinh để đối chiếu với Sổ Cái.

+ Cột (6) – Số lượng xuất trong kỳ: Các bạn cũng sử dụng hàm Sumif lấy từ Bảng kê Phiếu Xuất kho tương tự như phần nhập kho trong kỳ

Cách Tạo Bảng Trong Excel, Chèn Bảng (Table) Trong Excel Đơn Giản Nhất

Cách tạo bảng trong excel, chèn bảng (table) trong Excel đơn giản nhất cho những bạn mới lần đầu làm hoặc đã từng sử dụng qua những đã quên do quá lâu không sử dụng lại. Nhìn chung thì để tạo bảng trong Excel cũng không có gì phức tạp, chỉ cần biết sử dụng Excel thì đều có thể làm được. Chỉ cần biết cách làm thì ở phiên bản Excel nào bạn cũng có thể thực hiện được. Hiện tại, có 2 cách tạo bảng trong Excel là tạo theo kiểu mặc định (Truyền thống) hoặc tùy chỉnh (Tạo theo sở thích của mỗi người). Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cả hai cách làm trên.

– Đầu tiên, các bạn kéo chuột chọn các ô, dữ liệu mà bạn muốn tạo bảng.

– Tiếp đến, chọn Insert trên thanh công cụ của Excel. Tại đây, các bạn bấm chọn Table (hoặc tổ hợp phím Ctrl + T hoặc Ctrl + L).

Lúc này, các bạn sẽ nhìn thấy một hộp thoại. Nếu phạm vi dữ liệu các bạn chọn bao gồm tiêu đề bảng thì các bạn đánh dấu tick vào ô vuông My table has headers.

Ngược lại, nếu phạm vi dữ liệu các bạn chọn không có tiêu đề bảng thì không cần đánh dấu tick vào ô My table has headers.

Cách tạo bảng, chèn bảng (table) kiểu tùy chỉnh

– Cũng như cách 1, đầu tiên các bạn cũng cần phải chọn vùng mình cần tạo bảng

– Tiếp theo, các bạn bấm chọn Home trên thanh công cụ. Tiếp đến chọn Format as Table trong phần Styles. Lúc này sẽ xuất hiện rất nhiều kiểu bảng cho bạn lựa chọn. Bạn thích kiểu nào thì cứ bấm chọn vào kiểu đó.

– Cuối cùng thì bấm OK là xong.

– Nếu bạn đã chọn xong kiểu bảng nhưng vẫn chưa thấy ưng ý và muốn thay đổi thì chọn Design trong phần Table Tools. Tại đây, các bạn có thể lựa chọn lại kiểu bảng của mình trong mục Table Styles.

Header Row: Ẩn/hiện tiêu đề của bảng.

Total Row: Ẩn/hiện hàng tính tổng ở cuối bảng.

First Column: Hiển thị định dạng đặc biệt cho cột đầu tiên của bảng.

Last Column: Hiển thị định dạng đặc biệt cho cột cuối cùng của bảng.

Cách Tạo Bảng, Chèn Bảng (Table) Trong Excel

Để quản lý dữ liệu tốt hơn trong Excel, thì việc tạo bảng cho các dữ liệu trong Excel là rất cần thiết. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm, tính toán, quản lý và phân tích dữ liệu… mà cách tạo bảng thì rất đơn giản nên các bạn có thể nhanh chóng tạo bảng trong Excel.

1. Tạo bảng.

Cách 1: Tạo bảng sử dụng kiểu mặc định.

Bước 1: Chọn phạm vi dữ liệu mà các bạn muốn tạo bảng, các ô có thể chứa dữ liệu hoặc không chứa dữ liệu.

Nếu phạm vi dữ liệu các bạn chọn trong Bước 1 đã bao gồm tiêu đề bảng thì các bạn đánh dấu vào ô vuông trước My table has headers.

Nếu phạm vi dữ liệu các bạn chọn trong Bước 1 chưa bao gồm tiêu đề bảng các bạn bỏ đánh dấu ô vuông trước My table has headers.

Ở đầu các cột của bảng sẽ xuất hiện với các tên tiêu đề mặc định như Column 1, Column 2 … các bạn có thể thay đổi tên tiêu đề theo ý muốn.

Sau đó các bạn nhấn OK để tạo bảng.

Bước 1: Chọn phạm vi các ô mà các bạn muốn tạo thành bảng.

Khi chọn một ô bất kỳ trong bảng, trên thanh công cụ xuất hiện tab Design của Table Tools. Các bạn có thể thay đổi kiểu bảng trong phần Table Styles.

– Header Row: Ẩn/hiện tiêu đề của bảng.

– Total Row: Ẩn/hiện hàng tính tổng ở cuối bảng.

– First Column: Hiển thị định dạng đặc biệt cho cột đầu tiên của bảng.

– Last Column: Hiển thị định dạng đặc biệt cho cột cuối cùng của bảng.

Để thêm hàng cho bảng, các bạn chọn ô cuối cùng của hàng cuối cùng trong bảng sau đó nhấn phím Tab trên bàn phím. Hàng sẽ được thêm ở dưới bảng.

Thêm cột

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bảng Tổng Hợp Trong Excel trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!